Instrukcja montażu i uruchomienia K EC, KVKE EC

advertisement
Instrukcja montażu i uruchomienia
K EC, KVKE EC, TFSR EC, TFSK EC, KVO EC,
KD EC, RS EC, RSI EC
K EC
230V 1~
N
L
1
2
3
-
Potencjometr wewnętrzny
1=Min
0
5
4
+
N
Czerwony
Żółty
Biały
Niebieski
L
Żółty/Zielony
Niebieski
Czerwony
Żółty
Niebieski
Biały
Żółty/Zielony
Czarny/Brązowy
Niebieski
N
L
N
Czarny/Brązowy
230V 1~
K EC
L
1
2
3
4
Potencjometr zewnętrzny
Opcjonalnie
0
10
10
10K
0-10V DC
KVKE EC
230V 1~
Potencjomertr zewnętrzny
1
N L
2
3
1=Min
1
4
2
Czerwony
Żółty
Niebieski
Biały
Czerwony
Żółty
Niebieski
Biały
Żółty/Zielony
L
Czarny/Brązowy
Niebieski
N
Potencjometr wewnętrzny
3
+
5
10
0
0
10K
0-10V DC
KVKE EC
Nr.
1
2
3
4
Opis
Wyjście tacho., Isink max 10mA
Masa(GND)
Wej. ster. 0-10 VDC/PWM
Wyjście10 VDC max 1.1 mA
t.
. po
Zew
1
4
10
TFSR/TFSK EC
230V 1~
-
Potencjometr wew.
1=Min
0
5
N
L
1
2
Czarny 4
Czarny 3
Czarny 2
4
Czarny 1
3
Brązowy
Czarny 4
2
Niebieski
Czarny 3
Żółty/Zielony
Czarny 1
1
Czarny 2
N L
L
N
L
Brązowy
Niebieski
N
Żółty/Zielony
230V 1~
3
4
+
10
Zewnętrzny potencjometr
opcjonalnie
0
10
10K
0-10V DC
230 V 1~
Zew. pot./0-10V DC
2
Potencjometr wew.
Zew. pot.
3
Zewnętrzny potencjometr
opcjonalnie
Czarny 4
Czarny 3
Czarny 2
Czarny 1
Żółty/Zielony
Czarny 6
Czarny 5
Czarny 4
Czarny 3
Czarny 2
Czarny 1
Żółty/Zielony
Czarny 6
Czarny 5
KVO EC
KD EC, RS EC, RSI EC
KD EC 315, 355
Zielony
Zielony
Czerwony
Czerwony
Żółty
Żółty
Niebieski
Niebieski
Biały
Biały
Czarny
Czarny
Brązowy
Brązowy
Biały
Biały
Biały
Biały
Niebieski
Niebieski
Brązowy
Brązowy
Żółty/Zielony
Żółty/Zielony
Potencjometr wewnętrzny
Zewnętrzne ustawienie prędkości
1
11 & 14 = Alarm
Podczas pracy przekaźnik zasilany, styki "11" i "14" zwarte.
Podczas awarii styki rozwarte.
Obciążalność styków max. AC 250V 2A.
2
3
Potencjometr zewnętrzny
Zewnętrzny sygnał sterujący DC 0...10V
4
KD EC 400E, RS EC 70-40, RSI EC 70-40
D1
10V
10V
1=Min
10
D1
2
E1
5
E1
0-10V DC
GND
0
GND
E1
24V
11
11
1
14
14
N
N
L
L
3
10kΩ
24V
1
Potencjometr wewnętrzny
Zewnętrzne ustawienie prędkości
KD EC 400D-500D, RS EC 80-50–100-50, RSI EC 80-50–100-50
D1
10V
10V
E1
5
1=Min
E1
10
D1
24V
24V
L3
L3
L2
L2
L1
L1
11
14
11
1
14
Potencjometr wewnętrzny
1
2
3
E1
GND
0
GND
2
0-10V DC
3
10kΩ
1
Zewnętrzne ustawienie prędkości
11 & 14 = Alarm
Podczas pracy przekaźnik zasilany, styki "11" i "14" zwarte.
Podczas awarii styki rozwarte.
Obciążalność styków max. AC 250V 2A.
Potencjometr zewnętrzny
Zewnętrzny Zewnętrzny sygnał DC 0...10V
5
K EC
0
100
[m³/h]
200
300
13480/13481
800
K EC 100
K EC 100
5
[Pa]
10
0
400
200
(10,0V)
0
800
2,1V
6,2V
4,1V
0
0.03
0
200
[m³/s]
[m³/h]
10V
0.06
0.09
400
13482/13483
1=Min
600
K EC 125
K EC 125
5
[Pa]
10
0
400
200
(10,0V)
0
600
2,2V
0
4,5V
0.04
0
0.08
[m³/s]
200
[m³/h]
6,9V
10V
0.12
400
K EC 160
K EC 160
400
5
[Pa]
1=Min
0.16
8213/8214
1=Min
600
0
10
200
(10,0V)
0
Rys. 1
6
3V
0
0.04
4V
0.08
[m³/s]
7,5V
0.12
10V
0.16
K EC
0
200
400
[m³/h]
600
800
1000
7735/7736
500
K EC 200
K EC 200
5
300
[Pa]
1=Min
400
200
(10,0V)
100
0
1000
4V
0
0
6,5V 8V 10V
0.1
0.2
[m³/s]
0.3
[m³/h]
600
300
900
7791/7792
10
0
K EC 250
K EC 250
5
[Pa]
10
0
500
250
(10,0V)
0
500
2V
0
0
3,5V
0.1
5V
[m³/s]
0.3
[m³/h]
800
400
10V
0.2
1200
7765/7766
1=Min
750
K EC 315 M
K EC 315 M
400
5
300
[Pa]
1=Min
200
0
10
(10,0V)
100
0
Rys. 2
7
2,5V
0
0.1
5V
7,3V
0.2
[m³/s]
10V
0.3
0.4
1500
2000
600
5
[Pa]
0
[m³/h]
1000
500
K EC 315 L
K EC 315 L
1=Min
0
7760/7761
800
10
400
200
(10,0V)
0
Rys. 3
8
3V
0
0.2
5V
[m³/s]
7,2V 10V
0.4
0.6
KVKE EC
1=Min
800
0
[m³/h]
200
100
5
300
400
KVKE EC 125
8166/8167
KVKE EC 125
10
0
[Pa]
600
(10,0V)
400
200
600
4,8V
2V
0
0.03
0
200
0.09
[m³/h]
0.12
400
KVKE EC 160
KVKE EC 160
400
5
[Pa]
1=Min
10V
7V
0.06
[m³/s]
7721/7722
0
200
(10,0V)
0
1000
0
0.04
300
10V
8V
0.08
[m³/s]
0.12
[m³/h]
600
0.16
900
KVKE EC 200
KVKE EC 200
750
5
[Pa]
1=Min
6V
4V
0
7755/7756
10
0
0
10
500
250
(10,0V)
0
Rys. 4
9
5V
0
0.1
[m³/s]
7V
0.2
10V
0.3
0
[m³/h]
600
300
900
1200
KVKE EC 250
KVKE EC 250
750
5
[Pa]
10
0
500
250
(10,0V)
0
1000
4,2V
6V
0.2
[m³/s]
[m³/h]
1000
500
10V
0.3
0.4
1500
2000
750
5
[Pa]
0
0
0.1
KVKE EC 315
KVKE EC 315
1=Min
2,5V
0
8159/8228
1=Min
7788/7789
1000
10
500
250
(10,0V)
0
Rys. 5
10
2,5V
0
4,5V
0.2
[m³/s]
6,5V
0.4
10V
0.6
TFSR EC/TFSK EC
400
200
(10,0V)
0
500
0
0.05
200
7,2V
0.1
[m³/s]
400
10V
0.15
[m³/h]
600
800
0.2
1000
TFSR EC/TFSK EC 200
TFSR EC/
TFSK EC 200
400
300
5
[Pa]
1=Min
4,9V
2,4V
0
8376/8529
10
0
600
600
[Pa]
5
[m³/h]
400
200
TFSR EC/TFSK EC 160
TFSR EC/
TFSK EC 160
1=Min
0
8471/8472
800
200
0
10
(10,0V)
100
0
Rys. 6
11
5V
0
0.1
6V
[m³/s]
7V
0.2
10V
0.3
KVO EC
[m³/h]
200
300
KVO EC 100
KVO EC 100
300
5
[Pa]
1=Min
100
11327/11328
400
0
10
0
200
100
(10,0V)
500
2,1V
0
0.03
0
200
7,3V
4,8V
[m³/s]
[m³/h]
0.06
400
KVO EC 125
KVO EC 125
400
5
300
[Pa]
1=Min
10
0.09
11340/11341
0
200
(10,0V)
100
0
0.04
0
200
7,3V8,2V 10V
0.08
[m³/s]
[m³/h]
600
KVO EC 160
5
0.12
0.16
400
KVO EC 160
400
[Pa]
1=Min
4,5V
2,3V
0
11317/11318
10
0
0
10
200
(10,0V)
0
Rys. 7
12
2,5V
0
0.04
4V
6,5V
0.08
[m³/s]
0.12
10V
0.16
5
900
KVO EC 200
600
KVO EC 200
400
[Pa]
1=Min
[m³/h]
600
300
11323/11324
0
10
0
200
(10,0V)
1,9V
0
0
[Pa]
5
0.3
1200
1600
KVO EC 250
250
(10,0V)
1000
2,4V
4,3V
0
0
[m³/s]
[m³/h]
1000
500
10V
6,2V
0.2
0.4
1500
2000
KVO EC 315
KVO EC 315
750
5
[Pa]
0
10
0.2
500
0
1=Min
5V
11349/11351
10
0
400
[m³/s]
[m³/h]
800
750
KVO EC 250
1=Min
3,4V
0.1
11338/11339
0
10
(10,0V)
500
250
0
Rys. 8
13
4,3V
3V
0
0.2
[m³/s]
6,9V
0.4
10V
0.6
KD EC
1000
[m³/h]
2000
3000
KD EC 315E
KD EC 315E
300
5
[Pa]
1=Min
0
11087/11346
400
10
0
200
100
(10,0V)
300
3V
0
0
0.25
1000
5,5V
0.5
[m³/s]
[m³/h]
2000
1
3000
4000
KD EC 355E
KD EC 355E
200
5
[Pa]
1=Min
10
8V
0.75
11354/11355
0
100
(10,0V)
0
600
3V
0
0.3
0
2000
5,2V
0.9
1.2
6000
KD EC 400E
KD EC 400E
400
5
[Pa]
1=Min
10V
7,2V
0.6
[m³/s]
[m³/h]
4000
11360/11388
10
0
0
10
200
(10,0V)
0
Rys. 9
14
2,8V
0
0.5
5V
1
[m³/s]
7,5V
1.5
10
2
3000
[m³/h]
6000
KD EC 400D
KD EC 400D
750
5
[Pa]
1=Min
0
11352/11353
1000
10
0
500
250
(10,0V)
800
5,2V
0
1
2500
10V
7,2
[m³/s]
[m³/h]
5000
2
3
7500
10000
KD EC 450D
KD EC 450D
600
5
[Pa]
10
0
400
200
(10,0V)
0
800
2,9V
0
0
5,3V
1
2500
[m³/s]
[m³/h]
5000
7,V5
10V
2
3
7500
10000
11358/11359
1=Min
3V
0
11344/11345
0
KD EC 500D
KD EC 500D
5
[Pa]
1=Min
600
0
10
(10,0V)
400
200
0
Rys.10
15
3,5V
0
1
6V
[m³/s]
8V
2
10V
3
RS, RSI EC 70-40
[m³/h]
2880
1440
4320
5760
RS/RSI EC 70-40
RS, RSI EC 70-40
400
5
300
[Pa]
1=Min
0
13837/13840
500
200
10
100
(10,0V)
0
1000
5.2V
0.4
0
7.6V
0.8
[m³/s]
[m³/h]
5000
2500
10V
1.2
7500
1.6
10000
RS/RSI EC 80-50
RS, RSI EC 80-50
750
5
[Pa]
1=Min
3.0V
0
13995/14005
0
10
0
500
250
(10,0V)
1000
7.6V
0
3
[m³/s]
[m³/h]
6000
9000
3000
10V
2
12000
RS/RSI EC 100-50
750
5
[Pa]
0
5.0V
1
93
RS, RSI EC 100-50
1=Min
2.8V
0
13997/14002
0
10
86
500
250
95
89
78
(10,0V)
82
61
0
0
68 3.0V
1
5.3V
7.5V
2
[m³/s]
16
10V
3
4
Typ
K EC 100
K EC 125
K EC 160
K EC 200
K EC 250
K EC 315 M/L
17
Śruba
I
I
II
I + II
I + II
I + II
PL
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Montaż
Eksploatację urządzenia można rozpocząć dopiero po
uprzednim przeczytaniu instrukcji montażu i informacji
dotyczących bezpieczeństwa.
Wszystkie wentylatory są przeznaczone do
przetłaczania powietrza w systemach wentylacji
bytowej. W przypadku montażu w pomieszczeniach
nieogrzewanych, obudowę wentylatora należy
zaizolować, aby uniknąć kondensacji pary wodnej.
Wentylatory można eksploatować po wbudowaniu ich w
instalacje lub urządzenia, których część mają stanowić,
albo po zainstalowaniu osłon ochronnych na wlotach/
częściach wirujących (EN ISO 13857). Wentylatory
kanałowe muszą być obustronnie podłączone do
instalacji kanałowej (wlot/ wylot). Jeśli istnieje ryzyko
przedostania się wody kanałami do wnętrza
wentylatora, należy zainstalować odpowiednią ochronę.
Po zakończeniu montażu żadne wirujące części
wentylatora nie mogą być dostępne z zewnątrz.
Wentylatory nie mogą być eksploatowane w warunkach
niebezpiecznych ani używane do wyciągu z kominów,
okapów kuchennych itd. Wentylatory nie mogą być
montowane na zewnątrz (nie dotyczy wentylatorów
dachowych oraz wentylatorów w obudowie o
odpowiedniej wymaganej klasie IP (TFSR/TFSK EC, K
EC)). Nie wolno demontować, zwierać ani odłączać
elementów zabezpieczających (np. zabezpieczeń
termicznych, kratek ochronnych). UWAGA! Przed
przystąpieniem do obsługi lub serwisowania należy
odłączyć zasilanie (wyłącznik izolacyjny na wszystkich
przewodach roboczych) i zaczekać, aż wirnik się
zatrzyma. UWAGA! Wentylatory i wirniki mogą mieć
ostre krawędzie i naroża, mogące być przyczyną
skaleczeń. UWAGA! W wentylatorach, gdzie silnik
osadzony jest na klapie uchylnej, należy zachować
ostrożność podczas jej otwierania – wentylator i silnik
są dość ciężkie (dotyczy modeli KVKE, KVO).
Silnik wentylatora ma wbudowane zabezpieczenie
blokady wirnika, co oznacza, że silnik próbuje
uruchomić się ponownie z wstępnie zaprogramowaną
częstotliwością, kiedy wykryje, że wirnik nie obraca się.
Po usunięciu blokady wentylator uruchomi się
samoczynnie. W razie wysokiej temperatury silnika
zostanie odcięte zasilanie. W takim przypadku można
będzie go uruchomić tylko ręcznie, odcinając na kilka
minut zasilanie wentylatora.
Patrz wyżej – Informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Montaż, podłączenie elektryczne i odbiór mogą być
wykonywane tylko przez autoryzowany personel
zgodnie z odpowiednimi przepisami i wymaganiami.
Podłączenie elektryczne należy wykonać zgodnie ze
schematem umieszczonym w puszce przyłączeniowej,
oznaczeniami na listwie zaciskowej albo na
przewodach. UWAGA! Nie używać metalowych
dławików w puszkach przyłączeniowych wykonanych z
plastiku. Z dławikami należy również użyć zaślepek
uszczelniających. Wentylatory serii K-EC należy
montować w pozycji z puszką przyłączeniową do góry
o
(dopuszczalne odchylenie od pionu wynosi +/- 90 ). W
przypadku montażu na stałe za pomocą przewodów o
średnicy 12-14 mm, należy zastąpić tuleję wlotową
(dotyczy typu K-EC). Wentylator należy montować w
kanałach zgodnie ze strzałkami pokazującymi kierunek
przepływu powietrza (patrz strzałki na obudowie).
Wentylator należy zamontować w taki sposób, aby
występujące podczas pracy drgania nie przenosiły się
na kanały wentylacyjne i konstrukcję budynku. (Można
nabyć odpowiednie akcesoria, takie jak klamry
montażowe i nawiewniki). Wentylator musi być
zamontowany w sposób trwały i stabilny. W razie braku
innych zaleceń, wentylator można zamontować w
dowolnej orientacji. Montaż wentylatorów powinien
umożliwiać łatwe i bezpieczne serwisowanie i
konserwację. Aby uniknąć dokuczliwego hałasu, można
zainstalować tłumik (dostępny jako wyposażenie
dodatkowe).
Wentylatory są przeznaczone do pracy ciągłej w
podanym zakresie temperatur.
W przypadku wentylatorów resetowanych poprzez
odcięcie zasilania, należy to wziąć pod uwagę przy
podłączeniu innych urządzeń z funkcją automatycznego
włączania/ wyłączania.
Silniki EC mają prąd upływowy o wartości <=3,5 mA.
Należy to uwzględnić podczas podłączania wentylatora
z wyłącznikiem przeciwporażeniowym.
Zintegrowany potencjometr
Wentylatory posiadają potencjometr do manualnej
nastawy prędkości obrotowej wirnika (Rys. 1-10).
Potencjometr pozwala zmieniać wartość napięcia
sterującego wentylatora w zakresie 0-10 V DC. W tabeli
na stronie 5-13 (Rys. 1-10) podane są krzywe wydatku
wentylatora dla wybranych wartości napięć sterujących.
Zamiast fabrycznego potencjometru do sterowania
obrotami wentylatora można zastosować zewnętrzny
sygnał regulacyjny (wentylator fabryczny należy
wcześniej odłączyć).
Transport i przechowywanie
Wszystkie wentylatory posiadają opakowanie
fabryczne, przystosowane do standardowych warunków
transportu. Do transportu i podnoszenia należy używać
narzędzi oraz urządzeń o odpowiedniej nośności, aby
uniknąć uszkodzeń transportowych i obrażeń ciała. Nie
podnosić wentylatorów za kable elektryczne, puszkę
przyłączeniową, wirnik wentylatora lub stożek wlotowy.
Urządzenia należy chronić przed wstrząsami i
upadkiem. Przed montażem wentylatory należy chronić
przed warunkami atmosferycznymi i kurzem,
przechowując je w suchym pomieszczeniu.
Dopuszczalne temperatury przechowywania: 40…+80°C
Wyjście tachografu
Zacisk nr 1 na schemacie połączeń (biały kabel
sygnałowy) umożliwia podłączenie licznika obrotów
(jeden impuls na obrót), kontrolera, alarmu lub
obrotomierza. Wyjście tachografu zwiera do masy
sygnał Imax=10 mA.
18
PL
Wentylator należy czyścić w razie potrzeby, co najmniej
raz w roku, aby uniknąć niewyważenia od
nawarstwionych zanieczyszczeń i przedwczesnego
uszkodzenia łożysk. Filtr wytrzymuje okres czasu
między kolejnym czyszczeniem wentylatora. (Zaleca się
zainstalowanie filtra ochronnego, o ile nie został
wcześniej zainstalowany). Łożyska wentylatorów są
bezobsługowe i należy je wymieniać tylko w razie
uszkodzeń. Nie wolno używać myjki
wysokociśnieniowej (dyszy parowej) do mycia
wentylatora. Zwrócić uwagę, aby czyszcząc wirnik nie
usunąć albo nie przemieścić odważników
wyważających turbinę wentylatora. Nasłuchiwać
nietypowych odgłosów pracy.
Użytkowanie
Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić:
- poprawność podłączenia elektrycznego;
- podłączenie przewodu ochronnego PE;
- czy zainstalowano osłony (kratkę ochronną);
- czy z wnętrza wentylatora/lub kanałów usunięto
pozostałości po procesie montażowym.
Podczas pierwszego uruchomienia należy sprawdzić:
- czy dane przyłącza odpowiadają specyfikacji podanej
na tabliczce znamionowej: napięcie maksymalne +6%, 10%, zgodnie z IEC 38; prąd znamionowy nie może
przekraczać napięcia znamionowego o więcej niż 5%;
- czy silnik płynnie pracuje (bez nietypowego hałasu);
- wentylatory mogą być obsługiwane tylko przez osoby
mające odpowiednią wiedzę lub wykształcenie w tej
dziedzinie lub pod nadzorem takich osób.
Kiedy wentylator zatrzyma się, należy:
- spróbować uruchomić go ponownie, odcinając
zasilanie na kilka minut;
- upewnić się, że wirnik nie jest zablokowany;
ewentualną blokadę należy usuwać po odcięciu
zasilania; sprawdzić, czy wentylator uruchamia się po
ponownym podłączeniu zasilania; jeśli wentylator nadal
nie uruchamia się, należy skontaktować się ze
sprzedawcą.
Konserwacja, serwisowanie i naprawy
Przed rozpoczęciem konserwacji, serwisowania i
naprawy należy upewnić się, że:
- zostało odcięte zasilanie (wyłącznik izolacyjny na
wszystkich przewodach roboczych);
- wirnik wentylatora zatrzymał się;
- zostały spełnione wymagania dotyczące
bezpieczeństwa!
19
Download