Gry komputerowe. Rozwijaj* czy uzale*niaj*?

advertisement
Wprowadzenie do świata gier.
Gra komputerowa jest
rodzaj oprogramowania,
który wymaga od
użytkownika(gracza)
rozwiązywania zadań
logicznych lub
zręcznościowych. Zostały
one przeznaczone do celów
rozrywkowych bądź
edukacyjnych (rozrywka
interaktywna).
Klasyfikacja gier.
Najprostsza, aczkolwiek
niepełna klasyfikacja dzieli
gry komputerowe na osiem
rodzajów: edukacyjne,
fabularne, logiczne,
przygodowe, sportowe,
strategiczne, symulacyjne i
zręcznościowe, które dzielą
się z kolei na około 40
specjalnych gatunków.
8 głównych gatunków gier.
Zręcznościowa
- rodzaj gry, w której
pomyślne ukończenie wymaga
refleksu i sprawnego
operowania przyciskami
kontrolera. W grach takich
liczy się przede wszystkim
szybkość i ciągła akcja.
Przygodowa
- gatunek gier komputerowych, w
których nacisk jest położony na
zwiedzanie świata przedstawionego w
grze, rozwiązywanie zagadek i
interakcję z postaciami. Fabuła tego
typu gier często zawiera wątki
charakterystyczne dla literatury czy
filmu.
Fabularna
- gatunek gier
komputerowych, w którym
gracz kontroluje bohatera
(lub drużynę) poruszającego
się po fikcyjnym świecie.
Często gracz tworzy własną
postać określając jej cechy i
wygląd zewnętrzny.
Symulacyjna
- rodzaj gry komputerowej, której
zadaniem jest imitacja wrażenia
różnych doznań, jakie człowiek
zaznaje w codziennej
rzeczywistości. Występują np.
symulatory lotu, symulacje
wszelkich typów pojazdów
lądowych, wodnych i powietrznych,
pojazdów kosmicznych.
Strategiczna
- jeden z gatunków gier
komputerowych przeznaczonych
dla jednej lub wielu osób, w
której wygrana zależy nie tylko
od losu, ale przede wszystkim od
strategii, wiedzy i planowania.
Takie gry mogą wymagać od
użytkownika np. umiejętności
dowodzenia oddziałami wojska
lub zarządzania kapitałem
przedsiębiorstwa.
Logiczna
- gatunek gry komputerowej, w
którym gracz do jej przejścia musi
wykorzystać zdolność logicznego
myślenia. Łamigłówki zawarte w
tego typu grach sprawdzają
czasami również umiejętności
strategiczne, zdolności
rozpoznawania znaków,
wykonywania określonych
sekwencji czy też dopisywania
słów.
Sportowa
Edukacyjna
- gatunek gier komputerowych,
których tematyką są dyscypliny
sportowe związane z
aktywnością fizyczną. Gry
sportowe symulują wybrane
aspekty prawdziwej lub
wymyślonej dyscypliny
sportowej, wymagając od
gracza umiejętności
powiązanych ze zręcznością i
myśleniem strategicznym
- gra, której zasady
opracowano w taki sposób,
że jej elementy służą
poprawie umiejętności lub
poszerzeniu zasobów wiedzy
graczy. Poza walorami czysto
rozrywkowymi, gra taka
stymuluje rozwój graczy w
określonych kierunkach i
obszarach.
,,Gry komputerowe rozwijają…’’
Gry, podobnie jak
wszystkie inne rzeczy
zostały wymyślone dla
ludzi i jeśli korzysta się z
nich z umiarem i rozwagą
- nie przynoszą szkody.
Co więcej, mają wiele
zalet. Gry komputerowe
silnie stymulują mózg,
uczą szybkości reakcji,
logicznego myślenia,
łączenia oraz
analizowania zdobytych
informacji w celu
wskoczenia na kolejny
poziom gry i zdobycia
punktów.
Kolejną ich zaletą jest
rozwijanie wyobraźni
przestrzennej. Gry
logiczne i pamięciowe
pomagają ćwiczyć
refleks, percepcję i
koordynacją motoryczną
Z kolei gry strategiczne
bądź ekonomiczne, uczą
podejmowania decyzji i
rozwiązywania sytuacji
problemowych. Także gry
internetowe, popularnie
zwane "sieciówkami" mają
korzystny wpływ na
graczy i uczą ich
umiejętności planowania,
zdolności przywódczych,
komunikacyjnych i
interpersonalnych
W tego typu grach,
gracze przeważnie
organizują drużyny,
zmuszeni są do
współpracy z innymi
uczestnikami,
ustalania strategii
działania i
przewidywania
następnego ruchu ze
strony przeciwnika.
Niewątpliwie gry
komputerowe uczą
również cierpliwości,
ponieważ nie od razu
daje się poznać
mechanizmy, jakie
nią rządzą. Nabyte
umiejętności gracze
mogą wykorzystać w
sytuacjach realnych.
,,Gry komputerowe uzależniają…’’
Gry komputerowe, jak każdy nowy wynalazek,
mają swoje negatywne strony i rzeczywiście mogą
nieść ze sobą pewne niebezpieczeństwo. Najbardziej
narażoną grupą są tutaj przede wszystkim dzieci i
młodzież, gdyż nie posiadają oni jeszcze dostatecznie
ukształtowanej dojrzałości emocjonalnej i odporności
na próby manipulacji. Mogą mieć także problem z
odróżnieniem świata realnego od fikcji.
Największym
zagrożeniem dla tej
grupy są gry akcji, takie
jak „strzelanki” czy
„bijatyki”. Przesyt
agresji, przemocy oraz
okrucieństwa jaki jest w
nich zawarty, ma
niebagatelny wpływ na
psychikę nastolatków,
którzy aktywnie
uczestniczą w różnego
rodzaju zbrodniach.
Gratyfikacja
otrzymana w grze za
brutalne zabójstwo
człowieka i
zbezczeszczenie zwłok
stymuluje
kształtowanie
zaburzonego systemu
wartości młodych ludzi
i zacieranie się granicy
między dobrem a
złem.
Próby upodobnienia
się przez nich do
bohatera z ulubionej
gry, mogą prowadzić
do osiągania
realnych celów
właśnie za pomocą
przemocy.
Według przesądów chłopcy
korzystający z gier
przepełnionych przemocą,
mają problem z
nawiązywaniem
pozytywnych kontaktów
społecznych, a w ich
relacjach z innymi ludźmi
dominuje obojętność oraz
agresja zarówno fizyczna jak
i słowna.
Dziękujemy za Uwagę!
Projekt został przygotowany przez:
- Radosława Mirosława,
- Jakuba Wójcika,
- Arkadiusza Ziółkowskiego,
- Marcina Wójcika.
Źródła:
- http://pl.wikipedia.org
- http://www.sciaga.pl/
- http://zadane.pl,
Download