Skuteczne Zarządzanie Zespołem w Organizacji - Szkolenia

advertisement
Eksperci Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER serdecznie zapraszają do udziału w
szkoleniu:
Skuteczne Zarządzanie Zespołem w Organizacji - trening potencjału
kierowniczego dla kadry menedżerskiej. Symulacje przy użyciu kamery
video.
Opis szkolenia:
Inwestycja w rozwój umiejętności kadry zarządzającej to pierwszy krok do sukcesu organizacji. Odpowiednio dobrane szkolenia
pomogą zwiększyć efektywność działań kadry kierowniczej. Umiejętności i kwalifikacje posiadane przez osobę kierującą zespołem
pozytywnie wpływają na efekty pracy całej grupy.
Niepowtarzalną okazją do poszerzenia wiedzy odnośnie zarządzania zespołem będzie udział w kolejnej edycji szkolenia
zatytułowanego "Zarządzanie Zespołem - trening potencjału kierowniczego dla kadry menedżerskiej". Uczestnicy szkolenia
podczas aktywnych warsztatów nauczą się nawiązywania odpowiednich relacji z pracownikami, wpływania na ich efektywność oraz
skuteczność. Pod okiem profesjonalnego trenera każdy z uczestników będzie miał okazję do stworzenia idealnego modelu
zarządzania w swojej firmie lub instytucji.
Szkolenia przeznaczone są dla pracowników z każdej branży. Dzięki warsztatowej formie zajęć, Uczestnicy mogą aktywnie brać
udział w szkoleniu i mieć wpływ na jego przebieg. Przyswajanie wiedzy poprzez ćwiczenia, analizę przypadków i scenki rodzajowe
przynosi najlepsze i szybko zauważalne efekty. Uczestnicy podczas pracy w małych grupach , będą mieli okazję do sprawdzenia
swojej wiedzy i nabytych umiejętności.
Profesjonalna kadra managerska jest fundamentem każdego dobrze prosperującego przedsiębiorstwa i organizacji.
Grupa docelowa:
• właściciele firm
• managerowie
• osoby odpowiedzialne za zarządzanie zespołem ludzkim oraz ich bezpośredni przełożeni
• specjaliści biorący udział zarządzaniu
• osoby zainteresowane zdobyciem umiejętności w zakresie procesów zarządzania zespołem pracowników
Cel szkolenia:
•Poszerzenie wiedzy uczestników na temat istoty zarządzania zespołem pracowników w różnych branżach.
•Wyróżnienie poszczególnych metod zarządzania oraz omówienie warunków niezbędnych dozaistnienia skutecznej współpracy między managerem a
pracownikami.
•Omówienie kolejnych etapów I ich znaczenia dla procesu skutecznego zarządzania (selekcja I rekrutacja pracowników, efektywna motywacja, ocena
poszczególnych członków podległego zespołu).
•Wypracowanie wśród uczestników umiejętności mających na celu zwiększanie stopnia identyfikacji współpracowników z celami I założeniami danej
instytucji.
•Pokazanie uczestnikom praktycznych umiejętności pokonywania typowych barier współpracy na szczeblu managerskim.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Skuteczne Zarządzanie Zespołem w Organizacji - trening potencjału kierowniczego dla kadry menedżerskiej. Symulacje przy użyciu kamery video.
Strona: 1 z 5
Korzyści dla uczestników:
Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób określić cel oraz sporządzić strategię procesu zarządzania podległym zespołem pracowników w
zależności od konkretnej sytuacji. Zajęcia w grupie maksymalnie 15-osobowej umożliwiają przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń najskuteczniejszych
metod zarządzania także w odniesieniu do własnego celu, charakteru i stylu pracy. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób zarządzać nowocześnie,
skutecznie oraz w jaki sposób realizować kolejne etapy współpracy w relacji manager-pracownicy.
Metodologia:
Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników!
Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.
Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy
oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją
multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w
warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez
kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.
Trener:
Marek Naumiuk
Specjalizacja trenerska:
Trener, Coach, Menedżer szkolący. Specjalizuje się w programach z zakresu umiejętności handlowych,
umiejętności menedżerskich oraz windykacji handlowych. Absolwent Akademii Trenerów Biznesu w Katowicach.
Uzyskał tytuł Mistrz Praktyk NLP w szkole NLP Neuredukacja. Uczył się m.in. u Roberta Diltsa, Stephena Gilligana i
Richarda Bolstada. Posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w działach handlowych, z czego 15 lat w
Cadbury Wedel. Przez 6 lat, jako szef dystryktu, zarządzał ponad pięćdziesięcioosobowym zespołem sprzedażowym oraz był
członkiem TOP 30 managerów w Polsce.
czytaj więcej...
Program szkolenia:
Dzień 1 (zajęcia w godzinach 10-18)
1.Powitanie- rozpoczęcie szkolenia.
A. Autoprezentacja uczestników szkolenia.
B. Krótka wymiana doświadczeń w zakresie trudności związanych z procesami zarządzania.
2. Zarządzanie zespołem – zagadnienia wstępne.
A. Definicja zarządzania.
B. Postawa w zarządzaniu na szczeblu managerskim.
C. Techniki wpływu.
3. Skuteczna komunikacja w zarządzaniu
A. Komunikacja werbalna.
B. Komunikacja niewerbalna.
C. Asertywność w zarządzaniu.
4. Ochrona własnych interesow w relacjach manager – podlegli pracownicy.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Skuteczne Zarządzanie Zespołem w Organizacji - trening potencjału kierowniczego dla kadry menedżerskiej. Symulacje przy użyciu kamery video.
Strona: 2 z 5
A. Dokładne przygotowanie się do udziału w etapach procesu zarządzania.
B. Poszukiwanie alternatywy w przypadku braku porozumienia obu stron.
C. Interesy a stanowiska w procesie zarządzania.
5. Omówienie poszczególnych metod zarządzania.
Dzień 2 (zajęcia w godzinach 9-17)
1. Ja w roli managera:
A. Umiejętności i cechy skutecznego managera.
B. Źródła autorytetu.
C. Próba dokonania samooceny: moje mocne i słabe strony jako przełożonego managera I przełożonego.
2. Analiza rożnych strategii zarządzania.
3. Omówienie kolejnych etapów I ich znaczenia dla procesu skutecznego zarządzania:
A. Selekcja I rekrutacja pracowników.
B. Efektywna motywacja.
C. Ocena poszczególnych członków podległego zespołu.
D.Wypracowanie wśród uczestników umiejętności mających na celu zwiększanie stopnia identyfikacji współpracowników z celami I założeniami danej
instytucji.
4. Intensywny trening zarządzania.
5. Podsumowanie – zakończenie szkolenia.
A. Złote zasady procesu zarządzania zespołem.
B. Ćwiczenia utrwalające zdobytą wiedzę.
Informacje organizacyjne:
Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe
doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.
-szkolenie trwa 2 dni (16h);
-zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz w godzinach 09.00-17.00 drugiego dnia;
-ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób;
-w kazdym dniu szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz lunch.
Opcjonalnie:
Istnieje możliwość dokonania rezerwacji noclegu w tym samym hotelu*** w którym odbywa się szkolenie.
Szczegóły dostępne pod numerem telefonu (61) 8 102 194, zachęcamy również do kontaktu drogą elektroniczną:
[email protected]
Inwestycja:
1550.00zł netto (+23% VAT)
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Skuteczne Zarządzanie Zespołem w Organizacji - trening potencjału kierowniczego dla kadry menedżerskiej. Symulacje przy użyciu kamery video.
Strona: 3 z 5
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych
stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długipis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-Każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).
Zgłoszenie:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy
wypełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia dostępną w formacie pdf
lub word
a następnie po
jej uzupełnieniu odesłać faksem (061 6 247 936) lub mailem ([email protected]).
Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym
wydarzeniu.
Kontakt:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
ul. Puszkina 35
62-030 Luboń
Godziny pracy biura:
Pn-Pt 07.30 - 18.00
Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300
[email protected]
www.szkolenia-semper.pl
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Skuteczne Zarządzanie Zespołem w Organizacji - trening potencjału kierowniczego dla kadry menedżerskiej. Symulacje przy użyciu kamery video.
Strona: 4 z 5
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER Szkolenia | Inspiracje |
Rozwój Osobisty
tel: 61/ 8 102 194 fax: 61/ 6 247 936
NIP 7772616176 REGON 301265926
www.szkolenia-semper.pl
[email protected]
ul. Libelta 1a/2, 61-706 Poznań
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.30/00022/2010
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Skuteczne Zarządzanie Zespołem w Organizacji - trening potencjału kierowniczego dla kadry menedżerskiej. Symulacje przy użyciu kamery video.
Strona: 5 z 5
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards