PROGRAM WYKŁADÓW Z ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII Dla

advertisement
PROGRAM WYKŁADÓW Z ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII
Dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2015/2016
Poniedziałek godz. 13:30 – 15:00 sala wykładowa im. Różyckiego w Collegium Anatomicum
22.02.2016
Prof. dr hab. Leszek Romanowski
Historia ortopedii. Odrębność badania i metod leczenia chorych z dysfunkcją narządu ruchu.
Złożoność leczenia nieoperacyjnego i operacyjnego. Podział złamań kości wg AO. Złamanie
dalszej nasady kości promieniowej. Reumatoidalne zapalenie stawów – podział, zasady leczenia
operacyjnego. Przykurcz Dupuytrena. Zastosowanie mikrochirurgii w ortopedii, traumatologii i
chirurgii ręki.
29.02.2016
Prof. dr hab. Leszek Romanowski
Urazowe uszkodzenie nerwów i ścięgien. Zespoły powięziowe na przykładzie powikłań po
złamaniu nadkłykcia kości ramiennej u dzieci. Wady wrodzone kończyny górnej. Uszkodzenia
barku, łokcia i nadgarstka. Leczenie artroskopowe. Neuropatie uciskowe i entezopatie.
07.03.2016
Prof. UM dr hab. Jacek Kaczmarczyk
Zagadnienia onkologii ortopedycznej. Wady i choroby kręgosłupa i tułowia. Skoliozy
idiopatyczne i wrodzone. Zespół Klipell-Feila. Choroba Sprengela. Kręcz szyi (mięśniowy,
kostny, oczny). Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (profilaktyka kifozy, możliwość
leczenia operacyjnego).
14.03.2016
Prof. dr hab. Jacek Kruczyński
Zmiany zwyrodnieniowe stawów z uwzględnieniem endoprotezoplastyki (powikłania) i innych
metod leczenia operacyjnego. Wady wrodzone, choroby i skutki urazów stawu kolanowego
(badanie i różnicowanie). Złamania śródstawowe w obrębie stawów kończyny dolnej – staw
kolanowy i skokowo-goleniowy. Złamanie szyjki kości udowej. Problemy leczenia operacyjnego
- ortopedycznego osób starszych.
21.03.2016
Prof. UM dr hab. Andrzej Nowakowski
Zespoły bólowe kręgosłupa szyjnego i lędźwiowo-krzyżowego. Deformacja kręgosłupa. Zmiany
zwyrodnieniowe kręgosłupa (spondylodeza, spondyloartroza, zwyrodnienie krążka
międzykręgowego, przepuklina krążka międzykręgowego, stenoza kręgowa, spondylolisteza).
Nowotwory (pierwotne i przerzutowe). Zapalenie kręgosłupa (bakteryjne, autoimmunizacyjne,
gruźlica). Urazy kręgosłupa (paraplegia pourazowa). Obrażenia kręgosłupa w sporcie.
04.04.2016
Prof. dr hab. Maciej Głowacki
Kręgozmyk – rodzaje, rozpoznanie, leczenie. Krwiopochodne zapalenie kości i stawów ze
szczególnym uwzględnieniem ropnego zapalenia stawu biodrowego u noworodków. Gruźlica
kostno-stawowa. Nowotwory narządu ruchu u dzieci.
11.04.2016
Prof. dr hab. Marek Jóźwiak
Wrodzone zniekształcenia stóp: końsko-szpotawa, przywiedziona, piętowa, płaska. Stopa
wydrążona. Stopa końsko-szpotawa, porażenna. Wady nabyte: stopa płasko-koślawa statyczna,
paluch koślawy, stopa poprzecznie płaska, paluch sztywny. Chód gołębi. Wrodzone braki kości
goleni. Piszczel szpotawa i przodozagięta. Możliwość egalizacji kończyn (zastosowanie metody
Ilizarowa). Mózgowe porażenia dziecięce. Przepuklina rdzeniowo-oponowa. Skolioza porażenna.
18.04.2016
Prof. dr hab. Tomasz Kotwicki
Wady wrodzone stawu biodrowego u dzieci i młodzieży. Wrodzona dysplazja stawu biodrowego.
Wrodzone biodro szpotawe. Choroba Perthesa. Młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej.
Odmienność gojenia się i leczenia złamań u dzieci. Wady postawy. Omówienie egzaminu z
ortopedii.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards