projekty

advertisement
Projektowanie sieci
komputerowych
przegląd
projektów
Wykaz projektów
1.
Budynek 15 pięter
2.
Firma budowlana
3.
Osiedle domków szeregowych
4.
Elewator
5.
Sąsiedzi
6.
Muzeum
7.
Szkoła
8.
Fabryka, biuro i wynajem
9.
Biblioteka
10. Drukarnia
11. Trzy budynki
12. Wydział spraw osobowych
13. Firma MGM
14. ISP 2
15. Datacenter
Budynek 15 pięter
Budynek 15 pięter + parter
Obecnie zajęte 4 pierwsze piętra ale
należy wykonać projekt pozwalający
działać tam kilku osobnym,
niezależnym firmom.
•wykonać projekt okablowania
sieciowego i telefonicznego,
•dostępu do Internetu,
Firma budowlana
Centrala w piętrowym budynku do tgo
dziś 7 a wkrótce ok. 15 oddziałów na
placach składowych
w „kontenerach”
Sprzedaż następuje w centrali i placach
należy zorganizować obsługę zamówień
materiałów między oddziałami
•Opracować koncepcje realizacji
systemu: przepływ danych,
synchronizacja danych, oprogramowanie
( tylko w zarysie )
•wykonać projekt okablowania
sieciowego i telefonicznego w centrali
•dostępu do kontenerów do centrali, przy
czym place są w różnych lokalizacjach i
różnorodnych warunkach dostępu do
usług transmisji danych
Osiedle domków szeregowych
Zespół domków rozłożonych w lesie.
Zakładając udział 60-70% domków w
przedsięwzięciu zapewnić dostęp do sieci
publicznej i kontakt domków ze sobą w
ramach sieci osiedlowej.
•Opracować koncepcje realizacji systemu
oparte o różne technologie sieci osiedlowej:
• WLAN
• PLC
• xDSL
•Tradycyjne kablowe LAN
• inne ?
•dostępu sieci osiedlowej/dwóch sieci do
Internetu
Elewator
Trzy obiekty powinny zostać
połączone. Celem jest
komunikacja między dyrekcją i
księgowością oraz dyrekcją i
elewatorem
Można użyć stare linie
telefoniczne, albo ułożyć nową
instalację
Porównanie:
•światłowód
•technologie SDSL
•bezprzewodowe
Interesujące jest jak wygląda
to porównanie zależnie od
odległości obiektów
wykonać projekt okablowania sieciowego i telefonicznego, w centrali (budynek piętrowy) połączenia z
księgowością i budynkiem elewatora, w którym znajduję się jeden/ dwa komputery sterujące i wizualizacja
obiektu, szybkość transmisji między budynkami może być niezbyt wielka.
9
7
5
3
1
10
8
6
4
2
19
20
17
18
15
16
13
14
11
12
Piwnice
29
27
25
23
21
30
28
26
24
22
Sąsiedzi
Sąsiedzi postanowili tanim
kosztem uzyskać dostęp do
Internetu. Zainteresowanych
jest tym ok. 30 – 40 %
mieszkańców bloku, w którym
jest 30 mieszkań. Ponadto w
każdym lokalu istnieje sieć
telefoniczna i gniazdo
telewizji kablowej. Mieszkanie
nr 2 udostępni pokój na cele
instalacji sprzętu.
Muzeum
Obiekt zabytkowy; pomieszczenia techniczne są zakreskowane. Należy zainstalować
system informatyczny regulujący ruch zwiedzających ( zaznaczone drzwi, kołowroty)
połączony z kasami oraz systemy informacyjne dla zwiedzających.
Systemy regulacji ruchu mają połączenia łączami szeregowymi RS232 lub podobne
1 kratka = 2 m
Szkoła
Trzy pokoje stanowią pracownię informatyczną w szkole. Jest tam około
20 komputerów różnego rodzaju. Należy połączyć w sieć możliwie
niedrogo i znaleźć tanie połączenie do Internetu
Fabryka, biuro i wynajem
Obiekt 3 piętrowy ( bez piętra II). Fabryka
zajmuje parter i część IIIp. Pozostałe
powierzchnie przeznaczono na wynajem biur
dla wielu (?) firm.
Projekt okablowania strukturalnego ( komputery
+ telefony ) i sprzęt
Biblioteka
Biblioteka z czytelnią Internetową. System obsługi wypożyczeń ma własny serwer i cztery stanowiska
obsługi. Czytelnia korzysta głownie z dostępu do Internetu z wydzielonym serwerem. Czasami obsługa
korzysta z usług internetowych a czytelnicy zaglądają do informacji na serwerze obsługi wypożyczeń
Drukarnia
Budynek drukarni i magazyn (1 stanowisko) odległy od budynku ( różne warunki i
odległość). Okablowanie wskazanych punktów i obsługa czytnika kart
magnetycznych (RS232)
Trzy budynki
Wi
nd
Wi
a
nd
a
Trzy wysokie budynki ( jest też wariant czterech),
identyczne, należą do jednej firmy wielodziałowej.
Zaprojektować sieć komputerową i telefoniczną
wewnątrz budynków). Należy zapewnić łączność między
nimi i dostęp do Internetu.
Te
ch
W
C
W
C
Różne warunki widzialności i odległości zmuszają do
rozważenia różnych technologii łączności:
Str
aż
Budowa traktów, dzierżawa traktów albo usług połączeń,
Łącza bezprzewodowe radiowe lub FSO
Wi
nda
Wi
nda
WC
WC
Tec
h
1
7
k
m
2
3
k
m
3
Wydział spraw osobowych
Wydział spraw osobowych gminy w Urzędzie Gminy, działa system obsługi
obywateli oparty o serwer z bazą danych. Cztery terminale wprowadzania
danych, terminal u kierownika i terminal w USC. Wykonać trzeba projekt
okablowania i sprzętu do terminali, dobrać terminale i koncentratory terminali.
Firma MGM
Zakład produkcyjny gdzie na I piętrze pracuje kilkadziesiąt maszyn
wyposażonych w interfejsy szeregowe i sieciowe różnego rodzaju. Należy
wykonać okablowanie sieciowe i telefoniczne i dobrać sprzęt dla małej firmy i
rozwiązać problem transmisji danych różnych w tym nietypowych standardach.
ISP 2
Duży obiekt o złożonym kształcie. Okablowanie strukturalne i sprzęt
Cechą charakterystyczną jest
to, że:
Szereg firm wewnątrz używa
intensywnie Internetu i sieci
VPN. Należy zapewnić
niezawodny dostęp do usług
sieci publicznej.
Datacenter
Budynek dwupiętrowy o dużej koncentracji sprztu komputerowego, EIA 942,
DataCenter.
Wykaz projektów
1.
Budynek 15 pięter
2.
Firma budowlana
3.
Osiedle domków szeregowych
4.
Elewator
5.
Sąsiedzi
6.
Muzeum
7.
Szkoła
8.
Fabryka, biuro i wynajem
9.
Biblioteka
10. Drukarnia
11. Trzy budynki
12. Wydział spraw osobowych
13. Firma MGM
14. ISP 2
15. Datacenter
Download