Zdalny dostęp, konfiguracja, podgląd stanu, zdalny abonent

advertisement
Bramki GSM
(wejście / wyjście
z / do GSM)
Różni
operatorzy
Cyfrowe i analogowe
linie telefoniczne
Zwykłe telefony
analogowe
Telefony mobilne zwiększonego
zasięgu DECT
Stanowiska z integracją
komputer-telefon
Centrala
telefoniczna
Sieć
Internet
Telefonia VoIP
(linie i abonenci VoIP)
Telefony
systemowe
Zdalny dostęp,
konfiguracja,
podgląd stanu,
zdalny abonent
wewnętrzny
Domofony,
bramofony
centrala telefoniczna - serce każdego systemu telekomunikacyjnego.
- do wyboru wykonania do montażu na ścianie, stojące i do montażu w szafach 19" LAN;
- wersje niewielkich rozmiarów, przeznaczone dla prostszych systemów, małych firm,
oraz wersje średnie i duże, z możliwością elastycznej rozbudowy i zmiany konfiguracji;
- współpraca z tradycyjnymi łączami analogowymi POTS, cyfrowymi ISDN,
obsługa telefonii VoIP, abonentów IP (np. numer wewnętrzny „w domu”), bramek GSM;
- współpraca z tradycyjnymi telefonami analogowymi i urządzeniami typu FAX, modem,
dedykowanymi cyfrowymi telefonami systemowymi (bogatsza funkcjonalność),
oraz telefonami IP;
- współpraca z oprogramowaniem hotelowym - wsparcie dla typowych zastosowań
jak „status room”. budzenie gości, pracownicy mobilni (DECT), taryfikacja gości itp.;
- dowolność konfiguracji kierowania połączeń przychodzących jak i wychodzących,
w zależności od numeru i uprawnień abonenta, pory dnia, tygodnia, numeru docelowego itp.
(np. kierowanie rozmów międzynarodowych tylko poprzez VoIP a do linii komórkowych poprzez
zainstalowaną bramkę GSM - minimalizacja kosztów rozmów wychodzących).
- funkcje przekazywania połączeń, nagrywania rozmów, wielopoziomowej zapowiedzi
(automatyzacja obsługi połączeń przychodzących), funkcje wspólnych i prywatnych
„książek telefonicznych”, integracji z komputerem (adnotacje do numerów przychodzących,
wybieranie numeru kontaktu z programu pocztowego i inne), możliwość podłączenia
domofonów i ich obsługi z telefonu oraz wiele innych;
telefony systemowe - modele o różnych rozmiarach i funkcjonalności;
ułatwiają obsługę i podnoszą komfort użytkowania poprzez m. in.
funkcję książki telefonicznej, identyfikację dzwoniącego, menu
dodatkowych funkcji centrali (np.trybu pracy centrali, przekierowań),
wizualny podgląd stanu abonentów przypisanych do klawiszy
szybkiego dostępu(rozmawia, wolny), funkcja głośnomówiąca, automatycznego odbioru itp.
system DECT - funkcja telefonii mobilnej
o zwiększonym zasięgu - ceniona w szpitalach, hotelach czy dużych firmach,
gdzie pracownik często przemieszcza się w obrębie większego obszaru;
aparaty telefoniczne DECT działające jako zwykłe numery wewnętrzne,
w przypadku przemieszczenia się pracownika przełączają się między najbliższymi stacjami bazowymi
podobnie jak w sieci GSM, co pozwala pracownikowi „zabierać” swój numer wewnętrzny
w dowolne miejsce obszaru działania stacji DECT, oraz uniknąć przerw w kontakcie.
karty rozszerzeń - większość central można sukcesywnie rozbudowywać o kolejne
linie wewnętrzne i linie miejskie zarówno analogowe, jak i cyfrowe ISDN;
rozbudowa o karty LAN / VoIP pozwoli na zdalny dostęp do centrali przez sieć Internet
oraz wykorzystanie technologii VoIP w realizacji połączeń z siecią publiczną
i tworzeniu abonentów IP (połączenie telefonów wewnętrznych poprzez sieć komputerową)
dzięki czemu abonentem centrali wewnętrznej można być nawet poza siedzibą firmy;
karty GSM pozwolą na połączenie do sieci komórkowych poprzez sieć telefonii komórkowej.
CTI - integracja komputer-telefon pozwala na obsługę przypisanego numeru
wewnętrznego z poziomu komputera pracownika - m.in.gdy dzwoni kontrahent,
na ekranie komputera wyświetli się dodany wcześniej do tego numeru kontakt,
mamy także możliwość wybrania numeru telefonu kontrahenta
wprost z używanego programu pocztowego - wspólna baza.
domofony i bramofony - dedykowane do wybranych central;
możliwość odbierania wywołań oraz sterowania np.elektrozamkiem
za pomocą aparatów telefonicznych
podłączonych do centrali.
ul.Sobieskiego 103
43-300 Bielsko - Biała
( 334997665 Fax 334997669
* [email protected]
Download