Spis treści Radcy opracowują plan dla młodych prawników Apel do

advertisement
Spis treści
Radcy opracowują plan dla młodych prawników ............................................................... 1
Apel do inteligencji polskiej ws. Wyborów do PE ............................................................. 2
Radcy opracowują plan dla młodych prawników
Autor: . BORK
Źródło: RZECZPOSPOLITA
Data: 2014-05-19
Strona: C3
Radcy opracowują plan dla młodych prawników
KORPORACJE Co roku na rynek wchodzi kilka tysięcy ludzi. Samorząd radcowski
zastanawia się, jak im pomóc w rozpoczęciu wykonywania zawodu.
- Myślimy o tym, jak pomóc młodym radcom prawnym. Rynek nie jest chłonny, a osób z
uprawnieniami z roku na rok przybywa - mówi Zbigniew Pawlak, wiceprezes Krajowej
Izby Radców Prawnych. O tym, że niełatwo rozpocząć wykonywanie zawodu, wie nie
tylko on, ale głównie ci, którzy na rynek wchodzą.
Nad opracowaniem planu pomocy tym, którzy właśnie zdobyli uprawnienia, pracuje
Komisja Wykonywania Zawodu, która działa przy Krajowej Izbie Radców Prawnych.
Wstępną propozycję rozwiązań może przedstawić w ciągu kilku miesięcy.
- Do opracowania takiego programu zobowiązał władze samorządu krajowy zjazd
radców prawnych, który odbył się w listopadzie 2013 r. Dlatego trwają prace nad
realizacją tej uchwały - mówi wiceprezes Pawlak.
Podkreśla, że kwestia nie jest oczywista. W tej chwili trwa zbieranie pomysłów wśród
radców prawnych.
Co roku oba egzaminy -radcowski i adwokacki - zdaje kilka tysięcy młodych ludzi. W tym
roku zdało go ok. 3,5 tys. (w tym ok. 2100 to radcy prawni), w ubiegłym - ok. 5,5 tys.
Młodzi prawnicy często sami rozpoczynają działalność, co wpływa m.in. na konkurencję
na rynku. Jak wynika z danych zbieranych przez „Rz" podczas opracowywania rankingu
kancelarii prawnych, firmy tworzone przez młodych prawników konkurują przede
wszystkim z kancelariami, które obsługują osoby fizyczne i mniejsze firmy. -bork
Apel do inteligencji polskiej ws. Wyborów do PE
Autor: . J.K.
Źródło: www.prawo.rp.pl
Data: 2014-05-18
źródło: www.sxc.hu
+ Zobacz więcej zdjęć
Przedstawiciele zawodów zaufania publicznego zwrócili się do inteligencji polskiej, by ci
25 maja 2014 roku wybrali na reprezentantów Rzeczypospolitej Polskiej w Parlamencie
Europejskim osoby kompetentne i niezależne w myśleniu, które profesjonalnie,
merytorycznie i godnie będą reprezentować interes Polski i jej obywateli.
- W dobie często obserwowanej ignorancji i braku godności w debacie publicznej zebrani
uznają, iż wymogiem czasu jest prezentowanie wspólnego stanowiska przedstawicieli
inteligencji polskiej, zorganizowanych w Samorządach Zawodów Zaufania Publicznego,
które wypływa z najgłębszej troski o losy państwa i narodu w zjednoczonej Europie –
czytamy w apelu.
Reprezentanci zawodów zaufania publicznego są świadomi znaczącej siły społecznej,
jaka tkwi w samorządach. Nie sprowadza się ona jedynie do liczby ich członków, ale
również ról społecznych reprezentowanych zawodów. Wobec tego zwrócili się do
członków samorządów poważanych zawodów o podjęcie refleksji obywatelskiej w duchu
zaprezentowanego apelu przed głosowaniem w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Pod wezwaniem podpisali się: Andrzej Roch Dobrucki - Prezes Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa, Rafał Fronczek – prezes Krajowej Rady komorniczej, Wojciech Gęsiak –
Prezes Krajowej Rady Izby Architektów, Jadwiga Glumińska-Pawlic – Przewodnicząca
Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Maciej Hamankiewicz – Prezes Naczelnej Rady
Lekarskiej, Tomasz Janik – Prezes Krajowej Rady Notarialnej, Anna Korbela – Prezes
Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Józef Król – prezes krajowej Rady Biegłych
Rewidentów, Grzegorz Kucharewicz – Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Jacek
Łukaszewicz – Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Henryk Pawlaczyk –
Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów, Elżbieta Puacz – Prezes Krajowej Izby
Diagnostów laboratoryjnych, Grażyna Rogala-Pawelczyk – Prezes Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych, Dariusz Sałajewski – Prezes krajowej Rady Radców Prawnych,
Jerzy Sławek – Dziekan Krajowej Izby Syndyków, Jacek Sztechman – Prezes Krajowej
Rady Polskiej Izby Urbanistów, Andrzej Zwara – Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.
Przedstawiciele zawodów zaufania publicznego zwrócili się do inteligencji polskiej, by ci
25 maja 2014 roku wybrali na reprezentantów Rzeczypospolitej Polskiej w Parlamencie
Europejskim osoby kompetentne i niezależne w myśleniu, które profesjonalnie,
merytorycznie i godnie będą reprezentować interes Polski i jej obywateli.
- W dobie często obserwowanej ignorancji i braku godności w debacie publicznej zebrani
uznają, iż wymogiem czasu jest prezentowanie wspólnego stanowiska przedstawicieli
inteligencji polskiej, zorganizowanych w Samorządach Zawodów Zaufania Publicznego,
które wypływa z najgłębszej troski o losy państwa i narodu w zjednoczonej Europie –
czytamy w apelu.
Reprezentanci zawodów zaufania publicznego są świadomi znaczącej siły społecznej,
jaka tkwi w samorządach. Nie sprowadza się ona jedynie do liczby ich członków, ale
również ról społecznych reprezentowanych zawodów. Wobec tego zwrócili się do
członków samorządów poważanych zawodów o podjęcie refleksji obywatelskiej w duchu
zaprezentowanego apelu przed głosowaniem w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Pod wezwaniem podpisali się: Andrzej Roch Dobrucki - Prezes Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa, Rafał Fronczek – prezes Krajowej Rady komorniczej, Wojciech Gęsiak –
Prezes Krajowej Rady Izby Architektów, Jadwiga Glumińska-Pawlic – Przewodnicząca
Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Maciej Hamankiewicz – Prezes Naczelnej Rady
Lekarskiej, Tomasz Janik – Prezes Krajowej Rady Notarialnej, Anna Korbela – Prezes
Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Józef Król – prezes krajowej Rady Biegłych
Rewidentów, Grzegorz Kucharewicz – Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Jacek
Łukaszewicz – Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Henryk Pawlaczyk –
Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów, Elżbieta Puacz – Prezes Krajowej Izby
Diagnostów laboratoryjnych, Grażyna Rogala-Pawelczyk – Prezes Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych, Dariusz Sałajewski – Prezes krajowej Rady Radców Prawnych,
Jerzy Sławek – Dziekan Krajowej Izby Syndyków, Jacek Sztechman – Prezes Krajowej
Rady Polskiej Izby Urbanistów, Andrzej Zwara – Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.
rp.pl
Download