laureaci nagrody - Rada m.st. Warszawy

advertisement
Nagrody m.st. Warszawy
przyznane 16 czerwca 2011 r., uchwałami nr:
XVII/322/2011 oraz XVII/323/2011
LISTA LAUREATÓW
Jarosław Adamczuk, psycholog, członek Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego. W latach 1998-2009 pracował jako kurator społeczny.
Jest współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci,
które realizuje projekty społeczne o charakterze non-profit z dziedziny
edukacji, profilaktyki i szeroko rozumianej kultury. Od wielu lat
organizuje wyjazdy kolonijne i socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży
Lesław Ćmikiewicz, w latach 1970–1979 jako zawodnik reprezentacji
Polski rozegrał 57 meczów. Dwukrotny medalista olimpijski: złoty
z Monachium i srebrny z Montrealu. Uczestniczył w Mistrzostwach
Świata w Republice Federalnej Niemiec w 1974 roku, gdzie reprezentacja
Polski prowadzona przez Kazimierza Górskiego zdobyła trzecie miejsce.
Opracował ogólnopolski program dla uczniowskich klubów
sportowych. Aktywnie działa przy organizacji turnieju „Gramy o Złotą
Piłkę“, wspiera działalność Akademii Orlików.
Ewa Dałkowska, aktorka teatralna i filmowa. Swoją działalność
artystyczną związała z warszawskimi teatrami - Powszechnym
i Nowym. Od 1980 roku występuje w Kabarecie Pod Egidą Jana
Pietrzaka. W stanie wojennym organizowała przedstawienia teatru
domowego. W 2008 roku prowadziła zajęcia w Akademii Dobrych
Obyczajów. Została wyróżniona m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski oraz Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze –
Gloria Artis”.
Zofia Idzikowska, nauczycielka i wykładowczyni w Wyższej Szkole
Administracyjno-Społecznej w Warszawie. W 1990 roku została
prezesem jednego z warszawskich oddziałów Związku Nauczycielstwa
Polskiego. Organizuje bezpłatne szkolenia i warsztaty dla nauczycieli.
Z jej inicjatywy Oddział ZNP funduje co roku stypendia dla dzieci
uzdolnionych, pochodzących z rodzin niezamożnych. W sposób
szczególny oddana jest opiece nad seniorami, dla których organizuje
m.in. Wigilie, Śniadania Wielkanocne i spotkania kulturalne.
Krystyna Janda, aktorka filmowa i teatralna, reżyser i pisarka. W 2004
roku wspólnie z mężem Edwardem Kłosińskim i córką Marią Seweryn
założyła Fundację Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury Polskiej. W 2005
roku założyła Teatr Polonia, który stał się ważnym miejscem
na kulturalnej mapie Warszawy. Dzięki niej podczas wakacji Plac
Konstytucji, zmienia się w trzecią scenę Teatru Polonia, która oferuje
warszawskim widzom bezpłatne spotkania z Melpomeną. Kolejnym
miejscem poświęconym kulturze, które powstało w stolicy dzięki
staraniom Fundacji Krystyny Jandy jest Och-teatr, który w niezwykle
interesujący sposób wzbogaca ofertę kulturalną stolicy.
Jerzy
Kunicki,
dyrektor
dwudziestego
ósmego
Liceum
Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego. Wspiera inicjatywy
artystyczne, wychowawcze i edukacyjne organizowane przez miasto,
dzięki czemu poszerza możliwości uczestnictwa młodzieży w życiu
kulturalnym stolicy. Był organizatorem Festiwalu Teatralnego
i Filmowego dwudziestego ósmego liceum ogólnokształcącego. Promuje
inicjatywy sportowe i dba o jak największy udział reprezentacji
szkolnych w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży.
Zygmunt Leopold Mogiła-Lisowski, działacz środowisk kresowych,
przewodniczący Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia. W latach
1991–1993 sprawował mandat posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
Od zakończenia II Wojny Światowej jest związany z Warszawą.
Był organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych w stolicy. Zainicjował
powstanie tablic upamiętniających bohaterów i wydarzenia z naszej
historii. Był jednym z pomysłodawców powołania Instytutu Kresowego
w Warszawie.
Ks. dr Kazimierz Lorek, proboszcz parafii pod wezwaniem Świętego
Antoniego Marii Zaccarii oraz Dziekan Dekanatu Wilanowskiego.
W swojej posłudze stara się pomagać przede wszystkim ludziom
najbardziej potrzebującym, otaczając ich opieką duchową, zdrowotną
i materialną. Założyciel „Domu Chleba” dla bezdomnych. Przyczynił się
do wybudowania obiektów, które służą mieszkańcom Warszawy,
m.in.: kościoła przy trakcie królewskim, przedszkoli przy
ul. Smoluchowskiego i ul. Sobieskiego oraz Centrum Kulturalnego przy
ul. Smoluchowskiego.
Henryk Łagodzki, żołnierz Zgrupowania AK Chrobry II. Więziony
w Alei Szucha, na Pawiaku i w obozie KL Warschau. Po upadku
Powstania Warszawskiego przebywał w obozach na terenie Niemiec.
Jest jednym z pomysłodawców hejnału Warszawy i współzałożycielem
Towarzystwa Przyjaciół Zamku Królewskiego oraz Stowarzyszenia
Pamięci Powstania Warszawskiego. Należy do Klubu Kawalerów
Orderu Wojennego Virtuti Militari. Odznaczony m.in.: Warszawskim
Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Łukasz Ługowski, nauczyciel języka polskiego i wychowawca.
Jest pomysłodawcą i dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
„Kąt”, oraz działającego przy ośrodku liceum i gimnazjum. W latach
1980–1981 aktywnie działał w komisji pomocy uczniom przy NSZZ
„Solidarność”. W stanie wojennym przygotowywał dzieci osób
represjonowanych do egzaminów na studia. Jest laureatem nagrody
Prezydenta m.st. Warszawy Sapere Auso za wybitne osiągnięcia w pracy
dydaktyczno-wychowawczej.
Marek Nowakowski, pisarz, publicysta, aktor i scenarzysta. Debiutował
w 1957 roku. W swojej twórczości ukazuje Warszawę prawdziwą
i naturalną, a jego pisarstwo charakteryzuje ogromna wrażliwość. Jest
świadkiem historii miasta, które opisuje wyjątkowo piękną polszczyzną.
Autor „Raportu o stanie wojennym” przetłumaczonego na 10 języków
i uznawanego za najbardziej rzetelne literackie świadectwo tych czasów.
Był współzałożycielem podziemnego pisma „Zapis”. W roku 2006 został
odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Jest laureatem Nagrody Literackiej m.st. Warszawy.
Wiesław Nowosielski, dziennikarz i publicysta. Założyciel
„Mieszkańca”, jednego z pierwszych w Warszawie pism lokalnych,
które redaguje nieprzerwanie od dwudziestu lat. Jest animatorem wielu
istotnych wydarzeń kulturalnych i społecznych po prawej stronie Wisły.
Małgorzata Pacholec, politolog, założycielka i prezes Polskiego
Stowarzyszenia Retina AMD Polska, które w ramach swej działalności
organizuje kampanie edukacyjne dotyczące problematyki utraty
widzenia. Stowarzyszenie prowadzi seminaria p.t. „Rozproszyć mrok”.
Od 2003 roku laureatka zasiada w Radzie Społecznej ds. Osób
Niepełnosprawnych przy Prezydencie m.st. Warszawy, obecnie pełni
funkcję Przewodniczącej tej Rady. Za działania na rzecz niewidomych
dzieci otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej. Została również
odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Waldemar Strzałkowski, historyk i działacz społeczny pracujący
na rzecz zachowania historycznego dziedzictwa naszej stolicy.
Przyczynił się do powstania opracowania historii Bitwy Warszawskiej
1920 roku. Od momentu powołania Związku Powstańców
Warszawskich ściśle współpracuje ze środowiskiem powstańców.
W ramach przygotowań do pięćdziesiątej rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego zainicjował i zorganizował sprowadzenie do kraju
prochów gen. Tadeusza Bór-Komorowskiego.
Józef Szaniawski, politolog, dziennikarz i wykładowca akademicki.
W latach 1974-1985 współpracował z Radiem Wolna Europa.
Był przyjacielem i pełnomocnikiem pułkownika Ryszarda Kuklińskiego.
Przyczynił się do ujawnienia jego misji wywiadowczej oraz do jego
rehabilitacji. Jest autorem wielu publikacji i książek poświęconych
pułkownikowi. W 2006 roku przy ul. Kanonii w Warszawie, ufundował
i zorganizował izbę pamięci pułkownika Kuklińskiego.
Tomasz Szczepański, pracownik socjalny i pedagog. Jest
współzałożycielem, i prezesem Stowarzyszenia Grupa Pedagogiki
i Animacji Społecznej Praga Północ. Stowarzyszenie to realizuje program
pedagogiki ulicy, na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Jest pracownikiem Centrum Pracy Środowiskowej Zespołu
Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”.
W latach 2009-2010 jako ekspert współpracował z zespołem zadaniowym
„Rodzina”, który stworzył strategię społeczną dla miasta Warszawy
na lata 2009-2020.
Ks. Jerzy Szurbak, dyrygent Zespołu Muzyki Cerkiewnej.
Współpracował z Warszawską Operą Kameralną. Był kierownikiem
chóru w Teatrze Żydowskim w Warszawie, a także dyrygentem chóru –
w Prawosławnej Katedrze Metropolitalnej św. Marii Magdaleny
w Warszawie. Po przejściu na emeryturę w dalszym ciągu dyrygował
Męskim
Zespołem
Muzyki
Cerkiewnej.
Został
wyróżniony
m.in.
Krzyżem Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrnym Medalem
„Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”. Jest także laureatem nagrody
imienia Św. Brata Alberta Chmielowskiego.
Elżbieta Wolffgram, jest prezesem Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Oddział Powiśle. Pomysłodawczyni i organizatorka licznych konkursów
plastycznych o tematyce warszawskiej dla dzieci i młodzieży. Wydaje
cykl książeczek p.t. „O Powiślu trochę więcej…” oraz gazetę
„Na Powiślu”. Kontynuatorka konkursu Warszawa w kwiatach.
W latach 2009–2010 zorganizowała dwa spektakle teatralne, których
tematem były epizody z Powstania Warszawskiego.
Prof. Jan Zieliński, w latach 1987-2003 był kierownikiem Kliniki Chorób
Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Jest uznanym
autorytetem w dziedzinie zaburzeń czynnościowych w przewlekłych
chorobach płuc oraz promotorem programu wczesnego rozpoznawania
rozedmy płuc. Członek komitetu naukowego międzynarodowej grupy
ekspertów zajmującej się tym schorzeniem. Inicjator budowy pomnika
ku czci mieszkańców Dzielnicy Wola oraz pracowników
i pacjentów dawnego Szpitala Wolskiego zamordowanych podczas
Powstania Warszawskiego.
Adam Zwierz, jeden z najwybitniejszych polskich śpiewaków,
obdarzony basem profondo.
Od 1963 roku solista zespołu
Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Znany z popularnych programów
radiowych i telewizyjnych, m.in. „Podwieczorek przy mikrofonie”,
„Wesoły autobus”, „Program z dywanikiem” czy „Zgaduj-zgadula”.
Tworzył nagrania płytowe popularyzujące muzykę wśród kolejnych
pokoleń.
Stowarzyszenie Miasto Moje A w Nim to inicjatywa, której celem jest
obrona polskich miast przed inwazją reklam. Poprzez swoje działania
członkowie stowarzyszenia chcą doprowadzić do uchwalenia przez
polski sejm jednolitej ustawy o estetyce przestrzeni publicznej. Od marca
do października prowadzą, comiesięczne akcje „Czyste Miasto”,
polegające na usuwaniu nielegalnych reklam z elementów infrastruktury
miejskiej. Akcja ta ma wymiar symboliczny, a jej zadaniem jest
zwrócenie uwagi na problem degradacji miasta przez reklamę.
Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków.
Jego członkami są artyści z Warszawy i Mazowsza. Podczas stanu
wojennego zrzeszeni plastycy odmówili stworzenia podmiotu
współpracującego z ówczesnymi władzami, za co środowisko
warszawskie zapłaciło odebraniem siedziby wybudowanej z własnych
składek. Związek corocznie organizuje około 30 wystaw,
a ponadto plenery, konkursy i warsztaty. W bieżącym roku organizacja
obchodzi jubileusz 100-lecia istnienia.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Warszawa
Wawer, powstało w 1999 roku. Towarzystwo stworzyło cztery
Środowiskowe Ogniska Wychowawcze dla dzieci i młodzieży, grupujące
ponad dwustu wychowanków. Podejmuje wiele ciekawych inicjatyw, jak
choćby wolontariat starszych i młodszych – dziadków i wnuków, który
polega na wspólnej zabawie i pomocy w odrabianiu lekcji. TPD pomaga
w znalezieniu zatrudnienia dla rodziców i usamodzielniających się
wychowanków. Od dziesięciu lat organizuje imprezy charytatywne,
kiermasze i bale, które zdobyły uznanie mieszkańców Wawra i okolic
Download