Cennik badań genetycznych ojcostwo

advertisement
Pracownia Analityczna „ ANALIZY”
ul.św. Katarzyny 5
31-063 Kraków
CENNIK BADAŃ GENETYCZNYCH - OJCOSTWO
Lp.
Badanie
Opis
Cena
O.1
TEST DNA STANDARD
Badanie pokrewieństwa, 3 osoby
1 020
Reali Rodzaj
zacja materiału
10**
( dziecko + domniemany ojciec +
biologiczna matka dziecka ), dotyczy tylko
zleceń do celów prywatnych, badanie 16
markerów
O.2
TEST DNA STANDARD
PLUS
O.5
PROFIL GENETYCZNY
STANDARD DLA 1 OSOBY
PROFIL GENETYCZNY
STANDARD DLA 1 OSOBY
+ PORÓWNANIE Z
WCZEŚNIEJSZYMI
WYNIKAMI BADAŃ
TEST DNA EXPRESS
O.6
TEST DNA EXPRESS PLUS
O.10
BADANIE MIKROŚLADÓW
O.3
O.4
O.11
O.12
O.13
DODATKOWA OSOBA
Badanie pokrewieństwa, 2 osoby
( dziecko + domniemany ojciec ),
dotyczy tylko zleceń do celów prywatnych,
badanie 21 markerów
Ustalenie profilu genetycznego 1 osoby,
badanie 21 markerów
Ustalenie profilu genetycznego ( 21
markerów ) dla 1 osoby oraz porównanie
go z już posiadanymi wynikami
Badanie pokrewieństwa, 3 osoby ( dziecko
+ domniemany ojciec + biologiczna matka
dziecka ), dotyczy tylko zleceń do celów
prywatnych, badanie 16 markerów
Badanie pokrewieństwa, 2 osoby ( dziecko
+ domniemany ojciec ),
dotyczy tylko zleceń do celów prywatnych,
badanie 21 markerów
usługa dodatkowa w przypadku testu :
STANDARD, STANDARD PLUS,
EXPRESS I EXPRESS PLUS, gdy nie ma
możliwości pobrania wymazu : krew, włosy
z cebulkami, nasienie, ślina, niedopałki
papierosów, szczoteczka do zębów ( cena za
1 próbkę )
Powyżej 3 osób, cena za jedną osobę, 16
markerów, do testu DNA STANDARD,
DNA ESPRESS
DODATKOWA OSOBA
PLUS
Powyżej 2 osób, cena za 1 osobę, 21
markerów, do testu DNA STANDARD
PLUS, DNA EXPRESS PLUS
ROZSZERZENIE BADAŃ O
DODATKOWE 17 ALLELI
CHROMOSOMU Y
Rozszerzenie dotyczy testów STANDARD,
EXPRESS ( 2-3 osoby płci męskiej )
900
10**
620
7
650
7
1 620
5**
1 440
5**
455
-
do ceny
testu
455
-
do ceny
testu
520
-
do ceny
testu
780
-
wymaz z policzka,
krew EDTA,
mikroślady
( za dodatkową
opłatą )
ślady krwi, włosy z
cebulkami,
nasienie, ślina,
niedopałki
papierosów,
szczoteczka do
zębów, biała guma
do żucia
*) w przypadku gdy zlecane jest badanie w 48 godzin – czas realizacji dotyczy dni roboczych; nie dotyczy
badania z wykorzystaniem mikrośladów
**) w przypadku, gdy materiał do badań stanowią mikroślady, termin realizacji dla testu STANDARD wynosi
14 dni roboczych, a dla testu EXPRESS 7 dni roboczych
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards