Zestawienie grup roboczych VIII ZMTiFP

advertisement
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VIII Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa
Nazwa grupy roboczej
Liczba zgłoszeń
Aktywizm sądowy a granice wykładni prawa
Filozofia i teoria ponad granicami państw
Granice dowodu
Granice działania racjonalnego ustawodawcy i niezależnych sądów
Granice partycypacji
Granice prawa i granice poprzez prawo. Ujęcie socjologicznoprawne
Granice prawa w mediacji
Granice wolności wypowiedzi
Granice zastosowań filozofii analitycznej w prawoznawstwie
Interpretacja prawa, jej granice i ich przekraczanie
Kultura prawnicza a społeczeństwo. Niełatwa przyjaźń?
Moralne granice prawa karnego
Naturalizacja prawa i jej granice
Pluralizm prawny i różnorodność kulturowa w prawie
Prawa człowieka i ich granice w rozważaniach teoretyczno-prawnych i filozoficznych
Prawne i etyczne granice nauki
Wizualny wymiar prawa
10
4
8
4
1
0
6
4
11
14
3
9
2
9
8
5
4
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards