MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH Informator

advertisement
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Informator ekonomiczny o krajach świata
Egipt
4. Dwustronna współpraca gospodarcza
4.1. Gospodarcze umowy dwustronne.
1. Umowa Stowarzyszeniowa UE – Egipt (2004 r.)
2. Umowy bilateralne:
- w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji (1998 r.)
- w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (2002 r.)
- o współpracy w dziedzinie nauki i techniki (2002 r.)
- w sprawie ustanowienia regularnej komunikacji lotniczej (1956 r.)
- w sprawie transportu morskiego (1977 r.)
- o współpracy w dziedzinie turystyki (2011 r.)
4.2. Handel zagraniczny.
Wartość wymiany handlowej pomiędzy Polską a Egiptem w 2012 r. wyniosła 339 mln USD,
tj. wzrosła o 13,9% w stosunku do 2011 r. Polski eksport do Egiptu wzrósł o 3,9%, natomiast
import powiększył się o 33,3%. Głownie w wyniku znacznego wzrostu w egipskim imporcie,
blisko 28% zmniejszeniu uległo korzystne dla Polski saldo w wymianie handlowej, które
wynosi blisko 68 mln USD. 60% obrotów handlowych stanowi polski eksport.
Obroty handlowe Polska-Egipt (2005-2012)
400
350
338,9
321,1
300
287,3
283,5
275,6
298,4
mln USD
250
233,25
224,3
200
197,3
196,9
195,9
203,4
164,7
150
150,5
125,9
150
135,6
102,5
100
63
50
24,6
32,6
46,9
50,3
45,6
0
2005
2006
2007
2008
Obroty
2009
Exp.
2010
2011
2012
Imp.
1
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Informator ekonomiczny o krajach świata
Egipt
Wymiana handlowa Egiptu z Polską w 2012 r. [mln USD]
2012
338,94
Obroty
203,36
Eksport do Eg.
135,58
Import z Eg.
67,79
Saldo
Zmiana %
2011
298,45
195,94
102,51
93,43
13,92
3,87
33,27
-27,93
Źródło: GUS
Pod względem obrotów handlowych, Egipt jest 61 partnerem Polski. W rankingu państw,
do których eksportowane są polskie produkty, kraj plasuje się na 55 pozycji, natomiast z
punktu widzenia wartości importu, Egipt zajmuje 67 miejsce.
Polski eksport do Egiptu w 2012 r. wyniósł 203 mln USD i był o 7,6 mln USD (blisko 4%)
wyższy niż w 2011 r. Wzrost eksportu podyktowany jest zwiększeniem sprzedaży produktów
z pozycji: pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne do przewozu osób (CN
‘8703); brzytwy, maszynki do golenia i żyletki (CN ‘8212); tokarki do usuwania metalu (CN
‘8458); sery i twarogi (CN ‘0406); papier i tektura (CN ‘4810). Wzrosty w powyższych
pozycjach zostały zamortyzowane przez spadki w sekcjach: miedź rafinowana i stopy miedzi
(CN ‘7403); oleje ropy naftowej i z minerałów bitumicznych (CN ‘2710); przyrządy i
urządzenia geodezyjne (CN ‘9015); koks i półkoks (CN ‘2704); papier i tektura siarczanowe
(CN ‘4804).
Struktura towarowa w polskim eksporcie do Egiptu w 2012 r. wg działów CN:
1. reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne (12,1% całkowitego
eksportu);
(tokarki, zmywarki do naczyń, obrabiarki, pralki, armatura, wały napędowe i korby)
2. pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria (11,1%);
(pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne)
3. paliwa mineralne, oleje mineralne, substancje bitumiczne (8,3%);
(koks i półkoks, oleje ropy naftowej i z minerałów bitumicznych)
4. produkty mleczne (8,2%);
(mleko i śmietana, masło i pozostałe tłuszcze)
5. narzędzia, przybory, noże, sztućce (7,7%);
(brzytwy, maszynki do golenia i żyletki, piły ręczne, brzeszczoty)
6. maszyny i urządzenia elektryczne (7,6%);
(żarówki i lampy wyładowcze, druty izolowane, kable, elektrody węglowe,
transformatory)
Struktura towarowa w polskim eksporcie do Egiptu w 2012 r. wg 4 zn. CN:
Kod 4 zn.
CN
4 zn. CN
OGÓŁEM KRAJ
'8703
'8212
'2704
POJAZDY SAMOCHODOWE I POZOSTAŁE POJAZDY MECHANICZNE
PRZEZNACZONE ZASADNICZO DO PRZEWOZU OSÓB (INNE NIŻ TE OBJĘTE
POZYCJĄ 8702), WŁĄCZNIE Z SAMOCHODAMI OSOBOWO-TOWAROWYMI
(KOMBI) ORAZ SAMOCHODAMI WYŚCIGOWYMI
BRZYTWY, MASZYNKI DO GOLENIA I ŻYLETKI (WŁĄCZAJĄC
PÓŁPRODUKTY ŻYLETEK W TAŚMACH)
KOKS I PÓŁKOKS, Z WĘGLA, WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU) LUB TORFU,
NAWET AGLOMEROWANY; WĘGIEL RETORTOWY
/Źródło: GUS/
Udział w
Eksport
eksporcie
[mln. USD]
[%]
203,4
100%
19,9
9,8%
15,0
7,4%
10,3
5,1%
'0406
SERY I TWAROGI
9,8
4,8%
'2710
OLEJE ROPY NAFTOWEJ I Z MINERAŁÓW BITUMICZNYCH, NIE SUROWE;
6,6
3,3%
2
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Informator ekonomiczny o krajach świata
Egipt
'4805
'3004
'0402
'2929
'3304
'4804
'1806
PREPARATY NIE WYMIENIONE ANI NIE WŁĄCZONE, ZAWIERAJĄCE 70% LUB
WIĘCEJ MASY OLEJÓW ROPY NAFTOWEJ LUB Z MINERAŁÓW
BITUMICZNYCH, KTÓRYCH TE OLEJE STANOWIĄ SKŁADNIKI ZASADNIC
POZOSTAŁY PAPIER I TEKTURA, NIEPOWLECZONE, W ZWOJACH LUB
ARKUSZACH, NIEPODDANE DALSZEJ OBRÓBCE LUB PRZETWARZANIU W
INNY SPOSÓB NIŻ WYMIENIONY W UWADZE 3. DO NINIEJSZEGO DZIAŁU
LEKI (BEZ PRODUKTÓW OBJĘTYCH POZYCJĄ 3002, 3005, 3006) ZŁOŻONE Z
PRODUKTÓW ZMIESZANYCH LUB NIEZMIESZANYCH DO CELÓW
TERAPEUTYCZNYCH LUB PROFILAKTYCZNYCH, PAKOWANE W
ODMIERZONE DAWKI (TAKŻE LEKI PODAWANE PRZEZ SKÓRĘ)LUB W
OPAKOWANIA
MLEKO I ŚMIETANA, ZAGĘSZCZONE LUB ZAWIERAJĄCE DODATEK CUKRU
LUB INNEGO ŚRODKA SŁODZĄCEGO
ZWIĄZKI Z INNĄ AZOTOWĄ GRUPĄ FUNKCYJNĄ
PREPARATY DO UPIĘKSZANIA I MAKIJAŻU ORAZ PREPARATY DO
PIELĘGNACJI SKÓRY (Z WYJĄTKIEM LEKÓW), WŁĄCZNIE Z PREPARATAMI
DO OPALANIA, DO MANICURE I PEDICURE
PAPIER I TEKTURA SIARCZANOWE, NIEPOWLECZONE, W ZWOJACH LUB
ARKUSZACH, INNE NIŻ OBJĘTE POZYCJĄ 4802 LUB 4803
CZEKOLADA I POZOSTAŁE PRZETWORY SPOŻYWCZE ZAWIERAJĄCE
KAKAO
6,3
3,1%
5,9
2,9%
5,9
2,9%
5,8
2,8%
4,8
2,3%
4,5
2,2%
4,0
2,0%
Polski import z Egiptu w 2012 r. odnotował zdecydowany wzrost o ponad 33% w
stosunku do roku poprzedzającego i osiągnął poziom 136 mln USD. Zwiększenie wartości
importu spowodowane było głównie wzrostem zakupów: naturalnych fosforanów (CN
‘2510); drutów aluminiowych (CN ‘7605); polimerów propylenu i innych alkenów (CN
‘3902); zestawów ubraniowych (CN ‘6203); płyt, arkuszy, folii, taśm (CN’ 3920); pojazdy
samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne (CN ‘8703); t-shirts, koszulki trykotowe (CN
‘6109); roślin i ich części (CN ‘1211); mieszane alikobenzeny (CN ‘3817). Znaczące spadki
w imporcie do Polski wykazały: leki (CN ‘3004); cukier trzcinowy (CN ‘1701); szkło (CN
‘7005); nawozy mineralne (CN ‘3102); opony (CN ‘4011); warzywa przetworzone (CN
‘2004); sól (CN ‘2501).
Struktura towarowa w polskim imporcie z Egiptu w 2012 r. wg działów CN:
1. sól, siarka, ziemie, kamienie (41,2% całkowitego importu);
(naturalne fosforany wapnia)
2. tworzywa sztuczne i artykuły z nich (13%);
(płyty, arkusze, taśmy, polimery etylenu, polimery propylenu)
3. odzież i dodatki odzieżowe (8,3%);
(zestawy ubraniowe, bluzy pulowery, bielizna)
4. dywany (4,4%);
5. warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne (4,4%);
(warzywa cebulowe, ziemniaki, pory).
3
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Informator ekonomiczny o krajach świata
Egipt
Struktura towarowa w polskim imporcie z Egiptu w 2012 r. wg 4 zn. CN:
Kod 4 zn.
CN
4 zn. CN
135,58
Udział w
imporcie
[%]
100,0%
'2510
NATURALNE FOSFORANY WAPNIA, NATURALNE FOSFORANY GLINOWOWAPNIOWE I KREDA FOSFORANOWA
55,9
41,2%
'3920
POZOSTAŁE PŁYTY, ARKUSZE, FOLIE, TAŚMY I PASY, Z TWORZYW
SZTUCZNYCH NIEKOMÓRKOWYCH, NIEWZMOCNIONYCH,
NIELAMINOWANYCH, NIEOSADZONYCH NA PODŁOŻU ANI
NIEPOŁĄCZONYCH W PODOBNY SPOSÓB Z INNYMI MATERIAŁAMI
9,2
6,8%
'6109
T-SHIRTS, KOSZULKI TRYKOTOWE I POZOSTAŁE TRYKOTY, Z DZIANIN
5,6
4,1%
'6203
ZESTAWY UBRANIOWE, ZESTAWY ODZIEŻOWE, MARYNARKI, BLEZERY,
SPODNIE, SPODNIE TYPU "OGRODNICZKI", BRYCZESY I SZORTY (INNE NIŻ
STRÓJ KĄPIELOWY), MĘSKIE LUB CHŁOPIĘCE
4,6
3,4%
'3901
POLIMERY ETYLENU, W FORMACH PODSTAWOWYCH
4,0
3,0%
'0712
WARZYWA SUSZONE, CAŁE, CIĘTE W KAWAŁKI, W PLASTERKACH,
ŁAMANE LUB W PROSZKU, ALE DALEJ NIEPRZETWORZONE
3,6
2,6%
3,3
2,4%
3,1
2,3%
OGÓŁEM KRAJ
'3902
'5702
POLIMERY PROPYLENU LUB INNYCH ALKENÓW, W FORMACH
PODSTAWOWYCH
DYWANY I POZOSTAŁE POKRYCIA PODŁOGOWE WŁÓKIENNICZE, TKANE,
NIEIGŁOWE ANI NIEFLOKOWANE, NAWET KONFEKCJONOWANE,
WŁĄCZNIE Z "KELEM", "SCHUMACKS", "KARAMANIE" I PODOBNE RĘCZNIE
TKANE KILIMY
Import
[mln. USD]
'7005
SZKŁO TYPU "FLOAT" I SZKŁO O POWIERZCHNI SZLIFOWANEJ LUB
POLEROWANEJ, W ARKUSZACH, NAWET Z WARSTWĄ POCHŁANIAJĄCĄ,
ODBLASKOWĄ LUB PRZECIWODBLASKOWĄ, ALE NIEOBROBIONE INACZEJ
2,9
2,1%
'7605
DRUT ALUMINIOWY
2,7
2,0%
'6204
ZESTAWY UBRANIOWE, ZESTAWY ODZIEŻOWE, ŻAKIETY, BLEZERY,
SUKNIE, SPÓDNICE, SPÓDNICO-SPODNIE, SPODNIE, SPODNIE TYPU
"OGRODNICZKI", BRYCZESY I SZORTY (INNE NIŻ STRÓJ KĄPIELOWY),
DAMSKIE LUB DZIEWCZĘCE
2,3
1,7%
'5703
DYWANY I POZOSTAŁE POKRYCIA PODŁOGOWE WŁÓKIENNICZE, IGŁOWE,
NAWET KONFEKCJONOWANE
2,1
1,6%
Źródło: GUS
4.3. Inwestycje wzajemne.
NBP w 2010 r. wskazuje na brak przepływu kapitału związanego z inwestycjami
bezpośrednimi zarówno z Egiptu do Polski, jak również w przeciwnym kierunku.
W Egipcie funkcjonują polskie firmy świadczące usługi w sektorze ropy i gazu (PGNiG,
PNiG Nafta Piła) oraz transportu morskiego (Polski Rejestr Statków). Rośnie też liczba
mniejszych firm ukierunkowanych na świadczenie usług dla polskich turystów. Dużym
przedsiębiorstwem, które sfinalizowało rejestrację oddziału w Egipcie jest GEOFIZYKA
Toruń (badania geologiczne i sejsmiczne na potrzeby przemysłu wydobywczego).
Największym polskim inwestorem w Egipcie jest spółka PGNiG (Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo). Wygrała ona w I połowie 2007 r. przetarg ogłoszony przez Egyptian General
Petroleum Corporation (EGPC) www.egpc.com.eg na koncesję wydobywczą w bloku
Bahariya (ca 4,5 tys. km kw.) Umowa została podpisana w maju 2009 r., w wyniku czego
PGNiG rozpoczął działalność swojego oddziału w Egipcie.
4
Download