Harmonogram zajęć dla studentów

advertisement
HARMONOGRAM ZAJĘĆ
dla studentów WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
D I E T E T Y K A I rok
Mikrobiologia ogólna i żywności
rok akademicki 2016/2017 semestr letni
seminaria/ćwiczenia: Katedra Mikrobiologii, ul. Czysta 18
Zespół
dr
osób
hab.
prowadzących
Monika
zajęcia:
prof.
Brzychczy-Włoch,
dr
Magdalena
hab.
Kosz-Vnenchak,
Tomasz
Gosiewski,
dr hab. Magdalena Strus, dr hab. Barbara Zawilińska, dr Agnieszka Chmielarczyk,
dr
Paweł
Krzyściak,
dr
Magdalena
Skóra,
dr
Sława
Szostek,
mgr Katarzyna Talaga-Ćwiertnia, mgr Anna Piotrowska, mgr Agnieszka SrokaOleksiak.
Grupa seminaryjna 2, grupa ćwiczeniowa 3 i 4
Seminarium –10.45-12.15; sala wykładowa
Ćwiczenia – 10.45-12.15; sala ćwiczeń
L.p.
Data
Sem. 1
14.03.2017
Ćw. 1
21.03.2017
Sem. 2
28.03.2017
Ćw. 2
4.04.2017
Sem. 3
11.04. 2017
Ćw. 3
25.04.2017
Sem. 4
9.05.2017
Ćw. 4
16.05. 2017
Sem. 5
23.05. 2017
Ćw. 5
30.05. 2017
Sem. 6
6.06. 2017
Ćw. 6
13.06.2017
Temat
Budowa bakterii, zasada ich barwienia metodą Grama.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami BHP w pracowni mikrobiologicznej.
Podłoża i warunki hodowli bakterii. Zasady pobierania i transportowania
próbek do badań mikrobiologicznych. Przeprowadzenie procedury barwienia i
różnicowania bakterii w oparciu o technikę Grama.
Zakażenia przewodu pokarmowego wywołane pałeczkami Gram-ujemnymi.
Diagnostyka jelitowych pałeczek Gram-ujemnych.
Bakterie Gram-dodatnie z rodzajów: Streptococcus i Staphylococcus i ich
znaczenie w zakażeniach przewodu pokarmowego. Nosicielstwo objawowe i
bezobjawowe Streptococcus pyogenes i Streptococcus agalactiae.
Pobieranie i posiew materiałów z nosa i gardła w kierunku potwierdzenia
obecności Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus
agalactiae. Metody identyfikacji, różnicowania i zasady leczenia w oparciu o
wynik lekooporności.
Grzyby drożdżopodobne.
Izolacja i identyfikacja grzybów drożdżopodobnych. Zastosowanie grzybów
drożdżopodobnych w życiu człowieka.
Grzyby strzępkowe.
Izolacja i identyfikacja grzybów strzępkowych. Zastosowanie grzybów
strzępkowych w życiu człowieka. (jedna godzina zajęć)
Wirusowe czynniki etiologiczne zapalenia żołądka i jelit.
Najważniejsze wirusy chorobotwórcze dla ludzi.
Podstawowe metody stosowane w diagnostyce wirusologicznej.
Zaliczenie
Grupa seminaryjna 1, grupa ćwiczeniowa 1 i 2
Seminarium –10.45-12.15; sala wykładowa
Ćwiczenia – 0.45-12.15; sala ćwiczeń
L.p.
Data
Sem. 1
21.03.2017
Ćw. 1
28.03.2017
Sem. 2
4.04.2017
Ćw. 2
11.04.2017
Sem. 3
25.04.2017
Ćw. 3
9.05.2017
Sem. 4
16.05.2017
Ćw. 4
23.05.2017
Sem. 5
30.05.2017
Ćw. 5
6.06.2017
Sem. 6
2.06.2017
Temat
Budowa bakterii, zasada ich barwienia metodą Grama.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami BHP w pracowni mikrobiologicznej.
Podłoża i warunki hodowli bakterii. Zasady pobierania i transportowania
próbek do badań mikrobiologicznych. Przeprowadzenie procedury barwienia i
różnicowania bakterii w oparciu o technikę Grama.
Zakażenia przewodu pokarmowego wywołane pałeczkami Gram-ujemnymi.
Diagnostyka jelitowych pałeczek Gram-ujemnych.
Bakterie Gram-dodatnie z rodzajów: Streptococcus i Staphylococcus i ich
znaczenie w zakażeniach przewodu pokarmowego. Nosicielstwo objawowe i
bezobjawowe Streptococcus pyogenes i Streptococcus agalactiae.
Pobieranie i posiew materiałów z nosa i gardła w kierunku potwierdzenia
obecności Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus
agalactiae. Metody identyfikacji, różnicowania i zasady leczenia w oparciu o
wynik lekooporności.
Grzyby drożdżopodobne.
Izolacja i identyfikacja grzybów drożdżopodobnych. Zastosowanie grzybów
drożdżopodobnych w życiu człowieka.
Grzyby strzępkowe.
Izolacja i identyfikacja grzybów strzępkowych. Zastosowanie grzybów
strzępkowych w życiu człowieka. (jedna godzina zajęć)
Wirusowe czynniki etiologiczne zapalenia żołądka i jelit.
12.30-14.00
Ćw. 6
9.06.2017
Najważniejsze wirusy chorobotwórcze dla ludzi.
Podstawowe metody stosowane w diagnostyce wirusologicznej.
12.30-14.00
Zaliczenie
Download