Udar mózgu jest choroba o wysokiej smiertelnosci

advertisement
Udar mózgu jest chorobą o wysokiej śmiertelności, niepełnosprawności i dużym odsetku
nawrotów. Niepełnosprawność dosięga 80% przypadków, gdzie 40% stanowi ciężki stopień
niepełnosprawności. W znacznym stopniu wpływa do na komfort i jakość życia pacjentów
oraz członków jego rodziny. Autorzy badania Clinical Study on Early Acupuncture for Acute
Ischemic Stroke sprawdzali wpływ akupunktury na stan zdrowia pacjentów we wczesnym
etapie po udarze niedokrwiennym.
W grupie badawczej znalazło się 15 mężczyzn i 30 kobiet, najmłodsza osoba miała 42
najstarsza 75 lat. Czas po udarze wynosił od 4 do 14 dni. W grupie kontrolnej, która zażywała
jedynie leki było 19 mężczyzn i 26 kobiet, najmłodsza osoba miał 45 lat, a najstarsza 80. Czas
po udarze wynosił od 3 do 14 dni. Pacjenci w grupie badawczej poddawani byli akupunkturze
przez 10 dni po 20 minut, między kolejną serią był jednodniowy odstęp. Po dwudziestu
zabiegach przeprowadzono kolejne testy sprawdzające postęp terapii. W oby dwóch grupach
podawano te same leki. Efekty oceniano wg skali SSS – zmodyfikowana skandynawska skala
do oceny udarów oraz skali ADL – ocena czynności dnia codziennego. Skalę SSS
wykorzystano do oceny postępów terapii stosując ją przed zabiegami i po kuracji. W obu
grupach uzyskano efekty, jednak większe okazały się w grupie która odbierała zabiegi
akupunktury (93%, grupa kontrolna 41%, podobnie było ze skalą ADL.
Jakie jest zadanie akupunktury w leczeniu udaru niedokrwiennego?
Doświadczenia wykazały, że w leczeniu udaru mózgu, akupunktura może rozszerzać
naczynia krwionośne i przyspieszać w ten sposób krążenie krwi, poprawić mikrokrążenie,
zwiększyć przepływ krwi do mózgu, szczególnie w obszarze niedokrwienia i niedotlenienia,
zabezpieczyć krążenie mózgowe, i w ten sposób zmniejszyć szkody wyrządzone w obrębie
tkanki mózgowej.
Źródło
Clinical Study on Early Acupuncture for Acute Ischemic Stroke
ZHANG Ling (张 玲) , GE Lin-bao (葛林宝), CHEN Lian-fang (陈莲芳), WU Yao-chi (吴耀持)
J. Acupunct. Tuina. Sci. (2008) 6: 222-226
Download