Raport za styczeń - luty do pobrania

advertisement
Raport dotyczący najważniejszych doniesień prasowych z zakresu
HIV/AIDS opublikowanych w dniach 20.01.2005 r. - 28.02.2005 r.
WPROWADZENIE
Publikacje prasowe zyskują coraz większe znaczenie jako ważne źródło informacji,
także z zakresu HIV/AIDS. Wyprzedzają one niejednokrotnie publikacje naukowe w tej
dziedzinie, dostarczają wiedzy na temat wszelkich wydarzeń, działań, inicjatyw rządowych i
społecznych, których głównym celem jest zapobieganie i zwalczanie HIV/AIDS. Sygnalizują
także pojawienie się nowych zjawisk, istotnych i ważnych na polu profilaktyki HIV/AIDS.
Systematyczne gromadzenie doniesień prasowych stało się już na świecie codzienną
praktyką i stanowi cenne źródło danych ze wszystkich dziedzin życia. Dlatego tak istotnego
znaczenia nabiera umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania, przetwarzania, dostarczania i
udostępniania najważniejszych informacji dotyczących określonego działu tematycznego.
Aby stworzyć możliwość zapoznania się z publikacjami prasowymi, związanymi z
tematyką HIV/AIDS, Krajowe Centrum ds.AIDS nawiązało współpracę z firmą „Pressserwice” Monitoring Mediów Sp. z o.o., która to firma dostarcza wycinki prasowe dotyczące
omawianej problematyki. Na podstawie codziennego monitorowania materiałów prasowych
Krajowe Centrum przygotuje raz na kwartał raport na temat najważniejszych publikacji z
zakresu HIV/AIDS. Monitorowane tytuły obejmują zarówno dzienniki ogólnopolskie,
dzienniki regionalne, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki i kwartalniki.
W raporcie zostaną uwzględnione bloki tematyczne, według których opracowywane
będą najważniejsze doniesienia prasowe:

Epidemiologia

Polityka państwa

Aspekty medyczne

Aspekty społeczne

Działania profilaktyczne

Statystyki

K o ś c i ó ł a AIDS

Pomoc i wsparcie dla osób żyjących z HIV

Inne
1
Tabela 1.
Tytuły gazet i czasopism publikujących najwięcej informacji na temat
HIV/AIDS w okresie od 20.01.2005 r. do 28.02.2005 r.
Tytuł
Gazeta Wyborcza*
Rzeczpospolita
Życie Warszawy
Nowiny
Gazeta Wrocławska
Głos Wielkopolski
Dzień Rzeszowa
Głos Szczeciński
Dziennik Łódzki
Forum
Miejsce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Liczba publikacji
8
7
3
3
2
2
2
2
2
2
* Zestawienie obejmuje wszystkie lokalne wydania Gazety Wyborczej .
Wykres 1.
Ranking gazet i czasopism publikujących najwięcej doniesień na temat HIV/AIDS
w okresie od 20.01.2005 r. do 28.02.2005 r.
Głos Wielkopolski 6
2
Gazeta Wrocławska 5
2
4
3
Życie Warszawy 3
3
Nowiny
Rzeczpospolita
7
2
8
Gazeta Wyborcza 1
Serie1
0
2
4
6
8
10
W wymienionym okresie ukazało się 59 publikacji ( w tym krótkie informacje, relacje
z różnego rodzaju wydarzeń, tematyczne artykuły) z zakresu HIV/AIDS. Najwięcej
informacji dotyczyło tematu Kościół a AIDS - dyskusja na temat użycia prezerwatyw w
kontekście zapobiegania AIDS – (20). Dużo miejsca poświęcono profilaktyce wśród
młodzieży (5) oraz wśród lokalnych społeczności (4), odkryciu nowego szczepu wirusa HIV
i nowym lekom, które mają mieć zastosowanie w terapii (7). Media zainteresowały się także
procesem małżeństwa zakażonego HIV (7). Reszta to pojedyncze informacje o zdarzeniach
dotyczących HIV/AIDS.
2
EPIDEMIOLOGIA
Nowa odmiana groźnego wirusa
W Nowym Jorku wykryto nową, wyjątkowo oporną na leczenie i bardzo agresywną
odmianę wirusa HIV. Naukowcy twierdzą, że jest ona znacznie groźniejsza od tych znanych
do tej pory. Wirusa wykryto u czterdziestoletniego mężczyzny, który zgłosił się do szpitala na
leczenie z pełnymi objawami AIDS. Z przeprowadzonego wywiadu wynika, że człowiek ten
był homoseksualistą, który często zmieniał partnerów, a podczas uprawiania seksu nie
stosował żadnych zabezpieczeń. Po dokładnym przebadaniu pacjenta okazało się, że
mężczyzna zakaził się w okresie zaledwie dwóch do najwyżej dwudziestu miesięcy przed
zachorowaniem. Jest to okres wyjątkowo krótki, przy notowanych dotychczas przypadkach
od momentu zakażenia HIV do rozwoju AIDS mija 10 lat. Podczas leczenia pacjenta lekarzy
zszokował fakt, że wirus ten jest oporny na trzy z czterech leków stosowanych w terapii.
Wirus nazwano 3- DCR HIV. 1
Nowości na rynku farmaceutycznym
Oczywistym jest, że niezmiernie istotne znaczenie w zwalczaniu wirusa HIV mają
leki, które uniemożliwiają wirusowi mnożenie się, a tym samym powstrzymują rozwój
choroby. W niedługim czasie na rynku mają pojawić się nowej generacji leki na AIDS. Staną
się one szansą dla tych chorych, którzy są odporni na obecnie stosowane w terapii preparaty.
Warto dodać w tym miejscu, iż bezpośrednim impulsem do ujawnienia postępów w pracach
nad nowymi lekami na AIDS stał się przypadek mężczyzny, u którego wykryto nowy szczep
wirusa HIV , trudno poddający się leczeniu, o czym wspomniano wyżej.
Nowy rodzaj leków nazwano inhibitorami wnikania . Nazwa dokładnie opisuje zasadę ich
działania - powodują, że wirus HIV napotyka na barierę, a przez to nie może wniknąć do
komórki, dzięki czemu choroba nie może się rozwijać. Leki nowej generacji mają być
skuteczniejsze i powodować mniej skutków ubocznych niż dotychczas stosowane.2
Opisując nowości na rynku leków, warto też wspomnieć o preparacie DermaVir,
opracowanym przez firmę Genetic Immunity. Preparat ten jest szczepionką zawierającą
DNA, która nie wymaga podawania w zastrzyku, a nakładana jest bezpośrednio na skórę.
Eksperymenty przeprowadzone wśród małp dowiodły, że w ten sposób można obniżyć
Na podstawie: Wojciech Moskal. Ekspresowy wariant HIV. Gazeta Wyborcza z dnia 17.02.2005 r.; zob. też:
Piotr Gillert. Nowy wirus w Nowym Jorku. Rzeczpospolita z dnia 14.02.2005 r.
2
Dokładny mechanizm opisujący działanie tych leków znajdziesz w:Piotr Kościelniak. Wirusom wstęp
wzbroniony. Rzeczpospolita z dnia 18.02.2005 r.
1
3
poziom HIV we krwi, a nawet doprowadzić do cofnięcia objawów choroby. Są już
prowadzone próby kliniczne preparatu.3
POLITYKA PAŃSTWA
Posłowie chcą izolować zakażonych skazańców i aresztantów.
W Polsce, w obecnym czasie,
w zastraszającym tempie rośnie liczba więźniów
zakażonych wirusem HIV. Szacuje się, że jest ich obecnie ponad tysiąc osób, natomiast
państwo stać na leczenie tylko stu spośród nich. Ministerstwo Zdrowia tylko takiej liczbie
zarakonych funduje leczenie, którego miesięczny koszt wynosi ok.5 tys. złotych.
Posłowie chcą, aby osoby żyjące z HIV, szczególnie skazani za przestępstwa seksualne, byli
izolowani od zdrowych więźniów, by nie dać możliwości rozprzestrzeniania się śmiertelnej
choroby. Problem polega na tym, że nie ma podstaw prawnych do izolowania zakażonych
wirusem HIV. Tę sytuację chcą zmienić posłowie z Komisji Sprawiedliwości i Praw
Człowieka. Nie wiadomo jednak, czy propozycja ta zostanie zrealizowana. W polskich
więzieniach bowiem na początku lat 90. były osobne oddziały dla zakażonych HIV, ale
Europejska
Komisja
Zapobiegania
Torturom
oraz
Nieludzkiemu
Traktowaniu
w
opublikowanym w roku 1998 raporcie skrytykowała tę sytuację, stwierdzając, iż nie ma
medycznego uzasadnienia dla takiej segregacji”4.
ASPEKTY MEDYCZNE
HIV pomocny w onkologii
Naukowcy amerykańscy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles są na etapie
badań, które mają dowieść, że zmodyfikowany wirus HIV może okazać się lekarstwem na
raka. Zespół badawczy, zajmujący się tym problemem, zmodyfikował już wirus na tyle, że
wprowadzony do krwioobiegu, potrafi bezbłędnie wyszukać komórki rakowe. Badania z
pozytywnym skutkiem zostały przeprowadzone na myszach, chorujących na czerniaka
złośliwego. Uczeni muszą jeszcze
wprowadzić do zmodyfikowanego wirusa gen, który
pozwoli mu nie tylko wyszukać, ale i zniszczyć komórki nowotworowe. Przekształcony
wirus ma stać się w przyszłości bronią przeciwko chorobom nowotworowym. 5 To wielka
nadzieja dla onkologii, ale chyba minie jeszcze sporo czasu, zanim próby w tej dziedzinie
zacznie przeprowadzać się na ludziach.
Posmaruj się szczepionką. Wprost z dnia 23.01.2005 r.
Dane pochodzą z: HIV szaleje za kratkami. Życie Warszawy z dnia 05.01.2005 r.
5
Na podstawie: Łukasz Kaniewski. HIV sprzymierzeńcem onkologów. Rzeczpospolita z dnia 15.02.2005 r.
3
4
4
ASPEKTY SPOŁECZNE
Deputowany do Izby Gmin przyznaje się, że jest osobą żyjącą z HIV
W dzisiejszych czasach wirus HIV i choroba AIDS zaczynają nie być już tematami
tabu.
Epidemia
opanowała
wszystkie
społeczeństwa
na
świecie.
Żyjemy
wśród
zakażonych/chorych, pracujemy wśród nich, są obok nas. Coraz częściej nie wstydzą się
mówić o tym głośno, uświadamiając przez to otoczeniu, że - stosując odpowiednie leczenie z „tym” można żyć, pracować, a nawet działać na rzecz zapobiegania i zwalczania
HIV/AIDS. Coraz częściej do choroby przyznają się ludzie znani z pierwszych stron gazet.
Przykładem takim jest Chris Smith, deputowany do Izby Gmin. Po siedemnastu latach od
momentu zakażenia ujawnił, że jest zakażony wirusem HIV. Przez ogłoszenie tego faktu były
minister kultury chciał dać do zrozumienia, że osoby żyjące z HIV nie tylko są w stanie żyć
całkowicie normalnie, ale także potrafią podołać rozmaitym obowiązkom, wynikającym
choćby z faktu pełnienia przez nich funkcji publicznych. Wpływ na jego decyzję (
publicznego ujawnienia swojej choroby) miał podobno Nelson Mandela, były prezydent RPA,
który nie ukrywał, że jego zmarły syn chorował na AIDS. Brytyjski deputowany jest
pierwszym homoseksualistą, który już wcześniej przyznał się do swojej orientacji. Teraz ma
zamiar zrezygnować z polityki i zająć się pracą na rzecz chorych na AIDS w najuboższych
krajach świata.6
Proces małżeństwa zakażonego wirusem HIV
Media poinformowały o procesie małżeństwa zakażonego wirusem HIV, który
zakończył się w Rzeszowie przed Sądem Okręgowym. Trwał ponad cztery lata. Małżeństwo
zażądało prawie pół miliona odszkodowania
od Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa w
Rzeszowie. Oboje byli honorowymi krwiodawcami. W 1996 r. mąż oddał krew w szpitalu w
Łańcucie. Badania wykazały, że ma wirusa HIV. Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna ograniczyła się tylko do wezwania go listem poleconym, który wrócił z
powrotem ( nie dotarł do adresata, bo ten wówczas przebywał w szpitalu). Na tym Stacja
poprzestała, nie próbowała później w inny sposób poinformować chorego. On w tym czasie,
nie będąc niczego świadomym, zaraził swoją żonę. Wyrok w procesie ma być ogłoszony w
6
O deputowanym pisze: Teresa Stylińska. Jak zdemistyfikować HIV. Rzeczpospolita z dnia 08.02.2005 r.
5
marcu. Niestety, żona krwiodawcy zakażonego wirusem HIV już go nie usłyszy – zmarła na
AIDS dwa dni po ukończeniu procesu.7
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Młodzież
Profilaktyka ma ogromne znaczenie w walce z AIDS, szczególnie istotne są działania
profilaktyczne wśród młodzieży.
Z badań wynika, że wiedza uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat profilaktyki
HIV/AIDS oraz źródeł zakażenia wirusem HIV jest wciąż za mała. Wykazały to badania
ankietowe przeprowadzone przez TNS OBOP. Okazało się, że tylko 76 proc. ankietowanych
zadeklarowało znajomość 2 z 3 dróg przenoszenia się wirusa. Najniższy poziom prezentują
uczniowie szkół zawodowych – jedynie co drugi (56proc.) potrafi prawidłowo wskazać 2 z 3
sposobów zabezpieczenia się przed zakażeniem HIV. Lepszą znajomość tej tematyki
wykazują uczniowie techników (74 proc.), liceów profilowanych (76 proc.) oraz liceów
ogólnokształcących ( 81 proc.).8
Nie wszędzie jednak poziom wiedzy wśród młodzieży jest tak niski. Po raz kolejny
okazuje się, że bardzo dużą rolę w propagowaniu tej wiedzy odgrywają inicjatywy lokalne,
które dopingują
uczniów do zainteresowania się problematyką AIDS i pogłębiania
wiadomości z tej dziedziny. W powiecie braniewskim na przykład, w szkołach średnich
znajdujących się na jego terenie, odbyły się eliminacje do VI Powiatowej Olimpiady Wiedzy
o HIV i AIDS. Wzięło w nich udział 147 uczniów, z których do finału zakwalifikowało się
20. Komisja oceniająca test, stwierdziła, że test był trudny, pytania wykraczały poza program
nauczania w szkole średniej, a uczniowie wiedzą sporo o AIDS.9
Nie tylko wiedzą, ale także na scenie walczą z AIDS. W Szczecinie na przykład odbył
się konkurs, w którym młodzież przedstawiła sztuki poświęcone tematyce HIV/AIDS, do
których sama napisała scenariusze. Impreza była bardzo udana, ale najważniejsze jest to, że
sztuki napisane przez młodych ludzi to najlepszy sposób przekazywania wiedzy innym,
młodym ludziom.10
Informacje dotyczące procesu umieszczono w: Anna Gorczyca. Ile za wirusa HIV? Gazeta WyborczaRzeszów z dnia 19.02.2005 r.; Za późno na odszkodowanie. Gazeta Wyborcza z dnia 22.02.2005 r.; Moja żona
może umrzeć. Nowiny z 21.02.2005 r.
8
Badania przeprowadzono miedzy kwietniem i majem 2004 r. na reprezentatywnej grupie uczniów drugich klas
z 250 szkół ponadgimnazjalnych. Zob.: Co wiesz o HIV i AIDS. Dziennik Zachodni z dnia 12.02.2005 r.
9
Agnieszka Staniszewska. Test był bardzo trudny. Dziennik Elbląski z dnia 17.01.2005 r.
10
Młodzi na scenie walczą z narkomanią. Głos Szczeciński z dnia 19.01.2005 r.
7
6
Interesującą formą przekazywania tej wiedzy jest również Ogólnopolski Przegląd
Sztuk Teatralnych „Porozmawiajmy o AIDS”. Ten przegląd jest wpisany w ogólnopolską
kampanię edukacyjną, która ma poprawić stan wiedzy na temat ryzyka zakażenia wirusem
HIV. Patronat nad imprezą objęli Główny Inspektor Sanitarny, Andrzej Trybusz i dyrektor
Krajowego Centrum ds. AIDS, Anna Marzec-Bogusławska. Zwycięzcy eliminacji wezmą
udział w finale, który ma się odbyć we Wrocławiu w ramach imprez towarzyszących
międzynarodowej konferencji ”Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie.11
Inicjatywy lokalne
W kontekście działań profilaktycznych, realizowanych w celu zwalczania i
zapobiegania HIV/AIDS ogromną role odgrywają środowiska lokalne i inicjatywy przez nie
podejmowane.
W Gostyniu zorganizowano III Powiatowa Konferencję „Nie daj szansy AIDS”. Jednym z
elementów tej konferencji był test wiedzy o HIV. Uczestniczyło w nim 113 osób, z których
tylko 23 proc. odpowiedziało bezbłędnie na pytania dotyczące znajomości problemów
towarzyszących HIV/AIDS.12 W Częstochowie natomiast zorganizowano konkurs na
najlepszą realizacje miejskiego programu zapobiegania HIV/AIDS. Konkurs przeznaczony
jest dla organizacji pozarządowych. Najciekawsze projekty sfinansuje miasto ( poprzednie
edycje konkursu przyniosły m.in. zakup testów na obecność wirusa HIV, pogadanki
profilaktyczne w szkołach).13
STATYSTYKI
Raport w sprawie AIDS
Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia choroba AIDS zabiła już ponad 20
milionów chorych. Oficjalne statystyki podają, że obecnie żyje na świecie 40 milionów ludzi
– zakażonych wirusem HIV, z tego dwie trzecie w najuboższych zacofanych afrykańskich
krajach. W tej strefie w roku 2004 zmarło na AIDS 2,3 miliona osób.14. Według danych
WHO roczny koszt leczenia jednej osoby chorej na AIDS wynosi – minimum – 304 dolary.
Osób wymagających natychmiastowej pomocy medycznej jest w krajach zacofanych około
5 100 000, w Afryce żyje 72 proc. tych ludzi, 22 proc. w Azji, reszta w krajach Ameryki
Łacińskiej i na Karaibach.
11
Na podstawie: AIDS na scenie. Gazeta Opolska z dnia 11.02.2005 r.
Brakuje wiedzy. Głos Wielkopolski z dnia 15.01.2005 r.
13
Przede wszystkim zapobiegać. Życie Częstochowy z dnia 10.02.2005 r.
14
Dane w oparciu o raport WHO zaczerpnięto z : AIDS plagą biednych. Rzeczpospolita z dnia 28.01.2005 r.
12
7
Do niedawna wydawało się, że w Europie problem ten został opanowany. Tymczasem,
według najnowszych danych, w Europie Wschodniej, w Rosji, na Ukrainie i Białorusi, w
Estonii, na Litwie oraz na Łotwie odnotowuje się coraz większą liczbę zakażeń, a tylko
znikomy odsetek spośród nich otrzymuje konieczne leki. Np. na Ukrainie na kilkuset
zakażonych – leki zażywa tylko 16 osób, a w Estonii i na Białorusi nie dostaje ich nikt.15
KOŚCIÓŁ A AIDS
Zamieszanie wokół stanowiska Kościoła Katolickiego w Hiszpanii.
W połowie stycznia bieżącego roku cały świat obiegła wiadomość, że Hiszpański
Kościół
Katolicki
opowiedział
się
za
stosowaniem
prezerwatyw
jako
środka
zapobiegawczego przeciwko HIV i AIDS. Rzecznik i sekretarz generalny Konferencji
Episkopatu Hiszpanii, biskup Juan Antonio Martinez Camino powiedział, że „prezerwatywa
ma swoje miejsce w kontekście integralnego i globalnego
zapobiegania AIDS”.16
Przypomniał jednocześnie tradycyjne przywiązanie Kościoła do zasad wstrzemięźliwości i
wierności jako dwóch pierwszoplanowych środków zapobiegawczych HIV/AIDS.
Wypowiedź hiszpańskiego hierarchy wywołała burzę w mediach. Po kilkudziesięciu
godzinach sprostował ją Episkopat Hiszpański, który - w oficjalnym oświadczeniu przypomniał, że antykoncepcja to grzech, a stosowanie prezerwatyw jest niemoralne.
Wobec zamieszania, które pojawiło się w sprawie AIDS i prezerwatyw po wypowiedzi
hiszpańskiego biskupa, wiadomym było, że głos w tej sprawie zabierze Stolica Apostolska.
„Uważa ona, że zwalczanie AIDS wymaga nasilenia prewencji i
wychowania w
poszanowaniu uświęconych wartości życia i prawidłowego wyrażania w życiu ludzkiej
seksualności, które wymaga czystości i wierności - powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II”17
Po kilku dniach media nieoczekiwanie podały, że po raz pierwszy Watykan nie
wykluczył zgody na używanie prezerwatyw jako środka zapobiegającego zakażeniu się AIDS.
Papieski teolog, szwajcarski kardynał George Cottier, powiedział, że użycie prezerwatyw
można uznać za legalne, ale tylko w niektórych, szczególnych okolicznościach. W tym
kontekście wymienił Afrykę, Azję i środowiska narkomanów. Za te okoliczności uznał
natomiast sytuacje, „gdy ludzie są więźniami epidemii i niemożliwa jest normalna i
bezpieczniejsza droga wychowania do świętości ciała ludzkiego”.18
Dane pochodzą z : Renata Ciemięga, Ewa Stasiuk. AIDS nie daje o sobie zapomnieć. Samo Zdrowie z dnia
01.02.2005 r.
16
Zob. : Znaczący zwrot. Kurier Szczeciński z dnia 20.01.2005 r.
17
Zob.: Witold Starnawski. Nauka moralna Kościoła jest niezmienna. Głos z dnia 29.01.2005 r.
18
Słowa kardynała cytowane za: „Tak” dla prezerwatyw. Dziennik Łódzki z dnia 01.02.2005 r.
15
8
Temat używania prezerwatyw jest ważnym problemem, z którym – jak podkreślają
media – Kościół prędzej czy później musi się zmierzyć.19
Orędzie Jana Pawła II na XIII Światowy Dzień Chorego 2005 r.
Jednej chorobie i jednemu kontynentowi poświęcił Ojciec Święty tegoroczne orędzie
na XIII Światowy Dzień Chorego, przypadający na dzień 11 lutego. Tą chorobą jest AIDS, a
kontynentem Afryka. Swoje orędzie Jan Paweł II zatytułował „Chrystus nadzieją dla Afryki”.
Zwrócił uwagę na pojęcie zdrowia. Według Ojca Świętego oznacza ono sytuację, w której
człowiek żyje w harmonii z samym sobą i otaczającym go światem. W Afryce ze względu na
panowanie wielu wyniszczających chorób, m.in. AIDS,
ta sytuacja jest całkowicie
zaburzona. Choroba ta bowiem dotyka nie tylko ciało człowieka, ale jest także ”patologią
ducha”. ”Aby zwalczyć ją w sposób odpowiedzialny, trzeba położyć większy nacisk na jej
zapobieganie poprzez wpajanie szacunku dla świętej wartości życia oraz wychowanie do
właściwego przeżywania płciowości”.
Papież uważa, że wszyscy powinni się zaangażować w walkę z AIDS. Zwraca się do
rządzących, do organizacji międzynarodowych, firm farmaceutycznych, naukowców,
pracowników służby zdrowi, duszpasterzy, zwłaszcza do biskupów, wskazując im, jakie
działania mogą i powinni podjąć w ogólnoświatowej kampanii przeciw AIDS.20
INNE
Amerykańscy Murzyni oskarżają rząd USA
W
Waszyngtonie
opublikowano
wyniki
sondażu
przeprowadzonego
przez
Uniwersytet Oregon. Okazało się, że znaczna część amerykańskich Murzynów, uważa iż
wirusa HIV, wywołującego AIDS, stworzono w laboratorium rządu USA lub CIA, a jego
celem jest ludobójstwo czarnej społeczności. Uważają oni także, że istnieje lek na AIDS, ale
nie udostępnia się go biednym.21
Komentarze autorskie dotyczące tego tematu można znaleźć w : Adam Szostakiewicz. Nie cudzołóż czy nie
zabijaj. Polityka z dnia 29.0120.05.; Mario Vargas Liosa. Głośniej nad gumą. Forum z dnia 14.02.2005 r.;
Artur Domosławski. Prezerwatywa i śmierć. Gazeta Wyborcza z dnia 19.02.2005 r.
20
Pełny tekst Orędzia Jana Pawła II w: Chrystus nadzieją dla Afryki .Nasz Dziennik z dnia 12.02.2005 r., zob.
także: Dobrzy Samarytanie i AIDS. Gość Niedzielny z dnia 06.02.2005 r. Papież mówi o AIDS. Dzień Rzeszowa
z dnia 08.02.2005 r.
21
Wyniki sondażu podano w: AIDS to spisek białych. Fakt z dnia 27.01.2005 r.
19
9
W Indiach zaczynają szczepić.
W Indiach rozpoczęły się testy na ludziach szczepionki przeciw AIDS. W pierwszej
próbie maja uczestniczyć 34 osoby, a pierwsza faza ma trwać dwa lata. Do ogółu
społeczeństwa szczepionka ma trafić za 10 lat.22
Spis publikacji prasowych z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w dniach 20.01.05 –
28.02.05 .
1. Adam Szostakiewicz. Nie cudzołóż czy nie zabijaj. Polityka z dnia 29.01.2005 r.
2. Agnieszka Czajkowska. Nie dali za wygraną. Gazeta Wyborcza – Wrocław z dnia
22.02.2005 r.
3. Agnieszka Staniszewska. Test był bardzo trudny. Dziennik Elbląski z dnia
17.01.2005 r.
4. AIDS na scenie. Gazeta Opolska z dnia 11.02.2005 r.
5. AIDS plagą biednych. Rzeczpospolita z dnia 28.01.2005 r.
6. AIDS to spisek białych. Fakt z dnia 27.01.2005 r.
7. Anna Gorczyca. Ile za wirusa HIV. Gazeta Wyborcza – Rzeszów z dnia
19.02.2005 r.
8. Antoni Adamski. Oddajesz krew? Podpisz oświadczenie. Nowiny z dnia
22.02.2005 r.
9. Artur Domosławski. Prezerwatywa i śmierć. Gazeta Wyborcza z dnia
19.02.2005 r.
10. Biskup mało katolicki. Forum z dnia 24.01.2005 r.
11. Brakuje wiedzy. Głos Wielkopolski z dnia 15.01.2005 r.
12. Chrystus nadzieją dla Afryki. Nasz Dziennik z dnia 12.02.2005 r.
13. Co wiesz o HIV i AIDS ? Dziennik Zachodni z dnia 12.02.2005 r.
14. Desperat nie żyje. Nowiny z dnia 24.02.2005 r.
15. Dobrzy Samarytanie i AIDS. Gość Niedzielny z dnia 06.02.2005 r.
16. Hindusi szczepią przeciw AIDS. Rzeczpospolita z dnia 08.02.2005 r.
17. HIV szaleje za kratkami. Życie Warszawy z dnia 20.01.2005 r.
22
Za: Hindusi szczepią przeciw AIDS. Rzeczpospolita z dnia 08.02.2005 r.
10
18. Ile za zakażenie HIV. Super Nowości z dnia 21.02.2005 r.
19. Jak zdemistyfikować HIV. Rzeczpospolita z dnia 08.02.2005 r.
20. Każdy dzień jest ważny. Dziennik Łódzki a dnia 29.01.2005 r.
21. Kościół pozytywnie o prezerwatywie. Głos Wielkopolski z dnia 20.01.2005 r.
22. Kościół o prezerwatywach. Dzień Rzeszowa z dnia 20.01.2005 r.
23. Kościół za prezerwatywami. Życie Warszawy z dnia 20.01.2005 r.
24. Krew bez wirusów. Głos Koszaliński z 17.02.2005 r.
25. Lepiej się upewnić. Gazeta Lubuska z dnia 23.02.2005 r.
26. Łagodnie o kondomie. Gazeta Wyborcza – Katowice z dnia 01.02.2005 r.
27. Łukasz Kaniewski. HIV sprzymierzeńcem onkologów. Rzeczpospolita z dnia
15.02.2005 r.
28. Maciej Stasiński. Bez wyjątku dla AIDS. Gazeta Wyborcza z dnia 20.01.2005 r.
29. Małgorzata Domagalik. Miłość grzechu nie uzasadnia. Pani z dnia 01.02.2005 r.
30. Mario Vargas Liosa. Głośniej nad tą gumą. Forum z dnia 14.02.2005 r.
31. Miejsce prezerwatywy. Gazeta Pomorska z dnia 20.01.2005 r.
32. Młodzi na scenie walczą z narkomanią. Głos Szczeciński z dnia 19.01.2005 r.
33. Mogą zapobiegać AIDS. Gazeta Wrocławska z dnia 01.02.2005 r.
34. Moja żona może umrzeć. Nowiny z dnia 21.02.2004 r.
35. Nowy szczep wirusa HIV. Głos Pomorza z dnia 16.02.2005 r.
36. Odszkodowanie za HIV. Trybuna – warszawa z dnia 19.02.2005 r.
37. O prezerwatywach inaczej. Gazeta Prawna z dnia 01.02.2005 r.
38. Papież mówi o AIDS. Dzień Rzeszowa z dnia 08.02.2005 r.
39. Piotr Gillert. Nowy wirus w Nowym Jorku. Rzeczpospolita z dnia 14.02.2005 r.
40. Piotr Kościelniak. Wirusom wstęp wzbroniony. Rzeczpospolita z dnia
18.02.2005 r.
41. Posmaruj się szczepionką. Wprost z dnia 23.01.2005 r.
42. Pozytywnie o prezerwatywach. Kurier Szczeciński z dnia 20.01.2005 r.
43. Prezerwatywa jest OK! Gazeta Wrocławska z dnia 20.01.2005 r.
44. Prezerwatywa może być. Życie Warszawy z dnia 01.02.2005 r.
45. Przede wszystkim zapobiegać. Życie Częstochowy z dnia 10.02.2005 r.
46. Renata Ciemięga, Ewa Stasiuk. AIDS nie daje o sobie zapomnieć. Samo Zdrowie z
dnia 01.02.2005 r.
47. Superwirus AIDS pod lupą. Fakt z dnia 16.02.2005 r.
48. Ślub w cieniu wirusa. Rzeczpospolita z dnia 19.01.2005 r.
11
49. Tajemnica już nie lekarska. Gazeta wyborcza z dnia 24.02.2005 r.
50. „Tak” dla prezerwatyw. Supernowości z dnia 01.02.2005 r.
51. „Tak” dla prezerwatyw w skrajnych przypadkach. Dziennik Łódzki z dnia
01.02.2005 r.
52. Tak się odradzam. Dobre Rady z dnia 01.02.2005 r.
53. Wierność lekarstwem na AIDS. Nasz Dziennik z dnia 27.01.2005 r.
54. Witold Starnawski. Nauka moralna Kościoła jest niezmienna. Głos z dnia
29.01.2005 r.
55. Wojciech Moskal. Ekspresowy wariant HIV. Gazeta Wyborcza z dnia
17.02.2005 r.
56. Zaostrzenie walki z AIDS w Chinach.. Gazeta Farmaceutyczna z dnia
01.02.2005r.
57. Za późno na odszkodowanie. Gazeta Wyborcza – Rzeszów z dnia 22.02.2005 r.
58. Zarażeni po raz drugi. Dziennik Polski z dnia 19.02.2005 r.
59. Zgoda na prezerwatywy. Głos Szczeciński z dnia 01.02.2005 r.
12
Download