ABR SESTA wśród prelegentów konferencji Trendy Sprzedaży 2014

advertisement
Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 roku
ABR SESTA wśród prelegentów konferencji „Trendy Sprzedaży 2014”
W dniach 22-23 stycznia 2013 roku, w Hotelu Polonia Palace, w Warszawie odbyła się konferencja „Trendy Sprzedaży 2014”.
Jednym z jej prelegentów była agencja badawcza ABR SESTA, która przedstawiła temat „BIG DATA w sprzedaży – od „nice to
have” do „must have”.
Podczas konferencji zaprezentowane zostały nowe rozwiązania sprzedażowe, stymulujące rozwój firm i ich efekty. Udział w
niej wzięli m.in. uznani specjaliści i eksperci od sprzedaży, marketingu i obsługi klienta, Omówili oni zarówno najnowsze
badania dotyczące sytuacji na rynku gospodarczym, jak również dostępne kanały sprzedażowe oraz nowe możliwości i
techniki sprzedaży.
Wśród prelegentów konferencji był Sebastian Starzyński, prezes agencji badawczej ABR SESTA, który wygłosił prelekcję na
temat wykorzystania Big Data w sprzedaży i marketingu. – Od kilku lat obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na BIG DATA
nie tylko na świecie, ale również i w Polsce. Jednak w większości przypadków tematyka Big Data ogranicza się do wielkości
danych i aspektów technicznych ich zbierania. Big Data to jednak duże zbiory danych, z wielu źródeł o dużej zmienności, które
analizuje się zaawansowanymi metodami w celu odkrywania nowych zjawisk oraz wspieranie decyzji lub nawet ich częściowej
automatyzacji. Dlatego uznaliśmy, że jest to temat godny szczególnej uwagi. Podczas spotkania staraliśmy się między innymi
wyjaśnić, jakie korzyści można osiągnąć dzięki wykorzystaniu danych, kto już się nimi posługuje w codziennej pracy i jakie
efekty osiągnął, mówi Sebastian Starzyński.
W ramach wydarzenia „Trendy Sprzedaży 2014” uczestnicy mieli również możliwość wzięcia udziału w praktycznym
warsztacie poświęconym skutecznym technikom językowym w pracy handlowca.
***
ABR SESTA zajmuje się kompleksowym badaniem środowiska zakupowego (tj. analizą cen, promocji, dystrybucji) i zachowań
zakupowych klientów, badaniem marketingu bezpośredniego, badaniem jakości obsługi i satysfakcji klientów oraz
prowadzeniem innych badań jakościowych oraz ilościowych na określonych próbach konsumenckich i B2B. Obecnie firma
zatrudnia 35 pracowników merytorycznych, ponad 600 ankieterów, 16 szkoleniowców regionalnych oraz 10 konsultantów.
Spółka ABR SESTA znajduje się w ścisłej czołówce firm badania rynku i opinii publicznej o największej dynamice sprzedaży w
2012 roku (w stosunku do roku 2011) wg audytu OFBOR-u (tj. Organizacji Firm Badania Opinii Rynku).
ABR SESTA Sp. z o.o. ul. Łucka 7/9; 00-842 Warszawa
Tel.: + 48 22 322 65 00; Fax: + 48 22 322 65 01; www.abrsesta.com
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000189138; Kapitał zakładowy: 2.200.000 zł; Regon: 140775652; NIP: 7010050902
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards