Sytuacja koptyjskich chrześcijan w Egipcie

advertisement
Sytuacja koptyjskich chrześcijan w Egipcie
Wolff Bachner
29 marcia “Inquisitr” opublikował wywiad z Raymondem Ibrahimem na temat losu
egipskich chrześcijan, Koptów. Wstęp oraz posłowie napisane zostały przez Wolff Bachnera,
który ten wywiad przeprowadził.
Większość z nas, na Zachodzie, ma niewielką wiedzę na temat tego, jak wygląda życie chrześcijan w
muzułmańskim świecie. Weźmy na przykład Koptów, którzy byli kiedyś dominującą religijną grupą
Egipcie. Poprzednio ostoja swego kraju, obecnie żyje jako uciskana mniejszość, której odmówiono
wolności religijnej i równego status życia Egiptu. Rutynowo odmawia się im zatrudnienia w ważnych
miejscach, nie wolno im zajmować stanowisk w egipskiej służbie cywilnej, domawia się budowy
nowych kościołów, a nawet sama prośba o renowację istniejących, które tego bardzo wymagają,
może prowadzić do wybuchów okrutnej przemocy muzułmanów przeciwko nim. Ostatnio, odezwały
się nawet nawoływania do przywrócenia pobierania Jizya od Koptów, podatku, który Koran zaleca
muzułmanom pobierać od wszystkich nie muzułman, gdziekolwiek muzułmanie rządzą.
Zadaliśmy Raymondowi Ibrahimowi kilka pytań, aby dać naszym czytelnikom właściwy obraz sytuacji
w Egipcie. Raymond jest synem koptyjskich chrześcijan, urodził się w Egipcie i wiedzę o sytuacji
Koptów żyjących pod islamem ma z pierwszej ręki. Jest bardzo cenionym specjalistą do spraw
Bliskiego Wschodu i islamu, jest Shillman Fellow at the David Horowitz Freedom Center (specjalna
pozycja udzielona profesorowi w imieniu innego profesora, tut. Pana Shillmana –przyp.tłum.) oraz
członkiem Middle East Forum. Powszechnie publikowany jako autor, najlepiej znany z ksiązki „The
Al qaeda Reader” (Doubleday, 2007), wykłada gościnnie na wielu uniwersytetach, w tym National
Defense Intelligence College. Raymond informuje również rządowe agencje, takie jak U.S. Strategic
Command oraz Defense Intelligence Agency. Wśród innych mediów pojawia się również na Inquisitr.
Com, MSNBC, Fox News, C-SPAN, PBS, Reuters, Al-Jazeera, CBN, oraz NPR. Płynnie mówi po
arabsku, studiował Koran oraz badał liczne starożytne islamskie dokumenty w
oryginalnym języku. Największy zbiór jego artykułów znajduje się na
http://www.raymondibrahim.com. Oto wywiad przeprowadzony z Raymondem Ibrahimem”
1. Kim są koptyjscy chrześcijanie i jaka jest ich historia?
Raymond Ibrahim: Koptowie są rdzennymi mieszkańcami Egiptu, zamieszkiwali tam przed arabskomuzułmańską inwazją około 641 roku. Wyraz „Kopt” oznacza po prostu „Egipcjanin”, niemniej
ponieważ wszyscy Egipcjanie byli VII w. chrześcijanami, Egipt był głównym chrześcijańskim
centrum, podobnie jak Aleksandria współzawodnicząca z Rzymem o kościelne przywództwo. „Kopt”
jest również synonimem „chrześcijanina”. W skrócie: Wyraz „Kopt” jest podobny do „Żyd” – oba
swym znaczeniem obejmują zarówno ludzi jak i religię. Tradycja mówi, że św. Marek, autor
ewangelii tego samego imienia, nawrócił egipskich pogan w Iw. Do IIIwieku chrześcijaństwo było
dominującą religią, i w VII wieku, gdy islam rozsadził ten kraj, główną religią było chrześcijaństwo.
2. Kiedy zaczęły się prześladowania Koptów i dlaczego?
Raymond Ibrahim: Prześladowania zaczęły się wraz z islamską inwazją. Prawdą jest, że w tym czasie
Koptowie byli już prześladowani od dziesięcioleci przez Bizantyjskie Imperium, co było spowodowane
doktrynalnymi sporami. Niemniej, wraz z nadejściem islamu prześladowania przybrały inny kształt i
stawały się coraz gorsze, aż do współczesnego okresu i ery kolonializmu. Po pierwsze: ponieważ
Koptowie byli większością w Egipcie, byli po prostu uważani za niższą rasę i bardzo obciążani
podatkami oraz „krótko trzymani” przez ich muzułmańskich panów. Po latach ich status zostało
skodyfikowany przez to jest uważane za islamskie boskie i niezmienne prawo – szariat.
3. Jak wygląda życie Koptów w dzisiejszym Egipcie?
Raymond Ibrahim: W Egipcie jest około 10milionów Koptów, z grubsza 12% populacji. Nie jest to
mało znacząca ilość. W rzeczywistości na całym Bliskim Wschodzie Koptowie stanowią największą
chrześcijańską mniejszość. Konsekwencją jest to, że przeciętny Kopt nie jest codziennie
„prześladowany”, niemniej pewne codzienne formy dyskryminacji są powszechne (na przykład
wyłącznie muzułmanie otrzymują zatrudnienie do najlepszych prac i tak dalej). Problemem jest
jednak to, że tego rodzaju prześladowania, które miały miejsce stulecia temu, na przykład stałe ataki
na kościoły, wzrastają ilościowo, co nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę ogólną islamizację
Egiptu w ciągu ostatnich dekad, co osiągnęło kulminację wraz z pojawieniem się islamistów, którzy
kiedyś siedzieli w więzieniach za swoje ekstremistyczne poglądy, a teraz mają miejsca w egipskim
parlamencie.
Więcej na: poznajpana.pl
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards