Diagnostyka guzów nadnerczy_informacja dla lekarzy

advertisement
Informacja dla lekarzy kierujących pacjentów na badania w celu oceny
czynności hormonalnej guzów nadnerczy
Prosimy
o
rozważenie
możliwości
modyfikacji
dotychczasowego
leczenia
przeciwnadciśnieniowego i włączenie leków niewpływających na wydzielanie reniny
(aktywność reninową osocza) ani aldosteronu (pkt. 1) w miejsce leków, które mogą zmieniać
stężenia wymienionych hormonów (pkt. 2) co utrudnia ocenę wyników badań hormonalnych
1. Leki niewpływające na wydzielanie reniny (aktywność reninową osocza) ani aldosteronu:
Leki pierwszego rzutu: niedihydropirydynowe blokery kanału wapniowego:

preparaty diltiazemu o powolnym uwalnianiu np. Dilzem retard 90,120,180; Oxycardil
120,180,240;

preparaty werapamilu o powolnym uwalnianiu np. Isoptin SR, Staveran 120;
W przypadku niedostatecznej kontroli RR pomimo stosowania blokera kanału wapniowego
dołączenie leku blokującego receptor α1:

doxazosyna np. Cardura, Doxanorm;

terazosyna np. Hytrin;
Jako trzeci lek w przypadku niewystarczającego efektu połączenia: bloker kanału wapniowego +
α1-bloker:

dihydralazyna;
2. Leki wpływające na oś renina-angiotensyna-aldosteron:
Prosimy odstawić na co najmniej 4 tygodnie:

preparaty spironolaktonu, eplerenonu, amiloridu i triamterenu;

diuretyki zwiększające utratę potasu: furosemid, torasemid, hydrochlorotiazyd, indapamid;

produkty zawierające lukrecję (niektóre słodycze, tytoń do żucia);
Odstawić na co najmniej 2 tygodnie:
β-blokery, agoniści ośrodkowego receptora adrenergicznego α2 (np. klonidyna, metyldopa),
lewodopa, niesteroidowe leki przeciwzapalne;

inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE), blokery receptora angiotensynowego (sartany),
inhibitory reniny, blokery kanału wapniowego pochodne dihydropirydyny (np. amlodypina,
nitrendypina);
Ze względu na możliwą interferencję z oznaczeniami hormonów rdzenia nadnerczy i/lub
metabolitów prosimy też o odstawienie na co najmniej 7 dni następujących leków:

Acetaminofen, paracetamol, sympatykomimetyki (w tym preparaty zawierające efedrynę
i pseudoefedrynę), dopamina, fenoksybenzamina, labetalol, sotalol, chinidyna, niektóre
antybiotyki ( tetracyklina, erytromycyna, sulfonamidy), buspiron, trójpierścieniowe leki
antydepresyjne (np. imipramina), neuroleptyki (np. chlorpromazya), benzodiazepiny,
inhibitory MAO, leki przeciwhistaminowe (wyniki fałszywie dodatnie), rezerpina
(wyniki fałszywie ujemne);

inhibitory pompy protonowej (np. omeprazol), H2-blokery (np. ranitydyna),

leki antykoncepcyjne (jeżeli możliwe)

unikać wykonania w tym okresie badań diagnostycznych z użyciem jodowych środków
cieniujących (wyniki fałszywie ujemne)
Download