Zaproszenie na konferencję - koło naukowe studentów socjologii

advertisement
ZAPROSZENIE
Koło Naukowe Studentów Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
i Centrum Myśli Jana Pawła II mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską studencko-doktorancką
konferencję
LUDZKIE OBLICZE SPORTU
10 maja 2017r.
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Ul. Wóycickiego 1/3
bud. 23 sala 201
Konferencja poświęcona będzie tematyce sportu w społeczeństwie. Szczególnie interesujące
wydaje się, jaką odgrywa on rolę w życiu poszczególnych jednostek, grup społecznych
i społeczeństw. Zostanie podjęta próba odpowiedzi na następujące pytanie: czy sport łączy ludzi,
czy dzieli.
Równie uzasadnione jest zapytanie, jaki jest wpływ sportu na zachowania prozdrowotne.
Kolejne ważkie zagadnienie, które zostanie poruszone na konferencji, to kwestia wpływu
uprawiania sportu na kształtowanie moralności, postaw i systemu wartości człowieka: czy w ten
sposób rozumiana kultura fizyczna odgrywa rolę przy socjalizacji jednostek, w jaki sposób tak się
dzieje oraz z czego to wynika.
Ponadto punktem w dyskusji będzie kształtowanie się zachowań religijnych uczestników
zdarzeń sportowych oraz stosowanie symboliki religijnej wśród sportowców. Poruszony zostanie
także wątek niepełnosprawności w sporcie.
Konferencji będzie towarzyszyła wystawa najciekawszych prac nadesłanych na konkurs fotografii
socjologicznej pt. „Ludzkie oblicze sportu”.
Opłata konferencyjna wynosi 50 zł.
Zakres tematyczny konferencji:
 Sport i kultura fizyczna a socjologia.
- zagadnienia teoretyczne
- sport jako zjawisko społeczne
 Sport a społeczeństwo
- uczestniczenie jednostek, grup i społeczeństw w sporcie (i na odwrót – sport w życiu
codziennym jednostek, grup i społeczeństw)
- raczej łączy ludzi, czy dzieli? - sport w odniesieniu do klas i warstw społecznych
 Sport a kształtowanie postaw w społeczeństwie.
- wychowanie/socjalizacja,
- dewiacje społeczne związane z uprawianiem sportu
- sport a kwestia kontroli społecznej

Sport i kultura fizyczna a zagadnienia moralności (ze szczególnym uwzględnieniem myśli
Jana Pawła II)
- sport a system wartości człowieka
 Sport i zachowania religijne.
- symbole religijne w sporcie
 Sport i zdrowie
- zagadnienie niepełnosprawności w sporcie
- sport a zachowania prozdrowotne
Formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem (1000 – 2000 znaków) prosimy o przysłanie na adres
[email protected] do 20 kwietnia 2017r.
Informacja o zakwalifikowaniu się na konferencję zostanie przekazana 25 kwietnia.
Komitet naukowy:
Prof. Krzysztof Wielecki
Dr hab. Rafał Wiśniewski
Dr Tomasz Korczyński
Dr Marcin Zarzecki
Dr Izabela Bukalska
Mgr Agata Rozalska
Komitet organizacyjny:
Łukasz Baliszewski
Jagoda Brzostowska
Michał Dziobkowski
Jan Hrapan
Karolina Karczmarek
mgr Przemysław Kałaska
Franciszek Płóciennik
Milena Puszczak
mgr Agata Rozalska
Jolanta Żuk
Download