Power bank o pojemności 10000mAh, złącza: 2x USB 2.0, napięcie

advertisement
Załącznik do zapytania ofertowego nr ZSP-21-150-2017
Formularz ofertowy
na wykonanie zadania pn.:
Zakup wyposażenia i sprzętu do pracowni informatycznej w ramach projektu pn.
„Wyższe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe szansą dla uczniów ZSP Czarnocin”
Dane Wykonawcy:
Nazwa:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Siedziba
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
e-mail
……………………………………………………………………
telefon
……………………………………………………………………
fax
……………………………………………………………………
Numer REGON……………………………………………………………………
Numer NIP ……………………………………………………………………
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę łączną ryczałtową:
Cena netto: .......................... PLN (słownie: ...................................................................................)
Podatek VAT:.......................... PLN (słownie: ...................................................................................)
Cena brutto:.......................... PLN (słownie: ...................................................................................)
Termin wykonania zamówienia: …….…. dni od dnia zawarcia umowy.
Jeżeli wykonawca zostawi pole puste zamawiający przyjmie 45 dni.
Obliczona cena ryczałtowa obejmuje wszystkie czynności oraz zakres podany w ogłoszeniu, jest
ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną.
Gwarantujemy wykonanie zamówienia zgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia określonym
przez Zamawiającego.
Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia zgodnie z
wskazaniem w opisie przedmiotu zamówienia.
Oświadczamy, że:
 po zapoznaniu się z warunkami zamówienia akceptujemy je bez zastrzeżeń oraz zdobyliśmy
konieczne informacje do przygotowania oferty,
 zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
 termin związania ofertą wynosi 30 dni od wyznaczonego dnia na składanie ofert.
LP
Nazwa
Ilość
1
Drukarka
Ogólnie typ: Drukarka kolorowa laserowa formatu A4
Szybkość: Min 21 stron na minutę dla A4 zarówno w
kolorze i cz/b
1 szt.
Cena
jednostk
owa
netto
Cena
jednostk
owa
brutto
Cena
łączna
Strona 1 z 11
Rozdzielczość:600 x 600 dpi, (9,600 x 600 dpi)
Czas do pierwszego wydruku: Max 11 sekund dla trybu
cz/b
Pamięć: Min 510 MB RAM,
Karta sieciowa (LAN/GBLAN):10/100/1000
Pojemność podajnika papieru: Min. 250 stron
Automatyczny dupleks: TAK
Gramatura papieru:60-220 g/m2
Dodatkowe możliwości drukowania: AirPrint, IPP
printing, wydruk Email, bezpieczny wydruk przez SSL,
IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP prze SSL, SMTP przez
SSL,
wydruk prywatny, tryb oszczędzania tonera
Certyfikaty: GS, TÜV, CE, ISO 9001 i ISO 14001
Strona 2 z 11
2
Zestaw komputerowy z monitorem:
Procesor:
64-bitowy,
gniazdo
Socket
1151,
częstotliwość taktowania 3,9GHz, proces technologiczny
14nm, wersja BOX
Płyta główna: standard micro-ATX, gniazdo procesora:
Socket 1151, typ chipsetu H110, 2 gniazda pamięci
RAM z możliwością obsługi między innymi pamięci typu
DDR4-2133 MHz, gniazda SATA III, złącza zewnętrzne:
USB (przynajmniej 5 portów, ), 2x PS/2, 1x RJ-45, audio,
zintegrowana karta graficzna, dźwiękowa i sieciowa
(Gigabit Ethernet).
Pamięć RAM:Min. DIMM 8GB DDR4 2133MHz CL15
Dysk twardy:3,5” 1TB 7200RPM SATA III 64MB cache
Nagrywarka: DVD+/-RW
Obudowa: typu Mini Tower kompatybilna z płytami
głównymi m-ATX, ilość kieszeni zew.: 2x 5.25 cala, 1x
3.5 cala, ilość kieszeni wew.: 1x3.5 cala, zamontowany
wentylator 92mm i 80mm, złącza zewnętrzne :2 x USB,
Audio + Mic, panel boczny wyposażony w otwory oraz
tunel wentylacyjny
Zasilacz: ATX 300W, aktywny układ PFC, certyfikat
sprawności: 80 Plus Bronze, efektywność 85%
System operacyjny: Zainstalowany system operacyjny
klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez
wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych
aplikacji:
1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek
systemu przez Internet z możliwością wyboru
instalowanych poprawek.
2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników
urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu.
3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu
operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje,
poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być
dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane
podanie nazwy strony serwera WWW.
4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku
polskim.
5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla
ochrony połączeń internetowych.
6. Zintegrowana z systemem konsola do zarządzania
ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.
7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej
następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów,
pomoc, komunikaty systemowe.
8. Wsparcie dla większości powszechnie używanych
urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych,
standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi).
9. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej
drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest
komputer.
10. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym
z elementami 3D.
11. Zintegrowana z interfejsem użytkownika
interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania
aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i
5 szt.
Strona 3 z 11
3
Zestaw komputerowy z monitorem
Procesor: 64-bitowy, gniazdo Socket 1151, częstotliwość
taktowania 3,3GHz, proces technologiczny 14nm, wersja
BOX
Płyta główna: standard micro-ATX, gniazdo procesora:
Socket 1151, typ chipsetu H110, 2 gniazda pamięci RAM
z możliwością obsługi między innymi pamięci typu DDR42133 MHz, gniazda SATA III, złącza zewnętrzne: USB
(przynajmniej 5 portów, ), 2x PS/2, 1x RJ-45, audio,
zintegrowana karta graficzna, dźwiękowa i sieciowa
(Gigabit Ethernet).
Pamięć RAM: DIMM 4GB DDR4 2133MHz CL15
Dysk twardy: 3,5” 1TB 7200RPM SATA III 64MB cache
Nagrywarka: DVD+/-RW
Obudowa: typu Mini Tower kompatybilna z płytami
głównymi m-ATX, ilość kieszeni zew.: 2x 5.25 cala, 1x 3.5
cala, ilość kieszeni wew.: 1x3.5 cala, zamontowany
wentylator 92mm i 80mm, złącza zewnętrzne :2 x USB,
Audio + Mic, panel boczny wyposażony w otwory oraz
tunel wentylacyjny
Zasilacz: ATX 300W, aktywny układ PFC, ertyfikat
sprawności: 80 Plus Bronze, efektywność 85%
System operacyjny: Zainstalowany system operacyjny
klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez
wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych
aplikacji:
1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek
systemu przez Internet z możliwością wyboru
instalowanych poprawek.
2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników
urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu.
3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu
operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje,
poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być
dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane
podanie nazwy strony serwera WWW.
4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku
polskim.
5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla
ochrony połączeń internetowych.
6. Zintegrowana z systemem konsola do zarządzania
ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.
7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej
następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów,
pomoc, komunikaty systemowe.
8. Wsparcie dla większości powszechnie używanych
urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych,
standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi).
9. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej
drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest
komputer.
10. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z
elementami 3D.
1 szt.
Strona 4 z 11
11.
Zintegrowana
z
interfejsem
użytkownika
interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania
aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i
pobrać ze strony producenta.
12. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji,
konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania
systemu.
13. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do
systemu, konta i profile użytkowników zarządzane
zdalnie.
14. Praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
15. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania
informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku
poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna
systemu operacyjnego.
16. System wyszukiwania oparty na konfigurowalnym
przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.
17. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia
zwalczające złośliwe oprogramowanie (aktualizacje
dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń
czasowych).
18. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą
na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem
„uczenia się” głosu użytkownika.
19. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł
synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.
20. Wbudowany system pomocy w języku polskim.
21. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób
niepełnosprawnych (np. słabo widzących).
22. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez
polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł
definiujących lub ograniczających funkcjonalność
systemu lub aplikacji.
23. Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie
IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących
ustawienia zarządzanych w sposób centralny.
24.
Automatyczne
występowanie
i
używanie
(wystawianie) certyfikatów PKI X.509.
25. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla
systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.
26. System posiada narzędzia służące do administracji,
do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich
odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień
polityk.
27. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0
– możliwość uruchomienia aplikacji działających we
wskazanych środowiskach.
28. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość
uruchamiania interpretera poleceń.
29. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość
zdalnego przejęcia sesji za logowanego użytkownika
celem rozwiązania problemu z komputerem.
30. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania
Strona 5 z 11
obrazu systemu wraz z aplikacjami.
31. Obraz systemu służyć ma do automatycznego
upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i
wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.
32. Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego
obrazu poprzez zdalną instalację.
33. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.
34. Transakcyjny system plików pozwalający na
stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla
użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność
i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.
35. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz
urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy,
woluminy dyskowe, usługi katalogowe.
36. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych
(Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z
możliwością automatycznego przywrócenia wersji
wcześniejszej.
37. Możliwość przywracania plików systemowych.
38. System operacyjny musi posiadać funkcjonalność
pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do
których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i
przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z
predefiniowanymi
odpowiednio
do
kategorii
ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików
itp.).
39. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych
urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych
(np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
40. Najnowsza dostępna wersja na rynku
Kabel zasilający 1,8m
Gwarancja i dukumentacja: 24 mies. w trybie Door to
Door
- Deklaracja zgodności CE
- Energy Star 6.1
- HCL Win 10 pro
Monitor: 19” TN, rozdzielczość 1600 x 900, jasność 200
cd/m², kontrast 600:1, plamka matrycy 0,27mm, czas
reakcji 5ms, VGA
24 mies. w trybie Door to Door
4
Drukarka
Ogólnie typ: Drukarka atramentowa kolorowa formatu
A3
Szybkość: Min 18 stron na minutę dla A4 w cz/b i min 10
stron na minutę dla A4 w kolorze
Rozdzielczość: 800 x 2,400 dpi
Bezprzewodowa karta sieciowa :TAK
Pojemność podajnika papieru: Min. 250 stron
Drukowanie dwustronne: TAK
Gramatura papieru:(A4,A3, zwykły papier)64-256 g/m2
Wyświetlacz: LCD 5,6cm
Usługi drukowania mobilnego i w chmurze:iPrint, Email
1 szt.
Strona 6 z 11
5
6
7
8
Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud
Print
Zawartość zestawu:Instrukcja na płycie CD, Sterowniki i
programy pomocnicze (CD), Pojedyncze wkłady
atramentowe, Urządzenie podstawowe, Przewód
zasilający,
Skrócona
instrukcja
uruchomienia,
Oprogramowanie (CD), Karta gwarancyjna
Serwerowy system operacyjny
MS Windows Server 2012R2 FOUNDATION (do serwera
pkt. 10) - wersja systemu przeznaczona dla serwerów
jednoprocesorowych, limit użytkowników 15 bez
możliwości rozszerzenia o kolejnych użytkowników
Szafa dystrybucyjna
Szafa Rack stojąca 19"
Cechy:
 Drzwi przednie przeszklone z zamkiem
 Drzwi tylne stalowe uchylne z zamkiem
 Drzwi boczne demontowane na zatrzaskach z
możliwością montażu zamka
 Wyposażenie: 4 wentylatory, 2 półki, listwa zasilająca,
20 koszyków ze śrubami
 Szkielet o nośności do 800kg
 Stalowa blacha zimnowalcowana
 Wykończenie pow.: odtłuszczanie, wytrawianie,
fosfatowanie, malowanie proszkowe
 Zabezpieczona
przed
rdzą,
utlenianiem,
porysowaniem, korozją
 Dwa przepusty kablowe - szczotkowy w suficie ,
kablowy w podłodze
 Grubość ramy: 1.5 mm
 Grubość szyn montażowych: 2.0 mm
 Grubość paneli bocznych: 1 mm
 Grubość szkła: 5 mm
 Regulowane nóżki i kółka o dużej wytrzymałości
 Dobry poziom wentylacji i rozpraszania ciepła
Odkurzacz antystatyczny
Odkurzacz antystatyczny serwisowy do drukarek,
kopiarek itp. Zawartość zestawu: filtr UltiVac, ssawka
szczelinowa, nakładka szczoteczkowa, ssawka, szczotka
okrągła, wąż rozciągliwy, kabel zasilający.
Waga: do 2,8kg
Analizator sieciowy
Analizator sieciowy do weryfikacji okablowania
strukturalnego, pozwalające na szybką identyfikację
błędów w kablach skrętkowych, telefonicznych czy
koncentrycznych
Cechy:
- testowane interfejsy: F-coax, 6-pin (RJ11/12), 8-pin
(RJ45)
- mapa połączeń
- pary skrzyżowane
1
1
1
1
Strona 7 z 11
9
- pary rozwarte
- nieciągłość ekranu
- pary zwarte
- zwarcie do ekranu
- pary rozdzielone (split pairs)
- pomiar długości: do 450m, TDR (reflektometryczny)
- odległość do rozwarcia
- odległość do zwarcia
- generator tonowy (8 tonów)
- wykrywanie napięcia
- pomiar napięcia
- wykrywanie i pomiar napięcia PoE
- wykrywanie i pomiar napięcia linii telefonicznej
- wykrywanie i pomiar napięcia ISDN
- wykrywanie urządzeń Ethernet
- detekcja usług Ethernet: 10Mb/s, 100Mb/s, 1Gb/s;
Full/Half Duplex
- funkcja Hub Blink
- wyświetlacz LCD 2,9” z podświetleniem
Access point
Architektura sieci
2 szt.
FastEthernet
Porty we/wy


4 x 10/100 Mbit/s
1 x WAN (RJ-45)
Standardy





802.11b
802.11g
802.11n
IPv4
IPv6
Pasmo
2,4 GHz
Liczba anten
2
Antena
Zewnętrzna stała
Zysk anteny
5 dBi
Bezpieczeństwo
64/128/152
bitowe
szyfrowanie WEP / WPA /
WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK
Zarządzanie,
monitorowanie,
konfiguracja
Kontrola
dostępu
Zarządzanie
lokalne
- Zarządzanie zdalne
Funkcje
specjalne
- Funkcja Quality of Service:
WMM,
Kontrola
przepustowości
- Sieć WAN: Dynamiczne
IP/Statyczne
Strona 8 z 11
IP/PPPoE/PPTP/L2TP/BigPon
d
- DHCP: Serwer/klient DHCP,
lista
klientów
DHCP,
rezerwacja adresów
- Przekierowanie portów:
Serwery wirtualne, Port
Triggering, UPnP, DMZ
- Dynamiczny DNS: DynDns,
Comexe, NO-IP
- VPN Pass-Through: PPTP,
L2TP, IPSec (ESP Head)
- Kontrola dostępu: Kontrola
rodzicielska,
kontrola
dostępu
do
panelu
zarządzania, lista hostów,
harmonogram
dostępu,
zarządzanie regułami
- Zabezpieczenia zapory
sieciowej: Ochrona przed
atakami
DoS,
zapora
sieciowa SPI, filtrowanie
adresów IP, MAC nazw
domen, wiązanie adresów IP
oraz MAC
10
Serwer stelażowy
Płyta główna: Serwerowa, jednoprocesorowa
możliwością instalacji modułu TPM
1 szt.
z
Procesor: Jeden procesor przynajmniej 4-rdzeniowy
taktowany zegarem minimum 3 GHz (3.50 GHz Turbo)
posiadający pamięć podręczną typu L3 o wielkości
przynajmniej 8MB i współczynnik TDP nie większy niż
80W osiągający w teście PassMark ver 9 min 7500
punktów
Zarządzanie: Zintegrowana z płytą główną lub
zainstalowana
w
dedykowanym
slocie
karta
zarządzająca niezależna od zainstalowanego na
serwerze
systemu
operacyjnego
posiadająca
dedykowane złącze RJ-45 i umożliwiająca pełne
zarządzania serwerem poprzez szyfrowane połączenie w
sieci TCP/IP przy użyciu przeglądarki internetowe m. in :
 włączenie, wyłączenie i restart serwera
 podgląd logów sprzętowych serwera i karty
 przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera
niezależnie od jego stanu (także podczas startu,
restartu OS)
 karta musi umożliwiać o przejęcia zdalnej konsoli
graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD i
FDD,USB
 karta zdalnego zarządzania musi stanowić
rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów
Strona 9 z 11
operacyjnych
Złącza kart rozszerzeń : Minimum 1x PCI-E 3.0 x8,
Pamięć: Co najmniej 16GB RAM DDR 4 ECC, możliwość
rozbudowy do 64GB,
Karta sieciowa: Dwa porty 1Gb Ethernet (niezależne od
karty zarządzającej), obsługa startu z iSCSI oraz PXE
Karta graficzna: Zintegrowana z płytą główną
Kontroler RAID: Zintegrowany z płytą główną kontroler
SATA RAID 0,1,10, posiadający co najmniej sześć złącz
SATA 6Gbps
Dysk twardy: Dwa dyski twarde przeznaczone do pracy
ciągłej, każdy o pojemności co najmniej 1TB i 64MB
pamięci Cache. MTBF min 1000000h
Obudowa :Obudowa Rack 1U. 4 zatoki hot-swap na 3,5”
dyski twarde (wolne zatoki na dyski obsadzone ramkami
hot-swap, możliwość dodania własnego dysku przez
użytkownika bez konieczności zakupu specjalnej ramki).
Możliwość zainstalowania napędu optycznego typu
slim. Zasilacz o mocy max 350W Gold Certified
Komplet szyn mocujących do szafy serwerowej
Możliwość instalacji karty
pełnej wysokości i
połówkowej długości
Porty:Na przednim panelu: 2 x USB, na tylnym panelu: 1
x RS-232, 2 x USB 3.0, 1 x VGA, 2x RJ45. Wewnątrz
serwera co najmniej jedno złącze USB 3.0 Typ A.
Certyfikaty: Deklaracja zgodności CE
Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu
Wsparcie techniczne: Możliwość telefonicznego
sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz
warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego
bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na
stronie producenta zestawu realizowany poprzez
podanie na dedykowanej stronie internetowej
producenta numeru seryjnego.
Gwarancja: 3-letnia gwarancja door-2-door
11
12
13
Tester okablowania –
Tester okablowania LCD, RJ-45 z szukaczem umożliwia
detekcję występujących w sieci zakłóceń i błędów
okablowania koncentrycznego, telefonicznego, UTP i FTP
kategorii 5, 5E, 6E, 7E.
Adobe Photoshop
Photoshop Elements v.15 PL Win AOO 1 User, licencja na
1 użytkownika, wersja językowa – polska.
Tablet
Tablet z wyświetlaczem IPS, rozdzielczością 1024 x 600
pikseli, model procesora MTK 8127, pamięć RAM 8GB,
platforma systemowa Android, technologia dotykowa,
1 szt.
15 szt.
5 szt.
Strona 10 z 11
14
15
ekran pojemnościowy
Pendrive
Pendrive metalowy o pojemności 128GB USB 3.0,
szybkość odczytu na poziomie 100 MB/s, szybkość zapisu
– 15MB/s
Mobilna bateria typu Power Bank
Power bank o pojemności 10000mAh, złącza: 2x USB 2.0,
napięcie wyjściowe 5V DC, natężenie wyjściowe 3A,
wskaźnik naładowania akumulatora (LED), bateria
Litowo-Polimerowa.
5 szt.
5 szt.
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1) …………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………
..................................................................
Miejscowość, data i podpis Wykonawcy
Strona 11 z 11
Download