Więcej

advertisement
Zamienię się w proch (...) wracając do domu
Ks. dr Wiesław Hudek (ur. 1969, Wodzisław Śląski, pochodzi z Krostoszowic w gminie Godów, święcenia
kapłańskie - 1994 Katowice). Studia teologiczne w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Akademii
Teologii Katolickiej w Warszawie oraz muzykologiczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim stanowiły
przygotowanie do pracy pedagogicznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego oraz w szkołach
muzycznych II st. w Katowicach i Rybniku, a w roku 2013/2014 również w Akademii Muzycznej im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach.
Ks. Wiesław Hudek jest rzecznikiem prasowym Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych,
asystentem Kościelnym Polskiej Federacji Pueri Cantores; w archidiecezji katowickiej: duszpasterzem
organistów i środowisk twórczych, przewodniczącym Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej, dyrektorem
artystycznym żorskich festiwali (Pieśni Pokutnej i Pasyjnej oraz Twórczości Religijnej Fide et Amore),
założycielem grupy modlitewnej Apostolstwo Zdrowia, a także felietonistą Radia Katowice oraz
współpracownikiem Radia eM. Autor tekstów naukowych, poetyckich, a także oratoriów i pieśni, m.in. ku czci
bł. Jana Pawła II, bł. Zofii Czeskiej czy z okazji 500. lecia sanktuarium Matki Bożej w Rzeszowie. Od 2003 r. jest
duszpasterzem w parafii św. Brata Alberta w Żorach-Kleszczówce. Wielki miłośnik Śląska, muzycznego piękna,
poezji oraz propagator chorału gregoriańskiego i kultu św. Hildegardy z Bingen (1098-1179).
Dotychczasowe publikacje ks. Wiesława Hudka: tomiki poezji: Zapisane na skraju serca, Gliwice 2000;
Śpiew duszy, Katowice 2002; Matecznik, Katowice 2004; Polihymnia, Katowice 2007; Źródła, Katowice 2012;
Felietony radiowe: O muzyce. Felietony radiowe (50 kontrapunktów), Lublin 2008; O muzyce. Felietony radiowe
2009-2010 (śląskie i papieskie), Katowice 2011; O liturgii. Szkice radiowe, Katowice 2011; O śpiewie. Felietony
radiowe, Katowice 2012; Inne: Muzyka liturgiczna w sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich w latach
1925-2000, Katowice 2005; Słowa dźwiękiem malowane. Wybór tekstów o muzyce, Lublin 2005; Muzyka
liturgiczna w Kościele Katowickim 1925-2005. Materiały pomocnicze do I Archidiecezjalnego Kongresu Muzyki
Liturgicznej, Katowice 2005; Śpiewajmy i grajmy Panu (por. Ps 27, 6) I Archidiecezjalny Kongres Muzyki
Liturgicznej (21-22 X 2005), [red. z ks. Antonim Reginkiem], Katowice 2007.
Na propozycję spotkania w ramach Akademii Morawskich Wrót ks. Wiesław Hudek odpowiedział całym sercem,
bardzo szybko:
Spotkanie w Krostoszowicach... to chyba jedna z najmilszych propozycji, na
jakie mógłbym oczekiwać. (…) Dla mnie najmilejsza jest ojcowizna (…)
Pozdrawiam serdecznie, i już teraz bardzo dziękuję. To bardzo dla mnie
wzruszające zaproszenie (..)
Spotkamy się w Krostoszowicach, u źródeł, w miejscu, w którym - jak mawia ks. prof. Jerzy Szymik - wszystko się
zaczęło. Okazją do spotkania jest promocja najnowszej książki ks. Wiesława,
Szukajcie Bożej melodii! 60 homilii o miłości, wierze i muzyce.
Nasz Gość opowie o swoich korzeniach, dr Maria Kopsztejn (znakomity fachowiec od poezji śląskich kapłanów)
poprowadzi rozmowę na temat Jego pasji i twórczości.
Ks. Wiesław Hudek, Szukajcie Bożej melodii! 60 homilii o miłości, wierze i muzyce. Katowice 2013, ok. 148
stron, cena: ok. 10 zł.
Zapraszając na spotkanie, zachęcając do zakupu i lektury książki, podzielę się fragmentami wstępu oraz
recenzji nowej publikacji.
Kim jest zatem Ks. Wiesław Hudek? Jest bez cienia wątpliwości sprawnym warsztatowo naukowcemmuzykologiem i liturgistą; organizatorem życia muzycznego; nauczycielem szkół muzycznych i wykładowcą
akademickim. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że jako takiego spotkamy Autora również w niniejszym zbiorze.
W moim odczuciu powyższe atuty Autora schodzą jednakże na drugi plan, a w pewnym sensie może nawet
jakoś na koniec. Najcenniejszym jest bowiem, że w niniejszym zbiorze kazań przychodzi do nas ks. Wiesław
przede wszystkim jako duszpasterz - wrażliwy kaznodzieja, który swoim słowem chce współczesnemu
człowiekowi mądrze, ale bez żadnej nachalności; zdecydowanie, ale bez żadnego przymusu; bez nieznośnego
karcenia a z serdecznością, uśmiechem na twarzy i szczerą dobrocią podpowiedzieć pewne życiowe rozwiązania.
Ks. Wiesław dzieli się w całym niniejszym zbiorze swoja wrażliwością i przeżywaniem wiary oraz codzienności
tak, jak choćby w jego modlitwie na początek Adwentu: Panie, każdego dnia czekam na Ciebie, z radością i
utęsknieniem. Czekam wiedząc, że mnie osądzisz, dlatego z wiarą, we wszystko wkładam miłość. I w moje
sprzątanie, i w modlitwę, i w rozmowę z sąsiadem, i w spowiedź, i w pakowanie prezentów, i w każde słowo,
gest, uczynek, w każdą myśl... Niezwykle cennym walorem tekstów pomieszczonych w tej książce jest ich, częste,
niejednokrotnie organiczne, powiązanie z muzyką jako taką, a sakralną w szczególności. Jest ona (muzyka) tu
inspiracją, źródłem kaznodziejskiego natchnienia, odniesieniem do tradycji Kościoła oraz harmonijnym
dopełnieniem logicznego wywodu i piękna homiletycznej narracji, która w ten sposób zewnętrznie i
„podskórnie” staje się muzykalna...
ks. dr hab. Grzegorz Poźniak (Uniwersytet Opolski)
Z wielka radością i uznaniem rozważam homilie księdza Wiesława. Z cała pewnością należy on do tych
sług słowa Bożego, którzy odnaleźli odpowiednie formy wyrazu i pomagają współczesnemu słuchaczowi (i
czytelnikowi) odnaleźć głęboki sens ludzkich i chrześcijańskich rzeczywistości. Homilie tworzone w bardzo
plastycznym, prostym a jednocześnie bogatym języku skłaniają do refleksji nad przeżywaną wiarą. W
kończącym się Roku Wiary to bardzo cenna pomoc, przygotowująca do wyznawania wiary.
ks. dr hab. Leszek Szewczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Download