Program zajęć z genetyki Fizjoterapia Ćwiczenie 1 (3h) Ćwiczenie 2

advertisement
Program zajęć z genetyki
Fizjoterapia
Ćwiczenie 1 (3h)
Poznanie genomu człowieka (DNA, gen, genom); obserwacja mikroskopowa chromosomów
człowieka. Metody genetyczne stosowane w diagnostyce i leczeniu chorób; doping
genetyczny.
Ćwiczenie 2 (3h)
Zapoznanie się ze sprzętem laboratoryjnym wykorzystywanym w pracowni genetycznej;
metody izolacji DNA, izolowanie DNA z nabłonka jamy ustnej; przygotowanie żelu
agarozowego, elektroforeza wyizolowanego materiału; zapoznanie się z reakcją łańcuchową
polimerazy (PCR).
Ćwiczenie3 (3h)
Omówienie różnych rodzajów PCR oraz ich wykorzystania do identyfikacji chorób
genetycznych, omówienie enzymów restrykcyjnych oraz metod służących do wykrywania
mutacji i polimorfizmów DNA (polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych PCR-RFLP,
polimorfizm konformacji jednoniciowych fragmentów DNA – SSCP); wykonanie PCR na
wyizolowanym DNA, elektroforeza amplifikowanych produktów.
Ćwiczenie 4 (3h)
Klonowanie DNA, wektory, zastosowanie klonowania DNA; sekwencjonowanie DNA: metoda
chemiczna Maxama-Gilberta oraz enzymatyczna Sangera; analiza wyników
sekwencjonowania poprzez wprowadzanie sekwencji DNA do baz danych NCBI; omówienie
baz danych NCBI – FASTA, BLAST, medyczne bazy danych (OMIM), PubMed.
Ćwiczenie 5 (2h)
Zapoznanie się z różnymi mechanizmami dziedziczenia – rozwiązywanie krzyżówek
genetycznych.
Ćwiczenie 6 (1h)
Zaliczenie ćwiczeń.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards