„Ostatni dyżur” jest inicjatywą Naczelnej Rady Pielęgniarek i

advertisement
„Ostatni dyżur” jest inicjatywą Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Kampania ma na celu
uświadomienie społeczeństwa o zagrożeniach społecznych wynikających z malejącej liczby pielęgniarek
i położnych w Polsce.
„Ostatni dyżur” to kampania społeczna a zarazem „alarm” ostrzegający Polaków o ogromnym zagrożeniu
społecznym, z którego obliczem już dziś stajemy twarzą w twarz.
W świetle najnowszych prognoz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych już za niespełna 5 lat Polacy
zostaną pozbawieni profesjonalnej opieki pielęgniarskiej i położniczej. Z roku na rok zmniejsza się liczba
pielęgniarek i położnych w Polsce.
Statystyki nie pozostawiają złudzeń. Średnia wieku pielęgniarek w Polsce to 48 lat, a już w 2022 r. osiągnie
średnią 50 lat. Liczba pielęgniarek na 10000 mieszkańców w Polsce wynosi 4,0 - to jeden
z najniższych wskaźników w Europie.
Pielęgniarki i położne znikają ze szpitalnych oddziałów, szkół, domów opieki społecznej, hospicjów
oraz naszych domów i miejsc pracy. Za 7 lat liczba pielęgniarek i położnych w Polsce zmniejszy się o 54
tys.
Centralnym punktem akcji „Ostatni dyżur” jest zbieranie podpisów pod petycją w formie recepty i apelem
kierowanym do polskich decydentów o podjęcie natychmiastowych działań́ w celu opracowania
i wdrożenia programu zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia realizowane przez
pielęgniarki i położne.
Zaproszeni goście zostaną przeniesieni do „świata” pielęgniarek i położnych. Przy wykorzystaniu gogli VR
i najnowszej technologii wirtualnej rzeczywistości, każdy z gości przez chwilę doświadczy codzienności
pielęgniarek i położnych w Polsce. Pierwszy raz w Europie technologia wirtualnej rzeczywistości została
wykorzystana w kampanii społecznej.
Podczas spotkania zaprezentowany zostanie raport „Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych na temat
zabezpieczenia społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarek i położnych ”.
Recepta on-line dostępna jest na stronie www.ostatnidyzur.pl
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards