Prezentacja programu PowerPoint

advertisement
Plan prezentacji
o
o
o
o
o
o
o
o
SM Icom -o nas
System
Przewaga rynkowa
Atuty
Technologia
Korzyści
Finansowanie
Rekomendacje
Smart Metering Icom bezpośrednie, mobilne,
zdalne, online, modułowe, innowacyjne,
systemowe narzędzie do zdalnego monitoringu
i zarządzania siecią mediów wody , ciepła , gazu
oraz energii elektrycznej
SYSTEM
Główne funkcjonalności SM Icom :
• zdalny odczyt opomiarowania
• geolokacja
• inwentaryzacja sieci
• paszportyzacja
• analiza i zarzadzanie
• automatyzacja
PRZEWAGA RYNKOWA
RADIO
• Odczyty dofakturowe
• Pośredni odczyt ręczny
GSM
5%
35% 35%
60%
60%
• Odczyty dofakturowe
• System w pełni mobilny
• Bezpośredni odczyt online
•
•
•
•
•
Szczelność sieci
Odczyt rzeczywisty
Ciągły monitoring
Szybka reakcja na awarie
Brak nielegalnych poborów
• Automatyzacja sieci
• Model hydrauliczny sieci
wodociągowej
• Aktywna sieć wodociągowa
• Inwentaryzacja
• Geolokalizacja i paszportyzacja
ATUTY
Bezpośredni
Modułowy
Mobilny
Zdalny
Innowacyjny
Online
TECHNOLOGIA
• Własne moduły do wysyłania danych drogą
GSM produkowane przez firmę PRONAL
• Moduły wodoszczelne z klasą szczelności IP 68
• Gotowa infrastruktura do przesyłu danych
(połączone sieci operatorów GSM)
• Wybrane urządzenia pomiarowe najlepszych
producentów polskich i zagranicznych
(Mirometr, Sensus, I-tron i inne)
• Wysoki standard przesyłania danych
wykorzystujący technologię GPRS
• Pomiar pośredni i końcowy infrastruktury
(tworzenie sektorowości sieci)
KORZYŚCI
• Dostęp do technologii zdalnego monitoringu sieci (po stronie zasilania i rozbioru) bez
potrzeby zakupu z własnych środków;
• Możliwość skorzystania z wodomierzy wyższej klasy;
• Scentralizowany, bezpośredni odczyt w czasie rzeczywistym;
• Niepotrzebna budowa nowej struktury i sieci koncentratorów – korzystanie z istniejącej
GSM;
• Możliwość reagowania na alarmy w ciągu 90 sekund od zdarzenia;
• Rozpoczęcie prac nad Smart Grid i automatyzacją pracy sieci wodociągowej
• Wykrywanie nieprawidłowości sieciowych i awarii w czasie rzeczywistym
• Codzienny bilans zasilania i rozbioru wody (produkcji i sprzedaży)
• Rejestracji sprzedaży wody i wpływ do Przedsiębiorstwa większych środków finansowych
FINANSOWANIE
Przykład finansowania dla wodociągów
Oferujemy Państwu możliwość dogodnego sfinansowania inwestycji od początku
i rozłożenia jej nawet na okres 5 lat.
Już po roku następuje zwrot inwestycji.
Inwestycja
Wodomierz od 90zł
Nakładka od 270zł
Od 270 zł
Finansowanie
Smart Metering Icom od 270zł
Wodociąg 10zł
Miesięczny koszt
Miesięczny koszt usługi od 2,5 zł
PROFITY:
• 240 odczytów / msc.
• Odczyt co 3 godz.
• Monitoring sieci
• Alarm w ciągu 90s.
Miesięczna spłata zestawów od 6 zł
OSZCZĘDNOŚCI:
• Brak koncentratorów
• Brak terminali (PSION)
• Brak dodatkowej infrastruktury do przesyłu –
przenoszenia danych
• Brak kosztów wprowadzania danych
• Brak kosztów korzystania z outsourcing’u
REFERENCJE
Efekty po wdrożeniu systemu w Środzie Wielkopolskiej:
• Po pierwszym roku działania zmniejszył straty wody MPECWiK o 50 % ,
• Zwiększenie przychodów przedsiębiorstwa o 10 % po pierwszym roku wprowadzenia
systemu,
• Zwiększenie przychodów w regionie objętym system o 18,2 % ,
• Spłata inwestycji po 4 miesiącach od momentu uruchomienia ,
• Duże ograniczenie nieautoryzowanych poborów wody.
Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do kontaktu
Jarosław Tomaszewski
Prezes Zarządu
Krzysztof Bomba
Dyrektor Handlowy
Mobile: 512 512 171
E-mail: [email protected]
Mobile: 517 988 477
Email: [email protected]
Download