JAK WYPEŁNIĆ DRUKI

advertisement
Karta kwalifikacyjna to kolonijny/obozowy „paszport” dziecka
Prawidłowe wypełnienie karty polega na:
-starannym wpisaniu danych personalnych uczestnika,
-w rubryce PODSTAWOWE INFORMACJE O UCZESTNIKU proszę wpisać kilka słów o charakterze,
zainteresowaniach dziecka, rzeczach których nie lubi np.: nieśmiały, ruchliwy, towarzyski, brak
koncentracji, lubi zajęcia sportowe, niejadek, nie lubi zup itp.,
- w rubryce INFORMACJE O SPECJALNYCH POTRZEBACH.. proszę wpisać informacje ustalone w
orzeczeniach poradni, lekarzy…
-w rubryce ISTOTNE DANE O STANIE ZDROWIA… proszę wpisać informacje o uczuleniach, dietach,
ADHD, ZA, aparatach ort, okularach i innych wyłącznie gdy dziecko zabiera ze sobą na wyjazd.
Jeżeli dziecko na stałe przyjmuje leki to proszę wpisać informację zawierającą nazwę leku, dawki
i pory podawania- w przypadku gdy informacja o lekach zostanie zmieniona po wypełnieniu karty
np. dziecko na wyjeździe będzie stosowało inne leki, zmienia się dawka, pojawiła się konieczność
stosowania leku tuż przed wyjazdem wówczas na adres mailowy biura proszę przesłać aktualne
informacje o lekach przyjmowanych podczas pobytu na koloni/obozie.
Jeśli punkt nie dotyczy Państwa dziecka proszę wyraźnie zaznaczyć np.: NIE DOTYCZY
lub PRZEKREŚLIĆ puste linijki.
- w rubryce INFORMACJA O SZCZEPIENIACH proszę wpisać dane z książeczki dziecka lub załączyć
ksero stron z książeczki zdrowia dziecka zawierających informację o szczepieniach.
KARTA KWALIFIKACYJNA jest dokumentem wprowadzonym Rozporządzeniem przez Ministerstwo
Edukacji, z uwagi na fakt, że nasze kolonie/obozy zatwierdzane są przez kuratorium w
dokumentacji placówki kolonijnej/obozowej musimy posiadać oryginały wypełnionych druków kart
każdego uczestnika.
Zgłoszenie uczestnika- jest to forma umowy o świadczenie usługi pomiędzy Państwem a firmą
RANCHER wraz z warunkami ogólnymi.
Dodatkowe dokumenty to:
Pełnomocnictwo do odbioru dziecka- proszę wypełnić w przypadku gdy dziecko będzie
odbierane przez osoby upoważnione. Upoważnienie musi być wypełnione przez rodziców/opiekunów
prawnych – czyli te same osoby które podpisały kartę kwalifikacyjna dziecka i dostarczone
do biura lub na miejsce wypoczynku.
Odbiór dziecka z placówki lub ze zbiórki przez osoby nie będące rodzicami/opiekunami prawnymi
jest możliwy wyłącznie w przypadku przedstawienia przedmiotowego upoważnienia.
Druk dla uczestników WEGE- dotyczy uczestników, którzy nie spożywają mięsa.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards