Zaproszenie - Dr Jacek Strojny

advertisement
Rzeszów, dn. 14.02.2008 r.
Zaproszenie
Wydział Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej oraz Stowarzyszenie
Project Management Polska zapraszają na:
PM-DAY POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
„Zarządzanie projektami – w kierunku nowej wiedzy”
MIEJSCE SPOTKANIA:
Politechnika Rzeszowska, ul. Poznańska 2 (Budynek P) – wjazd od ul. Podkarpackiej
PROGRAM SPOTKANIA
11:00-11:15
11:15-11:45
11:45-12:15
12:15-12:45
12:45-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:15
05.03.2008 R., (SALA P-2)
Powitanie uczestników, prof. Leszek Woźniak, Prorektor Politechniki
Rzeszowskiej
Projekty z punktu widzenia szefa firmy, Stanisław Sroka, Prezes SPMP,
Prezes Zarządu Transsystem S.A.
Lider - zespół - opór, czyli jak uzyskać maksymalną synergię grupy, dr
Jan Betta, Wiceprezes SPMP, Politechnika Wrocławska
Zarządzanie roszczeniami w kontraktach, Tomasz Kucharski, Prezes
Zarządu GibConsult Polska Sp. z o.o.
Dyskusja
Przerwa kawowa
Rozwój kwalifikacji Project Managera z wykorzystaniem funduszy UE,
Bogdan Michałek, Prezes Zarządu BMM Sp. z o.o.
Komunikacja narzędziem Project Managera, dr Władysław Tabasz,
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Przedsiębiorczość źródłem sukcesu w projektach i nie tylko, dr Jacek
Strojny, Politechnika Rzeszowska
IPMA Project Excellence Model jako narzędzie wszechstronnej oceny
projektów, Krzysztof Witkowski, Wiceprezes SPMP, K-Consulting
Między teorią a praktyką zarządzania projektami – nowe wyzwania,
nowe możliwości, prof. Leszek Woźniak, Prorektor Politechniki
Rzeszowskiej
Dyskusja
16:45-18:30
05.03.2008 R., (KLUB PRACOWNICZY PRZ)
Spotkanie Podkarpackiej Grupy Regionalnej SPMP (w programie:
sprawozdanie z działalności GR, wybory Rady Grupy Regionalnej)
10:00:13:00
06.03.2008 R., (KLUB PRACOWNICZY PRZ)
Warsztaty Project Management dla studentów, Krzysztof Witkowski,
K-Consulting, Wiceprezes SPMP
Download