Struktury danych w języku C

advertisement
Algorytmy i Struktury Danych
Algorithms and Data Structures
dr inż. Lech Jamroż
Wydział Fizyki, Matematyki I Informatyki
Informacje organizacyjne
Wydział:
Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek studiów:
Informatyka
Rok stud. / sem.
I / 2, studia niestacjonarne, I stop.
Rok akademicki
2015/16
Wymiar godz.: WCLP (E)
18/ 18/ 0/ 0
Punkty ECTS
4
ASD LJ
E
2
Informacje organizacyjne
Cel wykładów:
• Omówienie podstawowych struktur algorytmicznych.
• Poznanie struktur danych stosowanych w implementacjach algorytmów.
• Przedstawienie zasad budowania i analizy algorytmów.
Wymagania wstępne:
Wstęp do programowania, Analiza matematyczna.
Warunki zaliczenia:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest ocena pozytywna z egzaminu i ćwiczeń.
Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną (egz. 1/2, ćw. 1/2).
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.
Strona internetowa: www.pk.edu.pl/~ljamroz
(program przedmiotu, notatki z wykładów, zagadnienia, literatura, konsultacje).
E-mail: [email protected]
ASD LJ
3
Informacje organizacyjne
Literatura.
1.
Adamski T., Ogrodzki J.: Algorytmy komputerowe i struktury danych. Wyd.
PW, 2005.
2.
Aho A.: Algorytmy i struktury danych. Addison Wesley 1983, Helion 2003.
3.
4.
Banachowski L.: Algorytmy i struktury danych. WNT 2001.
Baase S.: Computer Algorithms. Introduction to Design and Analysis.
Addison-Wesley, 1988.
5.
6.
Cormen T.: Wprowadzenie do algorytmów. MIT 2009, PWN 2012.
Czech Z., at el.: Algorytmy i struktury danych. Wybrane zagadnienia. Wyd.
Pol. Śląskiej, 2010.
7.
Dasgupta S., at el.: Algorytmy. PWN, 2010.
8.
Drozdek A., Simon D.: Struktury danych w języku C. WNT, 1996.
9.
Goczyła K.: Struktury Danych. Wyd. Pol. Gdańskiej, 2002.
10. Harris S.: Algorytmy od podstaw. Wiley 2006, Helion 2006.
11. Heineman G.: Algorytmy. Almanach. O’REILLY 2009, Helion 2010.
ASD LJ
4
Informacje organizacyjne
Literatura.
12. Knuth D.: Sztuka programowania, T1, T3. Addison Wesley 1997, WNT 2002.
13. Kubale M.: Łagodne wprowadzenie do analizy algorytmów. Wyd. Pol.
Gdańskiej, 1999.
14. Loudon K.: Algorytmy w C. O’REILLY 1999, Helion 2003.
15. Lipski W.: Kombinatoryka dla programistów. WNT 2004.
16. Kotowski P.: Algorytmy + Struktury Danych = Programy. BTC, 2006.
17. Michalewicz Z., Fogel D.: Jak to rozwiązać czyli nowoczesna heurystyka.
WNT, 2006.
18. Neapolitan R.: Podstawy Algorytmów z przykładami w C++. Jones&Bartlett
2004, Helion 2004.
19. Sedgewick R.: Algorytmy w C++. Addison Wesley 1983, RM 1999.
20. Wirth N.: Algorytmy+struktury danych=programy. WNT 2002.
21. Wróblewski P.: Algorytmy. Struktury danych i techniki programowania. Helion
2010.
ASD LJ
5
Informacje organizacyjne
Warunki techniczne:
ASD LJ

Wykorzystanie wiedzy z przedmiotu ”Wstęp do programowania”.

Forma zapisu algorytmów - pseudo język C (pseudo język jest bardziej
oszczędny w zapisie).

Zaliczenie ćwiczeń (warunki zaliczenia zostaną podane na ćwiczeniach).

Egzamin pisemny
I termin: czerwiec/lipiec,
II termin: wrzesień,
część praktyczna egzaminu: budowanie i analiza algorytmu,
część teoretyczna: zakres materiału z wykładów.
6
Sylabus przedmiotu
ASD LJ
7
Sylabus przedmiotu
ASD LJ
8
Sylabus przedmiotu
ASD LJ
9
Sylabus przedmiotu
ASD LJ
10
Sylabus przedmiotu
ASD LJ
11
Sylabus przedmiotu
ASD LJ
12
Sylabus przedmiotu
ASD LJ
13
Strona WWW
TAI LJ
14
Strona WWW
ASD LJ
15
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards