Aparat RTG do zdjęć pantomograficznych z cyfrową akwizycją obrazu

advertisement
Załącznik Nr 5 do SIWZ
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na dostawę aparatu RTG do zdjęć pantomograficznych z cyfrową akwizycją obrazu
SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa producenta* .............................................................................
Typ (model)* .......................................................................................
Cena jednostkowa brutto* ………………… zł
* należy wypełnić obowiązkowo
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Opis parametru
1
Producent , typ, model
Typ generatora
Częstotliwość pracy generatora
Ognisko lampy
Filtracja całkowita
Napięcie anodowe [kV]
Pulsacja W.N.[kV]
Prąd anodowy [mA]
Czas ekspozycji [sek]
Napięcie zasilające
Automatyczna kompensacja zmian napięcia
zasilającego
Waga aparatu [kg]
Linie pozycjonujące laserowe
Sposób kompensacji cienia kręgosłupa
Zmotoryzowany ruch głowicy w pionie
Sterowanie aparatu za pomocą panelu
dotykowego.
Obrazowanie 2D
Anatomicznie optymalizowane tory ruchu
głowicy
Automatyczne dopasowanie położenia
Minimalne
parametry
Oferowane
parametry
2
3
HF
Min. 100 kHz
0.5 x 0.5 mm
Min. 2.5 mmAl
60 - 90 kV
Podać
3-16 mA
Podać
Jednofazowe
230 V, 50 Hz
Tak
Podać
Max. 2
Tak, opisać
Tak, opisać
Tak
Tak , ile, opisać
Tak- opisać
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
warstwy obrazowania w zależności od
anatomii pacjenta
Tak opisac
Dopasowanie położenia warstwy
obrazowania z uwzględnieniem wad zgryzu
pacjenta
Tak
Program dziecięcy
Tak
Zdjęcia warstwowe zatok
Zdjęcia stawów skroniowo-żuchwowych w Tak
zwarciu i rozwarciu
Tak, opisać
Zdjęcia przekrojowe poprzeczne
Tak
Segmentacja pionowa zdjęć
Tak, podać jakie
Stałe powiększenie obrazu
Tak
Automatyczny zagryzak mierzący
nachylenie płaszczyzny zgryzowej pacjenta
Możliwość wykonywania badań pacjentom Tak
niepełnosprawnym (na wózkach)
Opis czujnika:
CCD
 Typ czujnika
Podać
 Powierzchnia aktywna czujnika
Max. 28 µm
 Wielkość piksela
138 x 300mm
 Wielkość obrazu pantomograficznego.
Obrazowanie cefalometryczne – opcja
rozbudowy o ramię cefalostatu.
Zdjęcia odległościowe twarzo-czaszki
(cefalometryczne)
Wielkość obrazu cefalometrycznego
Linia laserowa w cefalostacie
Obrazowanie 3D – dostępność opcji
rozbudowy do funkcji tomografu
komputerowego wiązki stożkowej:
Średnica obszaru obrazowania
Wysokość obszaru obrazowania
Wielkość woksela
Tryb wysokiej rozdzielczości, podać
wielkość woksela
Woksel izotropowy
Czas skanowania
Stroboskopowy tryb pracy
Czas ekspozycji
Brak konieczności wykonywania zdjęcia
rtg (scout) do pozycjonowania pacjenta
przy wykonywaniu tomografii.
Opcja rozbudowy wyposażona w
oprogramowanie do obróbki skanów
tomograficznych:
 Przegląd objętości w wygodny sposób
na podstawie rekonstruowanego zdjęcia
pantomograficznego
Tak
230 x 290 mm
Tak
Min. 7,5cm
Min. 7,5 cm
Max. 0,16mm
Tak, 0,1mm
Tak
Max 15s
Tak
Max 6s
Tak
Tak
Tak


Tak
Przegląd objętości w trybie MPR
Tak
Możliwość wyboru dowolnej
płaszczyzny cięcia
Tak
 Funkcja planowania
implantologicznego wraz z możliwością
weryfikacji planu
Tak
 Funkcja zamawiania szablonów
chirurgicznych bezpośrednio w
oprogramowaniu (bez udziału
dodatkowego oprogramowania)
Tak
 Możliwość naniesienia informacji z
systemu CAD/CAM na obraz
tomograficzny
Oprogramowanie
42. Jedno oprogramowanie do obróbki obrazów
rtg płaskich i trójwymiarowych:
Tak
Tak
 archiwizacja zdjęć i skanów
tomograficznych
Tak
 opisy i dane pacjenta
Tak
 archiwizacja dawek
Tak
 funkcja wspomagania testów
podstawowych
Tak
 bezpieczny sposób zapisu obrazów
43. Funkcje obróbki zdjęć płaskich:
Tak
Tak
 powiększenie dowolnych fragmentów
obrazu
Tak
 pomiar długości kanałów linią łamaną
Tak
 przełączanie „góra-dół” i „pozytywnegatyw”
Tak
 możliwość zmiany jasności i kontrastu
Tak
 regulacja skali szarości wg. histogramu
Tak
 filtry ulepszające wygląd zdjęcia
44. Pełna zgodność ze standardem DICOM 3.0 Tak
Download