Folie operacyjne wpływ na ZMO

advertisement
Już po raz czwarty Cochrane Library zaktualizowała rekomendacje dotyczące
zastosowania foli operacyjnej w profilaktyce zakażenia miejsca operowanego.
Pełne rekomendacje można znaleźć na stronie:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD006353.pub4/full
Przeanalizowano badania z randomizowaną grupą kontrolną porównujące różne
rodzaje folii operacyjnej.
Dwóch niezależnych autorów przeanalizowało opublikowane badania i kontaktowali się
z autorami w celu uzyskania dodatkowych informacji.
Przegląd obejmuje pięć badań z udziałem 3082 uczestników porównujący
zastosowanie/brak zastosowania folii operacyjnej oraz dwa badania z udziałem 1113
uczestników porównując folie operacyjne impregnowane jodem i brak stosowania folii.
Stwierdzono znacząco wyższy odsetek zakażeń miejsca operowanego u pacjentów w
grupie, gdzie stosowano folię operacyjną w porównaniu do grupy, gdzie jej nie
stosowano (współczynnik ryzyka (RR) 1,23, 95% przedział ufności (CI) 1,02 do 1,48, p =
0,03). Impregnowane jodem folie operacyjne, nie miały wpływu na częstości
występowania zakażeń miejsca operowanego (RR 1,03 miejscu, 95% CI: 0,06 do 1,66, P
= 0,89). Długość pobytu w szpitalu był podobny w obu grupach.
W publikowanych badaniach, nie ma dowodów, że stosowanie folii operacyjnych
zmniejsza liczbę zakażeń miejsca operowanego, a niektóre badania pokazują, że
zwiększa ilość infekcji. Wskazane jest prowadzenie dalszych badań. Dalsze badania
mogą być uzasadnione, aby zbadać wpływ folii operacyjnych na zakażenia miejsca
operowanego, na podstawie różnych klasyfikacji ran.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards