Czym jest prawdziwa wspólnota?

advertisement
SCENARIUSZ SPOTKANIA, czerwiec 2015
SCENARIUSZ SPOTKANIA
Temat: Wspólnota – dołącz do sieci!
Cel:

Pokazanie teologii zgromadzenia liturgicznego - Eucharystii, jako wspólnego dzieła,
do którego każdy jest zaproszony przez Boga.
Propozycja schematu konferencji:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Potrzeba wspólnoty.
Na wzór Trzech Osób Boskich.
Jeden duch i jedno serce.
Spróbuj czegoś „ekstra”!
Razem można więcej.
Na swoim miejscu.
Powołany do Kościoła i dla Kościoła.
Sugestie do konferencji:
1. Czemu w sieci, nie samotnie?
Tak już zostaliśmy zaprogramowani, że potrzebujemy siebie nawzajem.
Wyobraź sobie grę w siatkówkę samemu, czy też ważny mecz Ligi Mistrzów, w którym
po boisku biega jeden zawodnik Barcy i jeden Realu. Bez sensu, prawda? Nie działoby się
tam wiele ciekawych rzeczy.
Albo inna Drużyna - tym razem ze Śródziemia: Frodo, Sam, Merry, Pippin, Legolas, Gimli,
Boromir, Aragorn, Gandalf… Tylko działając razem mogli pokonać siły Mordoru. Pomyśl,
jak niesamowicie musiał się czuć Frodo po słowach Sama: Nie mogę nieść pańskiego
brzemienia, ale pana mogę przecież nieść z nim razem!
Jak widać - rzeczywiście potrzebujemy siebie nawzajem. Istniejemy przynależąc
do rozmaitych grup. Rozejrzyj się tylko: rodzina, klasa w szkole, drużyna, w której
trenujesz, ludzie słuchający tej samej muzyki - wiele z tych grup można określić mianem:
„wspólnoty”. A najwspanialszą ze wspólnot jest Kościół.
2. Dlaczego Bóg „zaprogramował” w nas potrzebę wspólnoty?
Serce 2.0
W drodze na XXXI Światowy Dzień Młodzieży – KRAKÓW 2016
www.kdm.org.pl, www.krakow2016.com, www.facebook.com/KDM.krajowe
1
SCENARIUSZ SPOTKANIA, czerwiec 2015
Pewnie już wiele razy słyszałeś, że Bóg nas stworzył „na swój obraz i podobieństwo”.
Ładnie brzmi, ale co to oznacza dla ciebie w praktyce? Otóż właśnie to, że jesteś do Boga
- swojego Stwórcy - podobny. Skoro On trwa stale we Wspólnocie, nas też do tego
„ciągnie”. Jest Jeden we Wspólnocie Trzech Osób: Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Trzy Osoby Boskie pragną tego samego, czują to samo, kochają taką samą doskonałą
miłością, która sprawia, że nie ma wśród Nich żadnej skazy. Są idealną Jednością Jednym Bogiem. Kościół chce być podobnie doskonały w miłości.
3. Podłączanie się do sieci
Aby mogła powstać sieć wi-fi, potrzebny jest router - punkt, z którego sygnał pobierają
wszystkie sprzęty. Eucharystia to taki Boży router  - wszyscy z niej czerpiemy i łączymy
się w jedną wielką sieć. Przyjmując Chrystusa w Eucharystii jednoczymy się z całym
Kościołem, który otrzymał ten dar.
Czy idąc do Kościoła czujesz, że pozornie anonimowi ludzie obok są twoimi braćmi
i siostrami? Macie wspólny cel, wyznajecie tę samą wiarę, przede wszystkim
przyjmujecie w Eucharystii tego samego Boga. Jest w was jeden Duch. Jeżeli w ten
sposób spojrzysz na Eucharystię, mało ważne staje się to, że organista fałszuje, a ksiądz
przynudza. Ważne, że jesteśmy razem, a gdzie dwóch lub trzech modli się w imię
Chrystusa, tam On jest z nimi i wylewa ocean swoich łask.
4. Coś „ekstra”
Kościół nie jest nudny i szary, wręcz przeciwnie - pełno w nim życia i różnorodności.
Dlatego proponuje nam wiele ruchów, które pomagają rozwijać wiarę. Nie zastępują one
Mszy świętej i życia parafialnego, lecz są ich dopełnieniem. W polskim Kościele bardzo
prężnie rozwija się Ruch Światło - Życie, wspólnoty charyzmatyczne, Neokatechumenat.
Spróbuj czegoś ekstra! Odważ się!
Jeżeli jest możliwość (czasowa również) następują teraz krótkie, kilkuminutowe
świadectwa członków różnych wspólnot lub ostatecznie prezentacja wspólnot w formie
slajdów. Można zaproponować włączenie się w „raban ŚDM” - krótka prezentacja
projektów ogólnopolskich i lokalnych związanych z przygotowaniami 
5. Jedną gałązkę łatwo złamać
Razem jesteśmy silni, stanowimy zespół, czujemy się potrzebni. Każda osoba ma wielkie
znaczenie. Jedną gałązkę łatwo złamać, ale cały pęk już bardzo ciężko.
 Pantomima „WSPÓLNOTA” (załącznik)
Serce 2.0
W drodze na XXXI Światowy Dzień Młodzieży – KRAKÓW 2016
www.kdm.org.pl, www.krakow2016.com, www.facebook.com/KDM.krajowe
2
SCENARIUSZ SPOTKANIA, czerwiec 2015
Pytania, myśli do pantomimy:
 Dlaczego wspólnota jest tak ważna?
 Skąd wspólnota czerpie tak wielką siłę? Dlaczego osobom zależy na sobie nawzajem?
 Warto tu podkreślić właśnie tę sprawę - nie tylko chodzi o moc ludzi, chodzi o moc z
Nieba - Eucharystia .
 Na jakie ryzyko jest narażony współczesny człowiek niosący swój krzyż przez życie?
(zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne).
 Upadki zdarzają się każdemu. Potrzebujemy wtedy kogoś, kto pomoże nam wstać.
Często wystarczy przykład kogoś, kto idzie za Bogiem i jest szczęśliwy. Jego
świadectwo motywuje nas do działania.
 Szatan nienawidzi Kościoła i chce go zniszczyć, jednak Bóg cały czas podtrzymuje i
uświęca swoją wspólnotę na ziemi. Jezus powiedział: „Bramy piekielne go nie
przemogą”. Kościół cały czas jest na wygranej pozycji. Może być 2:2, ale w tie-breaku
i tak Bóg pogromi przeciwnika. Kościół jest pewniakiem. Czy staniesz po stronie,
która z góry jest wygrana? To się po prostu opłaca…
6. Na swoim miejscu
Podczas meczu siatkówki każdy zawodnik gra na swojej pozycji. Atakujący ma inne
zadania niż libero. Podobnie jest w piłce nożnej i innych dyscyplinach sportowych.
A co z Kościołem? Każdy ma w nim swoją funkcję. Tę bardzo ważną prawdę można
przedstawić nawet w sposób… matematyczny 
Dz 4,32: Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał
swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne.
7. Powołany do Kościoła i dla Kościoła
Serce 2.0
W drodze na XXXI Światowy Dzień Młodzieży – KRAKÓW 2016
www.kdm.org.pl, www.krakow2016.com, www.facebook.com/KDM.krajowe
3
SCENARIUSZ SPOTKANIA, czerwiec 2015
Wiemy już, że nie możemy żyć bez wspólnoty z innymi. Kiedy gramy do tej samej bramki
i strzelamy gole, walczymy o nagrodę, jednocześnie czerpiąc z gry przyjemność. Kościół
właśnie to nam daje. Nagrodą jest życie wieczne, ale także już tu, na ziemi,
doświadczamy radości i pokoju. I możemy razem przekazywać tę radość innym.
W Kościele jest po prostu fajnie! Zobaczcie sami:
 Film: 27.07.2013 SDM w Rio de Janeiro Oto jest młodzież Papieża – wzajemna otwartość
http://www.youtube.com/watch?v=xueh_rQudpI [dostęp 01.12.2014]
 Film: …Together Everyone Achieves More – wzajemna troska 
https://www.youtube.com/watch?v=nE6mDCdYuwY [dostęp 06.12.2014]
Załącznik:
PANTOMIMA: WSPÓLNOTA
OSOBY:
- CHŁOPAK NIOSĄCY KRZYŻ
- DZIEWCZYNA
- CZWORO LUDZI UBRANYCH NA CZARNO
- ZWYKLI LUDZIE (minimum 8)
- LEKTOR
REKWIZYTY:
- DUŻY KRZYŻ
- CZARNE STROJE
- BUTELKI PO ALKOHOLU
- „UDAWANE”PAPIEROSY
1. Na scenie pojawia się CHŁOPAK, który niesie krzyż. Po drodze zauważa dwoje LUDZI,
znęcających się nad DZIEWCZYNĄ - popychają, śmieją się z niej. CHŁOPAK zatrzymuje się i
zastanawia, co zrobić. Po chwili macha ręką i rusza ponownie, teraz jednak nieco
przygarbiony.
2. Pojawia się POSTAĆ UBRANA NA CZARNO. Podchodzi do CHŁOPAKA i proponuje mu
papierosy. Ten waha się, ale po chwili kiwa przecząco głową. POSTAĆ nie daje za wygraną i
dalej usilnie namawia bohatera, który w końcu ulega pokusie. Zadowolona POSTAĆ znika ze
sceny. CHŁOPAK rusza z krzyżem, będąc jeszcze bardziej pochylonym.
Serce 2.0
W drodze na XXXI Światowy Dzień Młodzieży – KRAKÓW 2016
www.kdm.org.pl, www.krakow2016.com, www.facebook.com/KDM.krajowe
4
SCENARIUSZ SPOTKANIA, czerwiec 2015
3. Na scenę wchodzi ZWYKŁA OSOBA. Zaczepia ona CHŁOPAKA, wyraźnie gniewa się na niego,
gestykuluje, kłóci się, aż w końcu uderza go w policzek i ucieka ze sceny.
4. Pojawia się DWOJE CZARNYCH LUDZI, którzy piją alkohol na brzegu sceny. CHŁOPAK jest już
tak zgarbiony pod ciężarem krzyża, że nie jest w stanie dalej go nieść i upada. Wstaje, próbuje
jeszcze krzyż podnieść, jednak bezskutecznie. Po chwili zauważa pijące osoby i dołącza do
nich, zapominając o krzyżu.
5. W pewnym momencie na scenę wkraczają kolejne DWIE CZARNE POSTACIE. Zaczynają
popychać CHŁOPAKA. Zdezorientowany bohater próbuje stawiać im opór, ale nie jest w
stanie sam sobie poradzić.
6. Nagle pojawia się więcej LUDZI; zaczynają bronić CHŁOPAKA. Następnie wszyscy obejmują się
ramionami, tworząc koło (plecami do widowni). CZARNE POSTACIE w dalszym ciągu próbują
popychać – teraz już wszystkich, skupiając się najbardziej na głównym bohaterze, ale nie są w
stanie pokonać wspólnoty. Zrezygnowane wreszcie odchodzą.
7. LUDZIE, którzy pomogli CHŁOPCU, wracają razem z nim do krzyża, pomagają go podnieść i
niosą razem, schodząc ze sceny. W trakcie ich wędrówki LEKTOR czyta fragment z Listu św.
Pawła Apostoła do Galatów: „Bracia, a gdyby komu przydarzył się jaki upadek, wy, którzy
pozostajecie pod działaniem Ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą
drogę. Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe.” (Ga 6,1a.2).
5
Serce 2.0
W drodze na XXXI Światowy Dzień Młodzieży – KRAKÓW 2016
www.kdm.org.pl, www.krakow2016.com, www.facebook.com/KDM.krajowe
Download
Random flashcards
Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards