Małgorzata Prusak

advertisement
Scenariusz zajęć - Kształcenie zintegrowane kl. I
Temat bloku: Dbamy o swoje zdrowie.
Temat dnia: Doskonalę swoje zmysły.
Cele operacyjne:
Uczeń:
-
współpracuje i komunikuje się w grupie
słucha wypowiedzi innych osób , szanuje zdanie i pomysły
kolegów
układa i głośno odczytuje zdania z rozsypanki sylabowej
słucha tekstu czytanego przez N i wypowiada się na jego temat
wypowiada się swoimi słowami na postawione pytanie
wyszukuje i odczytuje fragmenty tekstu będące odpowiedzią na
postawione pytanie
poznaje świat różnymi zmysłami
nazywa narządy zmysłów i zna ich funkcje
wzbogaca słownictwo
dobiera podpisy do ilustracji
orientuje się w schemacie własnego ciała
uzupełnia zdanie podanymi wyrazami
układa zdanie z rozsypanki wyrazowej i głośno je odczytuje
dodaje i odejmuje w zakresie 10
-
Problemowe (aktywizujące)
Podające (rozmowa, słuchanie tekstu)
-
zbiorowa
grupowa ( trzy poziomy )
indywidualna ( trzy poziomy )
-
karty pracy
-
Metody:
Formy pracy:
Załączniki:
1
Tok zajęć:
1. Organizacja wstępna
 Powitanie
 Ćwiczenie utrwalające orientację w schemacie własnego ciała.
Zabawa „ Wykonuj to, co mówię”.
N. wydaje polecenia:
- Pokaż prawą rękę i dotknij dłonią nosa, brody, lewego ucha.
- Pokaż lewa rękę i dotknij dłonią lewego oka, prawego ucha.
- Prawą nogę unieś do góry i zegnij ją w kolanie.
- Lewą rękę zegnij w łokciu i dotknij łokciem prawego kolana.
2. Wprowadzenie do tematu zajęć (praca zbiorowa)
Sylaby umieszczone są na rysunkach przedstawiających dzieci w różnym wieku.
U. układają postacie według wzrostu od najniższej do najwyższej.
-
Układanie zdania z rozsypanki sylabowej.
Odczytanie hasła :”Jak poznaję świat ?”
3. Słuchanie tekstu pt. ’’Tajemnice ciała” czytanego przez N. (podręcznik „Już w
szkole” str.62)
Próba odpowiedzi na pytania związane z tekstem:
W jaki sposób poznajemy otoczenie?
- U. wypowiadają się swoimi słowami na postawione pytanie
- U. podkreślają i odczytują fragmenty tekstu będące odpowiedzią
na postawione pytanie
N. wyjaśnia co to są „narządy zmysłów” i proponuje , by uczniowie sami sprawdzili
czy to prawda, że za pomocą zmysłów można poznawać świat.
-
4. Rozpoznawanie otoczenia za pomocą zmysłów.
Na podłodze rozsypane są kartki z wyrazami: ucho, oko, nos, ręka, język, dotykam,
widzę, słyszę, czuję smak, czuję zapach oraz narysowana postać ludzka.
Zabawa „Dotykam”- (ręka, skóra)
U. rozpoznają dotykiem przedmioty schowane w „zaczarowanym worku”
(np. łyżka, drewniany klocek, plastikowy klocek, ołówek, klucz, gumowa piłeczka,
gumka do ścierania). Próbują ustalić z czego zostały wykonane , określają ich
nazwy.
N. pyta jaki zmysł brał udział w poznawaniu przedmiotu.
Zabawa „Patrzę”- (oko)
N. pokazuje ilustrację bogatą w szczegóły (różne przedmioty).
U. mają ułożyć tyle patyczków ile szczegółów zapamiętali (porównanie z ilustracją).
Zabawa „Słucham”- (ucho)
N. poleca wymienić to co można zobaczyć w klasie.
U. siedzą w kręgu wypowiadają wyrazy, powtarzają wcześniej wypowiedziany,
dodają własny (np. tablica, ławka...).
2
Zabawa „Odgłosy”- (ucho)
U. słuchają i określają odgłosy (np. odgłosy różnych środowisk)
Zabawa „Rozpoznaję smak”- ( język)
U. rozpoznają smaki , nazywają je (wybrani uczniowie próbują soli , cukru, soku z
cytryny, po rozpoznaniu smaku ustawiają się przed kartkami z napisami : kwaśny ,
słodki, słony).
Zabawa „Rozpoznaję zapach”-(nos)
U. rozpoznają zapachy i określają skąd pochodzą. (N. przygotowuje słoiczki z
cynamonem, cebulą , ziołami)
Po każdej zabawie U. mówią jaki zmysł pomagał im poznawać otoczenie. (dobierają
wyrazy: ręka- dotykam, oko- widzę, ucho –słyszę , język- czuję smak, nos- czuję
zapach, przyklejają je w odpowiednich miejscach do narysowanej figury człowieka).
5. Podsumowanie ćwiczeń.
 Wspólne ustalenie :
- Jakie mamy narządy zmysłów ?
- Do czego służą te narządy i co nam umożliwiają ?
- Czy są takie zmysły , bez których byłoby nam bardzo trudno
żyć? (wzrok, słuch)
- Jak powinniśmy dbać o te narządy?
- Jacy lekarze pomagają nam dbać , leczyć oczy i uszy ? ( ucholaryngolog, oko- okulista).
 Praca indywidualna.
U. dobierają i wklejają pod rysunkami narządów zmysłów odpowiednie nazwy
czynności (ćwiczenie 3, zad. 1, str. 38)
 Praca indywidualna ( trzy poziomy).
U. uzupełniają zdania podanymi wyrazami(karta pracy).
 Praca grupowa (trzy poziomy).
U. układają zdania z rozsypanki wyrazowej, głośno odczytują i przepisują do
zeszytu.
I poziom: Hałas szkodzi twoim uszom!
Dbaj o swój wzrok!
Badaj swój wzrok i słuch!
II poziom: Hałas szkodzi twoim uszom!
Dbaj o swój wzrok!
III poziom: Dbaj o wzrok i słuch!
6. Rachunek pamięciowy ( praca indywidualna- trzy poziomy).
1) Zabawa matematyczna – dodawanie i odejmowanie w zakresie do 10.
U. otrzymują po dwa działania na karteczkach, obliczają wyniki wykorzystując
patyczki. Dobierają odpowiednie wyniki zapisane na kartkach rozmieszczonych
w różnych miejscach w klasie.
I poziom: 10-5-1=4
10-4-1=5
3
II poziom: 2+5+1=8
1+7+2=10
III poziom: 4+3=7
8-2=6
7. Podsumowanie dnia w kręgu.
- Samoocena : Jak oceniam swoją pracę w zajęciach?
- O czym rozmawialiśmy na zajęciach ?
- Czego dowiedzieliśmy się podczas zajęć?
- Każdy z uczniów kończy zdanie:
Na dzisiejszych zajęciach najbardziej podobało mi się ...................................
8. Praca domowa.
N. objaśnia jak wykonać zadanie domowe (karta pracy).
Opracowała: mgr Agnieszka Taczała
4
KARTA PRACY – I poziom
1. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.
dotyka ∙ widzi ∙ słyszy ∙ czuje
Alek
śpiew ptaków.
Marek
gwiazdy na niebie.
Ola
zapach kwiatów.
Agatka
puszystego kotka.
Edek
smak owoców.
5
KARTA PRACY – II poziom
1. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.
dotyka ∙ widzi ∙ słyszy ∙ czuje
Alek
śpiew ptaków.
Marek
gwiazdy na niebie.
Ola
zapach kwiatów.
Agatka
puszystego kotka.
6
KARTA PRACY – III poziom
1. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.
widzi ∙ słyszy ∙ czuje
Alek
śpiew ptaków.
Marek
gwiazdy na niebie.
Ola
zapach kwiatów.
7
KARTA PRACY- (praca domowa-I i II poziom)
Agatce rozsypały się sylaby. Aby je uporządkować, musi wykonać
działania. Pomóż jej w liczeniu. Ułóż w tabelce wyniki od
największego do najmniejszego. Pod każdą liczbą napisz
odpowiednią sylabę. Agatka powie Ci, co jest jej przysmakiem.
Odczytaj zdanie i napisz je starannie w liniaturze.
2+3=
□
2+2+2=
→ dy
□
□
7–3=□
5–4=□
8–6=□
6–3=□
→ Lu
7+1=
2+2+3=
→ lo
→ trus
→ we.
→ ko
→ kaw
□
→ bię
Liczby
Sylaby
8
KARTA PRACY- (praca domowa-III poziom)
Agatce rozsypały się sylaby. Aby je uporządkować, musi wykonać
działania. Pomóż jej w liczeniu. Ułóż w tabelce wyniki od
największego do najmniejszego. Pod każdą liczbą napisz
odpowiednią sylabę. Agatka powie Ci, co jest jej przysmakiem.
Odczytaj zdanie i napisz je starannie w liniaturze.
2+3=
□
2+2+2=
7+1=
→ dy.
□
□
2+2+3=
→ lo
→ Lu
□
→ bię
Liczby
Sylaby
9
Download