Zad 3

advertisement
Gęstość
1.
Wypisz kilka ciał znajdujących się w stałym stanie skupienia. Jak zachowują się cząsteczki w
tych ciałach ?
2.
Jak ułożone są cząsteczki w kryształach? Wymień jakiś monokryształ.
3.
Zapach perfumy samoistnie rozchodzi się po klasie, jakie zjawisko za to odpowiada?
4.
Co to jest napięcie powierzchniowe? Jak można go zmniejszyć.
5.
Co to jest menisk wklęsły, narysuj go, jakie siły są tam większe, a jakie mniejsze?
6.
Jaki jest ciężar ciała o masie 35 kg. Napisz wzór i policz.
7.
Przekształć jednostki:
a) 1434 cm3 =
m3,
b) 123dm3 =
m3,
c) 0,0000534 km3 =
m3
8.
Policz gęstość ciała, o masie 54,6 kg, jeśli jest to prostopadłościan o wymiarach 10 cm, 40
cm, 6 dm. Wynik podaj w
kg/m3
9.
Jak wyznaczyć gęstość kamienia znalezionego na drodze. Opisz po kolei, co należy zrobić.
CI ŚNIENIE
Zad1 Co to jest parcie-od czego ono zależy, napisz wzór na siłę parcia i jednostkę siły parcia.
Zad2 Na której ścianie 1, 2 czy 3 należy położyć prostopadłościan, aby ciśnienie
było największe, wyjaśnij dlaczego.
Zad 3 Przelicz jednostki
A) 25 hPa =…Pa
B) 1200 kPa=..Pa
C) 45080 Pa=…hPa
Zad4 Policz ciśnienie wywierane przez beczkę o ciężarze 500 N , stojącej na powierzchni 0,5 m2.
Zad5 Od jakich wielkości zależy ciśnienie hydrostatyczne (napisz symbole i jednostki).
Zad6 Policz ciśnienie hydrostatyczne panujące na głębokości 30 m w wodzie której gęstość wynosi
1000 kg/m3
Zad 7 W którym przypadku ciecz w naczyniu połączonym narysowana jest poprawnie.
Zad 8 Na zasadzie jakiego prawa działa podnośnik hydrauliczny. Jaką siłą F1 należy zadziałać na
mały tłok, aby podnieść ciężar 1000 N, jeśli stoi on na dużym tłoku, który ma powierzchnię 5 razy
większą.
Zad 9 Co możesz powiedzieć o gęstości klocka 4 w stosunku do
gęstości wody w której jest zanurzony . Wyjaśnij dlaczego tak sądzisz.
Zad 10 Metalową kulką o objętości 200 cm3 zanurzono w wodzie o gęstości 1000 kg/m3
Wartość przyspieszenia przyjmij 10 N/kg. Policz siłę wyporu.
Zad 11 . Metalowy prostopadłościan o objętości 50 cm 3 zawieszono na siłomierzu, który wskazał 5
N. Jakie będzie wskazanie siłomierza gdy zanurzymy go całkowicie w wodzie o gęstości 1000
kg/m3, przyspieszenie przyjmij 10 N/kg.
Gr 2
Zad1 Co to jest ciśnienie-od czego ono zależy, napisz wzór na ciśnienie i jednostkę
ciśnienia.
Zad2 Na której ścianie 1, 2 czy 3 należy położyć prostopadłościan, aby ciśnienie
było najmniejsze, wyjaśnij dlaczego.
Zad 3 Przelicz jednostki
A) 4500 hPa =…Pa
B) 720 kPa=..Pa
C) 495 Pa=…hPa
Zad4 Policz siłę nacisku na podłoże beczki, stojącej na powierzchni 0,5 m2 jeśli wytwarza
ciśnienie 1000 Pa
Zad5 O czym mówi prawo Pascala.
Zad 6 Policz ciśnienie panujące na głębokości 60 m w wodzie której gęstość wynosi 1000 kg/m3
Zad 7 W którym przypadku ciśnienie wywierane na kulkę jest najmniejsze.
Zad 8 Na zasadzie jakiego prawa działa prasa hydrauliczna. Jaką siłą F1 należy zadziałać na mały
tłok prasy, aby wytworzyć siłę 2000 N, jeśli duży tłok ma powierzchnię 4 razy większą.
Zad 9 Co możesz powiedzieć o gęstości klocka 2 w stosunku do
gęstości wody w której jest zanurzony . Wyjaśnij dlaczego tak sądzisz.
Zad 10 Metalową kulką o objętości 400 cm3 zanurzono w wodzie o gęstości 1000 kg/m3
Wartość przyspieszenia przyjmij 10 N/kg. Policz siłę wyporu.
Zad 11. Metalowy prostopadłościan o objętości 20 cm 3 zawieszono na siłomierzu, który wskazał 3
N. Jakie będzie wskazanie siłomierza gdy zanurzymy go całkowicie w wodzie o gęstości 1000
kg/m3, przyspieszenie przyjmij 10 N/kg.
Termodynamika
GR 1
Zad 1. W jaki sposób można zmienić energię wewnętrzną ciała, jak nazywamy zasadę która o tym
mówi.
Zad 2. Co to jest konwekcja, podaj dwa przykłady w których przepływ energii odbywa się przez
zjawisko konwekcji
Zad 3. Zamień: -48 oC na K
147 K na oC
-2400 oC na K
(czy coś cię nie
zdziwiło, jeśli tak napisz)
Zad 4. Podczas ostrzenia siekiery ostrze uzyskało 400 J energii, z czego jedną czwartą oddało do
otoczenia. Policz zamianę energii wewnętrznej.
Zad 5. Co dzieje się z większością ciał fizycznych, gdy zwiększamy ich temperaturę. Jak nazywamy
to zjawisko?
Zad 6. Jaka ilość ciepła jest potrzebna, aby doprowadzić do wrzenia 4 kg wody o temperaturze
40°C?
Ciepło właściwe wody wynosi 4200
J
.
kg  °C
Zad 7. Jak nazywa się przejście gazu w ciało stałe, a jak cieczy w gaz?
Zad 8. Narysuj wykres zależność temperatury od czasu podgrzewania pewnego ciała o budowie
krystalicznej i zaznacz słowem „TOPNIENIE” odcinek przedstawiający proces topnienia.
Zad 9 Ile energii trzeba dostarczyć 2 kg lodu o temperaturze 0°C, aby zamienić go w wodę o
temperaturze 10°C?
Ciepło właściwe lodu – 2100
4200
J
.
kg  °C
Ciepło topnienia lodu – 335 000
J
kg
. Ciepło właściwe wody –
J
.
kg  °C
(wybierz tylko odpowiednie ciepła)
GR 2
Zad 1. Co rozumiesz pod pojęciem energii wewnętrznej ciała, jaką rolę w niej pełni temperatura.
Zad 2. Wymień trzy możliwości dostarczenia do ciała ciepła i podaj przykład zmiany ciepła przez
promieniowanie.
Zad 3. Zamień: -23 oC na K
334 K na oC
-2100 oC na K
(czy coś cię nie
zdziwiło, jeśli tak napisz)
Zad 4. Podczas ostrzenia siekiery ostrze uzyskało 300 J energii, dodatkowo kowal ogrzał ją
dostarczając 200 J ciepła. Policz zamianę energii wewnętrznej.
Zad 5. Czy podczas wzrostu temperatury wszystkie ciała reagują tak samo? Do czego można
wykorzystać ten fakt.
Zad 6. W czajniku elektrycznym zagotowano wodę o temperaturze początkowej 20°C, dostarczając
jej 672 kJ ciepła. Ciepło właściwe wody wynosi 4200
J
.
kg  °C
Jaka była masa wody?
Zad 7. Jak nazywa się przejście cieczy w gaz, a jak gazu w ciało stałe?
Zad 8. Narysuj wykres zależność temperatury od czasu podgrzewania pewnego ciała
bezpostaciowego. Czy ciała takie mają jasno określaną temperaturę topnienia ?
Zad 9 Ile energii trzeba dostarczyć 10 kg wody o temperaturze 20°C, aby zamienić go w parę wodną
o temperaturze 100°C?
Ciepło właściwe wody – 4200
2 258 000
J
kg
J
.
kg  °C
.
(wybierz tylko odpowiednie ciepła)
Ciepło topnienia lodu – 335 000
J
kg
. Ciepło parowania wody –
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards