Wykład 10 - leki przeciwwirusowe - Mikro II Kolo - jiso

advertisement
Wykład 10 - leki przeciwwirusowe.doc
(89 KB) Pobierz
LEKI PRZECIWWIRUSOWE
Grupy leków przeciwwirusowych
Analogi nukleozydów
 Acyklowir
 Gancyklowir
 Rybawiryna
 Widarabina
Nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
 Zydowudyna
 Lamiwudyna
 Zalcytabina
 Tenofowir
 Stawu dyna
 Emitracytabina
Nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
 Delawirdyna
 Efawirenz
 Newirapina
Inhibitory proteaz wirusowych
 Sakwinawir
 Ritonawir
 Indinawir
 Nelfinawir
 Atazanawir
 Darunawir
 Tipranawir
 Amprenawir
Inhibitory fuzji
 Enfuwirtyd
Interferony
 Interferon α
 Interferonβ
Inne
– Foskarnet
– Amantadyna
– Rimantadyna
Analogi nukleozydów
Acyklowir
 Syntetyczny analog guanozyny
 Po fosforylacji i przekształceniu do trifosforanu wbudowywany do DNA – Hamowanie syntezy
łańcucha DNA
 Duża skuteczność
 Niska toksyczność
 Skuteczny w zakażeniach Human HerpesVirus (HHV) oraz wirusem Ospy – półpaśca (VZV)
 Niewielka aktywność wobec wirusa cytomegalii (CMV)
o
Gancyklowir
 Większa toksyczność w stosunku do acyklowiru
 Zakres działania
o HHV – 1, HHV – 2
o VZV
o CMV
o EBV
 Zastosowanie
Głownie profilaktyka i leczenie zakażeń CMV (w przebiegu AIDS), przewlekłego WZW typu B
Rybawiryna
 In – vitro – szeroki zakres działania na wirusy DNA i RNA
 Wskazania
o Przewlekłe WZW typu C (w skojarzeniu z INF α2β)
o Gorączka krwotoczna z zespołem krwotocznym (hantowirus)
o U dzieci w zakażeniach RSV dolnych dróg oddechowych (inhalacje)
Nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy

Hamowanie replikacji wirusów przez działanie jako nukleozydowe inhibitory transkryptazy DNA
(odwrotnej transkryptazy)
 Aktywna postać – trifosforan
 Aktywność wobec retrowirusów (HIV) oraz ludzkiego wirusa limfotropowego (HTLV – 1)
Zidowudyna
Syntetyczny analog tymidyny
o Zwykle stosowany z innymi lekami
Leczenie zakażeń HI oraz profilaktyka zakażeń HIV u płodu
o Działania nieporządane
 Hamowanie czynności szpiku
 Miopatie, zapalenie mięśni
o
o

Lamiwudyna
Hamuje rozwój HIV mniej efektywnie niż zydowudyna

Prowadzi do poprawy obrazu histologicznej i serologicznego w aktywnym WZW (HBV)
 W zakażeniach HIV stosowana w terapii skojarzonej
Nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy

Selektywnie hamują aktywność odwrotnej transkryptazy i replikacji HIV – 7
 Nie działają na ten enzym u innych retrowirusów
 Nie wymagają uprzedniej fosforylacji
 Stosunkowo szybko rozwija się oporność przeciwko nim
o Zwłaszcza w monoterapii
Newirapina
 In – vitro aktywna wobec szczepów HIV opornych na zydowudynę
 Może zapobiegać transmisji wirusa od chorej matki do płodu
 Dobrze przenika do OUN
Delawirdyna
In – vitro – synergizm z innymi lekami antywirusowymi
 Szybki rozwój oporności wirusa w monoterapii


Efawirenz
 Możliwość podawania 1 raz na dobę
Działanie teratogenne (przeciwwskazany w ciąży)
Inhibitory proteaz wirusowych

 Wspólny mechanizm działania – hamowanie proteazy wirusa HIV – 1
Nie wymagają metabolizmu wewnątrzkomórkowego. Są aktywne w przewlekle zakażonych
komórkach
 Pozwalają na zmniejszenie kopii wirusa (zwłaszcza w terapii skojarzoneji)
 Przedstawiciele:
o Nelfinawir, sakwinawir, ritonawir, indinawir
Interferony
 Wielokierunkowe działanie
 Interferon α i Interferon β wytwarzane są fizjologicznie przez organizm w odpowiedzi na
zakażenia wirusowe, bakteryjne i pierwotniakowi
 Stosowane w leczeniu przewlekłego Wirusowego Zapalenia Wątroby typu B i C (Przede
wszystkim Interferon α)
 Kłykciny kończyste (papilomavirus) mogą być wskazaniem do stosowania interferonów.
o
Dostępna jest już szczepionka przeciwko niektórym typom HPV, stosowana w profilaktyce raka
szyjki macicy (nie obejmuje ona jednak wszystkich typów o właściwościach onkogennych)
INNE
Amantadyna, Rymantadyna
 Hamują większość naturalnie występujących wirusów grypy typu A, nie działają na typ B
 Stosowane rzadko w profilaktyce grypy
 Rymantadyna – pochodna amantadyny, bardziej bezpieczna.

Osellamiwir, Zanamiwir
o Selektywne inhibitory neuraminidazy wirusa grypy
Neuraminidaza – ułatwia rozprzestrzenianie się wirusa grypy na błonach śluzowych, bierze
udział w uwalnianiu potomnych wirionów.
o Stosowane w leczeniu i profilaktyce wirusa grypy
INNE ŚROSKI CHEMIOTERAPEUTYCZNE
O WŁAŚCIWOŚCIACH BAKTERIOBÓJCZYCH
1. Nitroimidazole
2. Nitrofurany
3. Polipeptydy
4. Chloramfenikol
5. Mupirozyna
6. Fosfomycyna
7. Kwas Fusydowy

Nitroimidazole
 Grupa syntetycznych heterocyklicznych związków o 5 – członowym jądrze
 Przedstawiciele:
 Metronidazol,
 Imidazol
 Mechanizm działania - prawdopodobnie uszkadzają DNA
Aktywne głównie wobec bakterii beztlenowych i pierwotniaków: Garenella vaginalis, Trichomonas
Vaginalis, Giardia Lamblia, Entameba hystolityca.
 Duża skuteczność w eradykacji Helicobacter Pylori (stosowane w leczeniu skojarzonym)
 Działania niepożądane:
 Metaliczny smak i suchość w ustach,
 zapalenia jamy ustnej,
 zapalenie nerwów obwodowych,
 ciemne zabarwienie moczu

Nitrofurany
 Związki syntetyczne
 Przedstawiciele
 Nitrofurantoina
 Furazolidon
 Nitrofural
 Nifuroksazyd
 Mechanizm działania – wielokierunkowy
Hamowanie syntezy enzymów, procesów oddychania komórkowego
 Uszkodzenie DNA
 Stosowane w zakażeniach układu moczowego
 Nitrofurantoina
 Furazydyna (furagin)
 Ziarniaki Gram (+), niektóre Enterobacteriaceae
 Stosowane w zakażeniach przewodu pokarmowego
 Furazolidon, nifuroksazyd
 Zwykle oporne są szczepy:
 Proteusz spp.

Plik z chomika:
jiso
Inne pliki z tego folderu:

Antybiotyki c.d, leki p-prątkowe, leki p-grzybicze.doc (126 KB)
 Antybiotyki c.d.doc (90 KB)
 Antybiotyki i chemioterapeutyki.doc (756 KB)
 Antybiotyki- B-laktamy.doc (89 KB)
 antybiotyki.docx (403 KB)
Inne foldery tego chomika:


Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie
Mikro Ćwiczenia
wykłady mikro


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download