Raport za sierpień do pobrania

advertisement
Raport nr 8/2006
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w
sierpniu 2006 r.
WPROWADZENIE
W sierpniu wśród ważnych
(a raczej najważniejszych) wydarzeń związanych z
HIV/AIDS wymienić należy XVI Międzynarodową Konferencję na temat AIDS, która miała
miejsce w Toronto. Znalazła ona swoje odzwierciedlenie przede wszystkim w prasie
ogólnopolskiej. Dziennikarze z samego centrum wydarzeń relacjonowali to międzynarodowe
spotkanie, a wnioski i przemyślenia z tym związane zawarli w tekstach streszczonych w
niniejszym raporcie.
W tym miesiącu warto zwrócić także uwagę na wiele publikacji dotyczących nowości
w świecie medycyny, przybliżających coraz bardziej do głębszego poznania wirusa, a co za
tym idzie skuteczniejszej walki z nim i stworzenia nowych leków antyretrowirusowych.
Należy tez wspomnieć o milionach dolarów przekazanych na pomoc dla chorych na
HIV/AIDS przez fundację Gatesów i o dyskryminacji rumuńskich dzieci zakażonych wirusem
HIV.
Trzeba zaznaczyć, że w wielu sierpniowych publikacjach problem HIV/AIDS wspominano
tylko w kontekście poruszanego tematu. Dotyczy to artykułów omawiających choroby
zakaźne, takie jak WZW B, WZW C czy kiłę, w których HIV i AIDS były tylko wymienione
z racji przedstawianego tematu.
Tabela1.
Tytuły gazet i czasopism publikujących więcej niż jedną informację z zakresu HIV/AIDS w
sierpniu 2006 r.
Miejsce
Tytuł
Liczba publikacji
1.
Gazeta Wyborcza*
7
2.
Rzeczpospolita
3
3.
Dziennik
3
4.
Gazeta Krakowska
2
5.
Gazeta Wielkopolska
2
6.
Dziennik Wschodni
2
7.
Gazeta Wrocławska
2
8.
Gazeta Farmaceutyczna
2
9.
Polityka
2
* Zestawienie obejmuje wszystkie lokalne wydania Gazety Wyborczej
Wykres 1.
Ranking gazet i czasopism zawierających więcej niż jedną publikacje na temat HIV/AIDS w
sierpniu 2006
1
Polityka
Gazeta Farmaceutyczna
2
2
Gazeta Wrocławska
Dziennik Wschodni
2
Gazeta Wielkopolska
Gazeta Krakowska
Dziennik
2
2
2
3
3
Rzeczpospolita
Gazeta Wyborcza
7
WYDARZENIA MIĘDZYNARODOWE
Konferencja w Toronto
W sierpniu w Kanadzie, w Toronto, odbyła się XVI Międzynarodowa Konferencja na
temat AIDS. Na tegorocznej konferencji najwięcej miejsca poświęcono profilaktyce (na
dwóch poprzednich dominował temat dostępu do leków).
Bardzo dużo mówiono o nowej metodzie zapobiegawczej dla kobiet – tzw.
mikrobicydach. Są to związki chemiczne dodane do żelu, którym kobieta może przed
stosunkiem posmarować pochwę. Nie dopuszczają one do zakażenia wirusem. Dowiodły tego
badania przeprowadzone na zwierzętach. Opracowanie jednak dobrego środka dla kobiet –
według specjalistów – wymaga jeszcze wielu lat badań. Obecnie spośród 40 potencjalnie
przydatnych mikrobicydów pięć przechodzi decydujące testy. Jest wśród nich preparat, który
uszkadza otoczkę HIV, inny utrudnia wirusowi przyczepianie się do komórek pochwy, a
także żel utrzymujący kwasowość pochwy w obecności nasienia.
Większość testów przeprowadza się w Afryce, mają się one zakończyć między 2007-2009
rokiem. Bierze w nich udział 25 tys. chętnych kobiet.
Innym środkiem dla kobiet mogą być kapturki czy maści dopochwowe używane od lat
jako środki antykoncepcyjne. Nie pozwalałyby one wirusowi dostać się do szyjki macicy,
gdzie dochodzi do większości zakażeń.
Badania nad znalezieniem środka zapobiegawczego dla kobiet są niezmiernie ważne,
bowiem kobiety stanowią dzisiaj coraz większy odsetek zakażonych – na całym świecie 46
proc, a w Afryce Subsaharyjskiej – aż 57.
W rozważaniach na temat profilaktyki HIV dyskutowano także o środkach
zapobiegawczych dla mężczyzn. Zwrócono uwagę, że oprócz znanych prezerwatyw takim
środkiem jest obrzezanie. Wiadomo, że w krajach afrykańskich, gdzie obrzezani są niemal
2
wszyscy mężczyźni poziom zakażeń jest niski ( np. Malia, Somalia). Natomiast tam, gdzie
obrzezanie stosuje się rzadziej, zakażeń jest najwięcej ( np. RPA, Botswana).
Obecnie prowadzone są badania, które dowodzą, że obrzezania jest skutecznym sposobem
zabezpieczenia przed AIDS. Wiadomo też, że jeśli wyniki kolejnych badań potwierdzą tę
tezę, to najpóźniej za dwa lata Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie uzna ten sposób za
skuteczną broń przeciw HIV.
Podczas konferencji dyskutowano na temat trzech nowych pomysłów na profilaktykę
zarówno kobiet, jak i mężczyzn.
Pierwszy dotyczył leków, które stosowane od lat skutecznie walczą z HIV. Czasem
stosuje się je w celach profilaktycznych, np. aby zmniejszyć ryzyko przeniesienia wirusa z
matki na dziecko czy zabezpieczenia pracowników służby zdrowia, jeśli przypadkowo zetkną
się z krwią zakażonego pacjenta. Niedawno powstał pomysł, by przyjmować leki
zapobiegawczo, jeszcze przed zetknięciem się z wirusem. Obecnie na świecie prowadzone są
trzy duże badania na ten temat, których wyniki znane będą za dwa lata.
W tym kontekście poruszano kwestię nowych grup leków, które mogą stanowić skuteczną
broń przeciw AIDS. Należą do nich inhibitory integrazy oraz inhibitory CCR5, które po
zakończeniu niezbędnych badań klinicznych powinny pojawić się już niedługo na rynku.
Pierwsze blokują integrazę – enzym zespalający materiał genetyczny wirusa z genomem
komórki gospodarza. Druga grupa leków powstrzymuje HIV przed wtargnięciem do komórki
poprzez blokowanie receptorów na jego powierzchni.
Drugi pomysł wiąże się z opryszczką narządów płciowych. To choroba, która atakuje
70 proc. mieszkańców niektórych rejonów Afryki Subsaharyjskiej. Zwiększa ona ryzyko
zakażenia HIV aż trzykrotnie. Dlatego, według specjalistów, lek na opryszczkę może stać się
dobrym sposobem także na wirusa HIV.
Trzeci sposób to szczepionka. Znawcy tematu przypuszczają, że pojawi się nie
wcześniej niż za dziesięć lat. Większość szczepionek zabezpiecza przed chorobą mającą
ostry przebieg (grypa, odra, świnka) nie przewlekłą, a taką jest AIDS. Spośród dostępnych
dziś 16 szczepionek tylko cztery chronią przed chorobą przewlekłą.
ASPEKTY MEDYCZNE
Jelito – pierwszy bastion HIV w organizmie
W czasopiśmie „Virology” opublikowano badania prowadzone przez zespół
amerykańskich naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego, którzy odkryli, że ludzkie jelita
3
są miejscem, skąd wirus HIV atakuje inne partie organizmu. Kiedy dochodzi do zakażenia,
wirus najpierw stara się „zawładnąć” jelitem człowieka i od wyniku tego pierwszego,
decydującego spotkania zależą dalsze losy pacjenta.
W wyniku przeprowadzonych badań uczeni stwierdzili, że około 70 proc. produkcji komórek
układu odpornościowego limfocytów znajduje się właśnie w śluzówce jelit. Walcząc zatem z
HIV, powinniśmy się skoncentrować przede wszystkim na odbudowie zniszczonej przez
wirusa śluzówki – wnioskują amerykańscy badacze. Wnioski te opublikowali na podstawie
badań, przeprowadzonych wśród osób, które zakażone zostały HIV przed 10 laty.1
Nowe odkrycie naukowców – leki na raka mogą pokonać AIDS
Naukowcy z USA, RPA i Kanady opisali , w jaki sposób wirus HIV walczy z układem
odpornościowym zakażonego organizmu ludzkiego. Udało im się ponownie uruchomić
komórki odpornościowe zablokowane przez wirusa HIV. Prowadzone przez nich dwa
niezależne badania opublikowane zostały jednocześnie w czasopismach „Nature” i „Nature
medicine”. Doświadczenia wykazały, że wirus HIV nie niszczy komórek układu
odpornościowego, ale je „wyłącza”. Komórki te bowiem mają wbudowane coś w rodzaju
przełącznika – jest nim receptor PD -1. Medycyna zna już leki, które mogą blokować receptor
PD-1 i w ten sposób wyłączone komórki reanimować. Leki te zostały opracowane na potrzeby
walki z rakiem , niewykluczone jednak, że znajdą zastosowanie w walce przeciw wirusowi
HIV.
Ekipa naukowców z amerykańskiego Szpitala Ogólnego w Massachusetts pobrała
próbki krwi od 71 czarnoskórych pacjentów zakażonych HIV, mieszkańców jednej z
południowoafrykańskiej prowincji. Drugi zespół z kanadyjskiego Centralnego Szpitala w
Montrealu pobrał próbki od 19 mieszkańców Ameryki Północnej. Wyniki prac obu zespołów
okazały się identyczne.
W pobranych próbkach badacze przyjrzeli się dokładnie komórkom układu
odpornościowego, nazywanych CD8, odpowiedzialnych za walkę z wirusem HIV. Wynik
obserwacji wskazał, że im dalej posunięta jest infekcji, tym komórki CD8 posiadają na swojej
powierzchni więcej receptorów PD-1 uniemożliwiających komórce normalne funkcjonowanie,
czyli zwalczanie wirusa.
1
Na podstawie: Pierwszy bastion AIDS w organizmie. Rzeczpospolita z dnia 01.08.2006 r.
4
Sukcesem badaczy jest, że udało im się za pomocą odpowiedniej substancji zablokować
receptor PD-1 i w ten sposób „włączyć” unieszkodliwione przez wirusa komórki.
Eksperyment ten naukowcy przeprowadzili na myszach, u których wyłączono gen
odpowiedzialny za wytwarzanie receptora PD-1. Niestety, na razie nie można przeprowadzić
tej próby na organizmie człowieka, gdyż mogłoby to być niebezpieczne dla pacjenta. Jego
układ odpornościowy mógłby walczyć z organizmem, a jego zadaniem jest przecież go
chronić.
Mimo tego niebezpieczeństwa przypuszcza się, że leki blokujące receptory PD-1, będą
niedługo testowane na osobach zakażonych wirusem. Docelowo naukowcy chcieliby
opracować substancję, która blokuje receptor PD-1, ale tylko w komórkach układu
odpornościowego odpowiadających za walkę z HIV. Taka substancja, według nich, nie
powodowałaby niebezpiecznych efektów ubocznych, a mogłaby być doskonałą bronią w
walce z epidemią. Na dzień dzisiejszy jednak świat nauki nie tylko nie potrafi, ale i nie wie,
jak sporządzić taki lek.2
Nowa klasa leków przeciwwirusowych
Firma farmaceutyczna Pfezer stara się w USA zarejestrować lek przeciwwirusowy
będący antagonistą receptora CCR5. Antagoniści receptora CCR5 są nową klasą leków w
terapii zakażeń wirusem HIV. Blokują one receptory CCR5 na komórkach CD4 gospodarza,
które wirus wykorzystuje wnikając do wnętrza komórki.. Leki z tej klasy mogą być bardzo
skuteczne, zwłaszcza u pacjentów opornych na standardowe leczenie.
Także inne firmy farmaceutyczne podejmowały próby opracowania leków o tym
kierunku działania, jednak nie udawało się wykazać ich klinicznej przydatności w końcowych
fazach badań, np. firma GSK wstrzymała badania w fazie III nad preparatem aplaviroc ze
względu na jego hepatoksyczność, a firma Schering- Plough zawiesiła częściowo badania nad
związkiem vicriviroc.
Australijska firma Biotron opracowuje nowe leki przeciwwirusowe, z których
wiodący jest inhibitor białka vpu i będzie testowany klinicznie w tym roku. Virion ( tak
nazywa się lek) obecnie przechodzi badania przedkliniczne. Przypuszcza się, że powinien być
Tekst oparto w całości na podstawie: Łukasz Kaniewski. Leki na raka mogą pokonać AIDS. Rzeczpospolita z
dnia 22.08.2006 r.
2
5
skuteczny przeciw szczepom opornym , które występują u ok. 75 proc. pacjentów w
końcowym stadium choroby.3
Jeszcze o nowościach …
Firma Theraquest Bioscence ma zarejestrować w USA tramadol o przedłużonym
działaniu. Lek o nazwie TQ-1017 ma być stosowany w leczeniu neuropatii powiązanej z
infekcją AIDS. Tabletka jest tak skonstruowana, że nie daje się łatwo rozkruszyć, a tramadol
jest bardzo trudno z niej wyekstrahować przy użyciu np. alkoholu. W ten sposób
uniemożliwia jej zniszczenie przez osobę uzależnioną, zamierzającą od razu uwolnić całą
dawkę.4
Znaczenie kwasu cykoriowego
Kwas otrzymany z zielonych ziaren kawy może zwiększać skuteczność blokerów
enzymatycznych stosowanych w terapii przeciw AIDS. Ten związek, nazywany kwasem
cykoriowym, hamuje rozmnażanie się wirusa HIV w limfocytach.
Do tej pory medycyna nie znała skutecznej broni przeciw enzymowi, za pomocą którego
wirus atakuje zdrowe komórki.5
ASPEKTY SPOŁECZNE
W Rumunii dyskryminuje się dzieci zakażone HIV
W Europie najwięcej dzieci zakażonych HIV mieszka w Rumunii. Ocenia się, że jest
ich tam 7,2 tys. lub – jak podają inne źródła- aż 10 tysięcy (to połowa wszystkich dzieci
żyjących z HIV w Europie). U większości z nich do zakażenia doszło w latach 1987-90. czyli
pod koniec dyktatury Nicolae Ceausescu. Większość z małych pacjentów zachorowała po
przeprowadzonych w skandalicznych warunkach transfuzjach niezbadanej krwi. Wówczas
śmiertelnym wirusem nikt się w kraju nie przejmował, a sama żona dyktatora ogłosiła, że
HIV ani AIDS w kraju nie ma. Dopiero po obaleniu komunistycznego przywódcy okazało się,
jak sytuacja wygląda naprawdę. Dziś żyje tam około 11 tys. osób zakażonych HIV, a każdego
roku liczba ta wzrasta o 350-500.
Podaję za: Anna Goldnik. Nowa klasa leków przeciwwirusowych. Gazeta Farmaceutyczna z dnia 01.08.2006 r.
Zob. : Anna Goldnik. Nowa postać tramadolu. Gazeta Farmaceutyczna z dnia 01.08.2006 r.
5
Zob.: Ciekawe. ABC z dnia 11.08.2006 r.
3
4
6
Amerykańska organizacja Human Rigts Watch (HRW) opublikowała niedawno raport
na temat dyskryminacji rumuńskich dzieci, w którym czytamy m.in. że rumuńskie nastolatki
zakażone HIV, po wykryciu u nich wirusa, są wyrzucane ze szkoły, a aż 40 proc. żyjących z
HIV dzieci w ogóle do niej nie uczęszcza. Te dzieci, które w latach 80. zostały zakażone
wirusem, wkraczają teraz w dorosłe życie. Aż 20 proc. z nich w ogóle nie wie, że cierpi na tę
chorobę. W swoim raporcie HRW zarzuca rumuńskim władzom, że zakażeni są źle
traktowani przez placówki medyczne, szkoły, izolowani i spychani na margines życia
społecznego, a przede wszystkim nieodpowiednio leczeni. Rumuńskie ustawodawstwo nie ma
także odpowiednich przepisów zabezpieczających prawa chorych.
Amerykańska organizacja ma także za złe rządowi Rumunii, że wiedział o zakażonych
dzieciach od 15 lat, ale nie podjął żadnych kroków w celu odpowiedniego zabezpieczenia im
wejścia w dorosłe życie. Zaapelowano także o zainteresowanie się losem tych dzieci do Unii
Europejskiej, do której Rumunia chce wstąpić już w styczniu 2007 roku.6
Zakażeni wirusem są coraz starsi i mają coraz więcej problemów ze zdrowiem
Amerykańskie Centrum Kontroli Zapobiegania Chorobom przedstawiło dane, z
których wynika, że co czwarta osoba chora na AIDS przekroczyła 50. rok życia. W tym
wieku jest też 30 proc. spośród 100 tysięcy ludzi żyjących z HIV w Nowym Jorku.
Wraz z wydłużeniem się życia zakażonych wirusem w krajach rozwijających się,
pojawiają się nowe problemy. Ludzie ci cierpią na inne schorzenia związane ze starzeniem
się, tj. choroby układu krążenia, osteoporozę czy artretyzm. A jeszcze do końca nie wiadomo,
jakie choroby mogą ich dotknąć, gdyż nieznane są wszystkie interakcje pomiędzy lekami
antyretrowirusowymi stosowanymi w terapii HIV/AIDS a innymi.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych pomagających chorym na HIV/AIDS
wskazują na jeszcze jeden ważny problem, z którym borykają się starsi ludzie zakażeni
wirusem. Zwracają uwagę na samotność dokuczającą tym osobom. Aż 70 proc. objętych
monitoringiem jednej z organizacji mieszka w pojedynkę i nie ma żadnej rodziny, większość
z nich to homoseksualiści.7
Los rumuńskich dzieci przedstawiono w oparciu o: Agnieszka Skieterska. Dzieci z HIV ostatnimi ofiarami
Ceausescu. Gazeta Wyborcza z dnia 03.08.2006 r.
7
Na podstawie: Bardziej niż wirus doskwiera starość. Rzeczpospolita z dnia 08.08.2006 r.
6
7
STATYSTYKI
Coraz więcej zakażeń
W naszym kraju wciąż rośnie liczba zakażonych wirusem HIV. Informuje o tym
lokalna prasa. Wzrost zakażeń zanotowano m.in. w Bydgoszczy. Warto jednak w tym
kontekście zauważyć fakt, że wzrasta też świadomość społeczna, bowiem coraz więcej osób
wykonuje testy na obecność wirusa . Od początku roku w mieście testy przeprowadzono już u
200 osób. Dla porównania: w czerwcu ubiegłego roku testy wykonało 13 osób, w czerwcu
tego roku – 31. Zdecydowana większość to mężczyźni przed 29. rokiem życia. W KujawskoPomorskim do tej pory zakażenie HIV stwierdzono u 450 osób, a AIDS u 128, z których
połowa już nie żyje.8
Inaczej sytuacja wygląda na Lubelszczyźnie. Wykrywalność w tym rejonie jest jedną z
najniższych w Polsce. Według danych Państwowego Zakładu Higieny na 100 tys. ludności w
latach 2002-2004 wykrywano tutaj w ciągu roku mniej niż jedno zakażenie ( 0,6). Średnia
roczna zapadalności na AIDS była jeszcze mniejsza – 0,2. W czerwcu br. w woj. lubelskim
wykryto tylko jeden przypadek zakażenia. Lekarze podają, że na Lubelszczyźnie najwięcej
zakażeń jest wśród pacjentów, którzy zakazili się podczas pierwszych kontaktów
seksualnych.9
POMOC I WSPARCIE DLA OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV
Miliarder zasila konto funduszu walki z AIDS
Fundacja Billa i Meliny Gatesów przekazała pół miliona dolarów na Światowy
Fundusz Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią, działający pod auspicjami ONZ. Jest to
największa dotacja w historii tej organizacji. Fundusz został założony przed czterema laty
przez sekretarza generalnego ONZ Kofiego Annana.
Szef Microsoftu zapowiedział, że do 2010 roku przekaże na konto funduszu kolejne 100
milionów dolarów. Z pomocy funduszu korzysta na świecie 550 tys. chorych na AIDS ze 132
państw.10
Na podstawie: Więcej nosicieli wirusa. Gazeta Wyborcza- Bydgoszcz z dnia 05.08.2006 r.
Zob.: Ludzie śpią, HIV się rozprzestrzenia. Łęczyński Tygodnik Powiatowy z dnia 07.08.2006 r.
10
Zob.: Pokazówka Billa Gatesa. Dziennik z dnia 11.08.2006 r.
8
9
8
INNE
AIDS przyczyną otyłości czarnoskórych kobiet
W Republice Południowej Afryki dramatycznie wrasta procent otyłych kobiet. Ma to
związek z obawami, aby nie wyglądać jak osoba chora na AIDS. Wiadomo, że człowiek
chory na AIDS w szybkim tempie chudnie. Dlatego kobiety objadają się nadmiernie, aby nie
wyglądać w oczach mężczyzn na chore, ponieważ taka kobieta w RPA nie ma szans na
zamążpójście. Ekspert z Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów nad Otyłością podaje,
że kliniczną nadwagę ma obecnie około jednej trzeciej czarnych kobiet w RPA. Kraj ten ma
obecnie jeden z najwyższych wskaźników zachorowań na AIDS i zakażeń HIV. Ocenia się ,
że aż 5 z 45 mln mieszkańców to osoby żyjące z HIV. 11
Spis publikacji prasowych z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w sierpniu 2006 r.
1.
Banaszak Marta. Potrzeba rozwagi. Głos Wielkopolski z dnia 02.08.2006 r.
2.
Bardziej niż wirus doskwiera starość. Rzeczpospolita z dnia 08.08.2006 r.
3.
Ciekawe. ABC z dnia 11.08.2006 r.
4.
Czerwińska Ewa. Ja nosiciel. Kurier Lubelski z dnia 19.08.2006 r.
5.
Drzewiecka Agnieszka. Tutaj trzeba nauczyć się cierpliwości i szacunku dla drugiego. Gazeta
Wyborcza – Gorzów z dnia 03.08.2006 r.
6.
Fedorowicz Małgorzata. Wstydliwa choroba może być groźna. Nowa Trybuna Opolska z dnia
10.08.2006 r.
7.
Franczak Michał. Groźny wirus HBV. Gazeta Współczesna z dnia 10.08.2006 r.
8.
Głos, głosy. Polityka z dnia 26.08.2006 r.
9.
Goldnik Anna. Nowa klasa leków przeciwwirusowych. Gazeta Farmaceutyczna z dnia 01.08.2006 r.
10. Goldnik Anna. Nowa postać tramadolu. Gazeta Farmaceutyczna z dnia 01.08.2006 r.
11. Górna Magdalena. Koenzym Q 10 jak eliksir młodości. Gazeta Wyborcza- Poznań z dnia 07.08.2006 r.
12. Iskra Małgorzata. Na kłopoty seksuolog. Gazeta Krakowska z dnia 02.08.2006 r.
Na podstawie: RPA: AIDS przyczyną plagi otyłości. Życie Warszawy z dnia 12.08.2006 r.; zob. też: Lepiej być
otyłym. Nowości z dnia 12.08.2006 r., Lęk przed AIDS przyczyną otyłości. Gazeta Wyborcza – Katowice z dnia
12.08.2006 r.
11
9
13. Iskra Małgorzata. Seks po małopolsku. Gazeta Krakowska z dnia 02.08.2006 r.
14. Kaniewski Łukasz. Leki na raka mogą pokonać AIDS. Rzeczpospolita z dnia 22.08.2006 r.
15. Krótko. Kurier Poranny z dnia 10.08.2006 r.
16. Krótko. Służba Zdrowia z dnia 07.08.2006 r.
17. Kurierem po świecie. Kurier Szczeciński z dnia 10.08.2006 r.
18. Lepiej być otyłym. Nowości z dnia 12.08.2006 r.
19. Lęk przed AIDS przyczyną otyłości. Gazeta Wyborcza –Katowice z dnia 19.08.2006 r. .
20. Ludzie śpią, HIV się rozprzestrzenia. Kresy Tygodnik Chełmski z dnia 07.08.2006 r.
21. Ludzie śpią, HIV się rozprzestrzenia. Łęczyński Tygodnik Powiatowy z dnia 07.08.2006 r.
22. Łańcuch przeżycia. Gazeta Olsztyńska z dnia 19.08.2006 r.
23. Mamys Lidia. Zwolnienie Wojciecha K. Echo Miasta – Poznań z dnia 03.08.2006 r.
24. Mózg ma coraz mniej tajemnic. Przegląd Readers Digest z dnia 01.08.2006 r.
25. Najazd przyszłych liderów. Trybuna – Warszawa z dnia 23.08.2006 r.
26. Paltrow: Jestem Afrykanką. Dziennik z dnia 12.08.2006 r.
27. Pierwszy bastion AIDS w organizmie. Rzeczpospolita z dnia 01.08.2006 r.
28. Pięć tarcz przeciwko HIV. Tina z dnia 23.08.2006 r.
29. Piłka Agata. Szumer Marcelina. Dzikie Polaków żądze. Metro z dnia 04.08.2006 r.
30. Pokazówka Billa Gatesa. Dziennik z dnia 11.08.2006 r.
31. Proces pielęgniarek. Gazeta Współczesna z dnia 09.08.2006 r.
32. RPA: AIDS przyczyną plagi otyłości. Życie Warszawy z dnia
33. Skieterska Agnieszka. Dzieci z HIV ostatnimi ofiarami Ceausescu. Gazeta Wyborcza z dnia 03.08.2006
r.
34. Stępień Ewa. Kiła powróciła. Dziennik Wschodni z dnia 14.08.2006 r.
35. Stępień Ewa. Krew lepsza oraz krew gorsza. Dziennik Wschodni z dnia 10.08.2006 r.
36. Stix Gary. Zniszczyć HIV od środka. Świat Nauki z dnia 01.08.2006 r.
37. Toruń znowu na ekranie. Gazeta Wyborcza –Toruń z dnia 10.08.2006 r.
38. Tysiące studentów z całego świata reklamują w stolicy swoje kraje. Dziennik- Warszawa z dnia
22.08.2006 r.
39. Uczula na problem AIDS. Gazeta Poznańska z dnia 24.06.2006 r.
40. Walewski Paweł. Żyć aż do czterdziestki. Polityka z dnia 26.08.2006 r.
41. Waszkiewicz Anna. Wróg w żółtym kolorze. Gazeta Wrocławska z dnia 09.08.2006 r.
42. Waszkiewicz Anna. Zakazić można się wszędzie. Gazeta Wrocławska z dnia 09.08.2006 r.
43. W cieniu AIDS. Wprost z dnia 13.08.2006 r.
44. Więcej nosicieli wirusa. Gazeta Wyborcza – Bydgoszcz z dnia 05.08.2006 r.
45. WZW B w Paryżu. Men’s Health z dnia 01.08.2006 r.
46. Zagórski Sławomir. Pokonać AIDS. Gazeta Wyborcza z dnia 18.08.2006 r.
47. Zagórski Sławomir. Wciąż przegrywamy z HIV. Gazeta Wyborcza z dnia 16.06.2006r.
48. Z drugiej strony. Puls Biznesu z dnia 10.08.2006 r.
10
Download