Temat konferencji “Istota zmysłu wzroku i słuchu w rozwoju dziecka

advertisement
Temat konferencji “Istota zmysłu wzroku i słuchu w rozwoju dziecka - zaburzenia, diagnoza i
terapia”.
termin konferencji 25 - 26 listopad 2011
Miejsce konferencji: “Scena na Starówce” 44-240 Żory, ul. Kościuszki
Kierownictwo merytoryczne konferencji - dr n.med. Halina Borgiel - Marek
Piątek 25 listopada 2011r
godz. 12.00 Przywitanie gości i rozpoczęcie konferencji.
- Krystyna Sendlewska , Rybnicki Oddział NFZ
“Świadczenia refundowane przez NFZ w zakresie środków pomocniczych i przedmiotów
ortopedycznych dla dzieci z zaburzeniami wzroku i słuchu”
- dr n. med. Grzegorz Pojda, lekarz okulista, Regionalna Faundacja Pomocy Niewidomych
“Problemy okulistyki dziecięcej a rokowania co do widzenia w przyszłosci”.
- mgr Agata Grzegorzewska, tyflopedagog, Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
“Rehabilitacja wzroku jako nieodłączny element terapii dziecka z wieloraką niepełnosprawnością”
ok. 40 min.
- dr Anna Przekoracka - Krawczyk, optometrysta, Pracownia Fizyki Widzenia i Optometrii
Uniwersytetu A.Mickiewicza w Poznaniu
“Trening wzrokowo-motoryczny w terapii zaburzeń widzenia obuocznego”
Krótkie wystąpienie przedstawiciela Kredyt Banku S.A.
- mgr Małgorzata Karga, instruktor SI, terapeuta NDT-Bobath
“Znaczenie stymulacji sensomotorycznej w rozwoju dzieci niewidomych i słabowidzących
“Zintegrowane Treningi Słuchowe jako narzędzie terapeutyczne dla osób z zaburzeniami
przetwarzania słuchowego, wzrokowego oaz z deficytami integracji sensorycznej”
godz. 17.00 Zakończenie wystąpień
sobota 26 listopada 2011 r.
godz. 9.00 Przywitanie gości i rozpoczęcie drugiego dnia konferencji
- mgr Barbara Kasica, psycholog, logopeda, surdopedagog, koordynator Fundacji “ORANGE”
“Dżwięki Marzeń” na terenie Śląska
“Diagnoza i etapy rehabilitacji pacjenta po wszczepieniu implantu ślimakowego”
- dr Olga Przybyła, pracownik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, językoznawca, logopeda,
terapeuta SI i mgr Katarzyna Kasica, fizjoterapeuta, dietetyk, logopeda, terapeuta SI
“Teoria niedosłuchu centralnego - VAV Program (Vestibular Auditory Visual Program)”
- mgr Katarzyna Rychetski, logopeda, instruktor treningu słuchowego Johensena
“Zaburzenia przetwarzania słuchowego i nadwrażliwość słuchowa w treningu
indywidualnejstymulacji słuchu metodą Johensena IAS”
- dr n.med. Robert Gwinner, otolaryngolog
“Program Powszechnego Przesiewowego Badania Słuchu u Noworodków” oraz Wczesne
wykrywanie niedosłuchu u dzieci”
Zakończenie konferencji i pożegnanie gości
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards