Kalibrator napięcia, prądu oraz termopar DIGISTANT 4462

advertisement
Kalibrator napięcia, prądu
oraz termopar
DIGISTANT 4462
• Precyzyjne źródło napięcia w zakresie ±30 V
oraz prądu w zakresie ±52 mA
• Symulacja sygnału dla wszystkich standardowych termopar jako opcja
• Podstawowa dokładność 0.005 % odczytu
• Złącze RS232 lub opcjonalnie IEEE488
Zastosowanie
Urządzenie łączy w sobie wysoką dokładność, mały
dryft, wysoką odporność na zakłócenia i doskonałą
stabilność w czasie z prostym użyciem i dużą funkcjonalnością.
Zapamiętywanie ustawień łącznie z określeniem narostów, wielkości przyrostów i nastaw ułatwia pracę operatora.
Pozwala to na zastosowanie urządzenia do:
Testowania woltomierzy i amperomierzy
Testowanie urządzeń do pomiaru temperatury z termopar
Kalibrację regulatorów, czujników, różnego rodzaju detektorów i innych urządzeń procesowych
Kontrolę procesów z otwartą pętlą za pomocą zintegrowanej funkcji rampy.
DIGISTANT 4462 może być używany zarówno jako samodzielne urządzenie laboratoryjne jak też i urządzenie zintegrowane z komputerowym systemem testowania jakości produkcji.
Opis
Urządzenie pozwala na zadawanie prądu od ±200 nA
do ±52 mA, napięcia od ±1 µV do ±30 V i opcjonalnie
temperatury 14 rodzajów termopar.
Sprzężenie zwrotne na wyjściu pozwala na minimalizację spadku napięcia powodowanego przez okablowanie.
Urządzenie posiada regulowane ograniczenia prądu/
napięcia i może być używane z zewnętrznym dzielnikiem napięcia w zakresie od 1 do 1:1000.
Przy symulacji temperatury termopar urządzenie dopuszcza wybór skali ITS90 lub IPTS68 jak również odpowiedni sposób kompensacji spoin odniesienia.
Zadawane wartości są wyświetlane na dużym ciekłokrystalicznym wyświetlaczu graficznym.
Urządzenie może być używane zarówno w trybie manualnym jak też i zdalnie przy pomocy komputera poprzez odpowiedni interfejs.
Główne menu urządzenia
Współczynnik dzielnika dla dzielnika
zewnętrznego. Wartość napięcia odpowiada wartości, która pojawia się
na wyjściu.
Tryb wyboru zakresu
Czujnik zewnętrzny
MAN
Ograniczenie dla prądu
OVER
GR : 55mA
01
dx: 1.00000 V
30.0000 V
Nowa wartość przyrostu może być wprowadzona
dx
POL+
STBY
POL
Aktualna wartość przyrostu
Wartość zadawana
Polaryzacja ujemna
Polaryzacja dodatnia
Tryb STANDBY
Ostatnia zadana wartość jest
zapamiętywana
Przykłady ustawiania pracy
Konfiguracja rampy nr 1
SEQUENZ: TRIANGEL
REPETITIONS: 17
START-VAL.: 0.0 mV
END-VAL.:
250.0 mV
DELTA-VAL.: 25.0 mV
DELTA_TIME.hh:mm:ss.s
Funkcja rampy
Rampa 1 – stałe wartości przyrostów i kroków czasowych
Rampa 2 – zmienne wartości przyrostów i kroków czasowych.
Funkcja rampy umożliwia zadawanie sygnałów w kształcie piły lub
trójkąta. Ilość kroków może być ustawiana od 1 do 99 (0 oznacza sygnał stały). Wartości START, END i DELTA można wprowadzać w
µV, mV, V, mA i °C. W ostatniej linii jest wyświetlany przyrost czasowy.
RETU
Ustawianie granicy prądu/napięcia
LIMITATION
U-LIMIT:
Ograniczenie napięcia/prądu
Jeśli zadana jest wartość napięcia lub temperatury, ograniczenie
prądu włącza się automatycznie. Odpowiednio, jeśli zadawany jest
prąd automatycznie włącza się ograniczenie napięcia. Napięcie jest
ograniczone od 1 V do 32 V natomiast prąd od 1 mA do 55 mA.
20 V
I – LIMIT: 10 mA
1 V > — < 32 V
HOME RETU
Menu dla termopar
TC-TYPE:
RJ-TYPE:
RJ-TEMP:
K
Ustawianie odczytów Pt100
IPT68
EXTERN
300.00K
TEMP.DIMENSION:
SKALE:
K
IPTS68
HOME RETU
A = 0.0039083
Ro = 100
B = -5.775E-07
C = -4.183E-12
DIN EN: 0.0039083
0.003 < — > 0.006
Exp
EN
HOME RETU
Opcjonalnie można symulować temperaturę z termopar
typu R, S, B, J, T, E, K, U, L,
N, M, C, D oraz G2. Przy
ustawianiu manualnym temperatury odniesienia na 0 °C
dokładność zależy od rodzaju termopary i jest na poziomie od 0.1 °C.
Temperatura zimnego złącza może być kompensowana przez zewnętrzny czujnik
Pt100.
Zadawanie napięcia
Zakres
±
Rozdzielczość
Granica błędu w 23°C
Współczynnik temperaturowy względem
23 °C
30 V
0.1 mV
0.003% odczytu +
+ 200 µV dla <±4.5 V
+1.1 mV dla >±4.5 V
8ppm/K +10µV/K
3V
10 µV
0.003% odczytu +
+ 20 µV dla <±450 mV
+110 µV dla >±450 mV
8ppm/K +1µV/K
300 mV
1 µV
0.003% odczytu +
+ 3 µV dla <±45 mV
+11 µV dla >±45 mV
8ppm/K +0.35µV/K
Zadawanie prądu
Zakres
±
52 mA
Rozdzielczość
200 nA
Granica błędu w 23°C
0.007% odczytu+
+ 0.6 µA dla <±7.5 mA
+ 3 µA dla >±7.5 mA
Współczynnik temperaturowy względem
23 °C
10ppm/K +10nA/K
Obciążenie: max. 30 V przy 52 mA
Współczynnik ufności dla błędów: 95% (K=2).
Opcja: Symulacja termopar
Typ
Zakres
Błąd (±K)
R
+250 ...1768 °C
0.4
S
+350 ...1768 °C
0.4
B
+800 ...1820 °C
0.5
J
-210 ...900 °C
0.2
T
-170 ...400 °C
0.2
E
-220 ...1000 °C
0.2
K
-50 ...800 °C
0.1
U
-100 ...600 °C
0.3
L
-100 ...750 °C
0.2
N
-120 ...1200 °C
0.2
M
-50 ...900 °C
0.1
C
+100 ...900 °C
0.2
D
+300 ...1100 °C
0.2
G2
+300 ...2100 °C
0.3
Błędy zostały określone przy zewnętrznym złączu odniesienia w 0 °C.
Przy użyciu zewnętrznego czujnika Pt100 do pomiaru temperatury złącza i
wprowadzeniu jego wyników kalibracji dokładność pomiaru temperatury zimnego złącza jest lepsza niż 0.1 K przy temperaturze środowiskowej pomiędzy 15 a 35 °C
Opcja: Pomiar temperatury z czujnika Pt100
Zakres
Rozdzielczość
Prąd (mA)
Współczynnik
temperaturowy
-200 ... 850 °C
0.01 K
0.6
0.006% odczytu
+0.045 K
Rezystancja wewnętrzna:
dla napięcia
<10 mΩ
dla prądu
>500 MΩ
Czas nagrzewania
30 min.
Stabilność:
dryft napięcia <20 ppm/rok+2µV/rok
(300 mV)
<20 ppm/rok+6µV/rok (3 V)
<20 ppm/rok+10µV/rok (30 V)
dryft prądu <70 ppm/rok+0.5µA/rok
Zewnętrzny dzielnik 1 do 1010
Ograniczenie prądu dla U do 30V od 1 mA do 50
mA
Ograniczenie napięcia
dla I do 50 mA od 1 V
do 30 V
Wyświetlacz
graficzny LCD podświetlany
56.3x38 mm, rozdz. 128x64
piksele
Gniazda
+WY, -WY, +Czujnik, Czujnik, GND
4mm pozlacane
6-pin LEMO do Pt100 (opcja)
Obudowa
Metalowa,
klasa bezpieczeństwa I,
zgodnie z DIN EN 61010 cz.1
Zasilanie
230 V±10%, 45 Hz ... 65 Hz
Moc
30 VA
Wymiary
237 x 285 x151 mm
Masa
6 kg
Interfejs
RS232C
IEEE488
Protokoł
9-pin sub D (standard)
24-pin (opcja)
SCPI, Ver. 1997.0
Opcjonalne wyposażenie dodatkowe
4 przewody pomiarowe 1m Cu/Te
Kabel RS232
Zestaw do montażu w obudowie 19”
Zewnętrzne źródło odniesienia dla termopar
Kody zamówienia
4462-V100 wersja z RS232
4462-V200 – wersja z IEEE488
4462-Vx1x – opcja symulacji temperatury z termopar
Przykłady zastosowań
1. Kalibracja karty do komputera z wejściem do pomiaru temperatury z termopar
DIGISTANT 4462 jest podłączony do wejścia termoparowego karty. Przy użyciu zewnętrznego złącza odniesienia można skalibrować kartę z wysoką dokładnością. Ilość symulowanych rodzajów termopar – 14.
2. Kalibracja systemu pomiarowego przy urządzeniach do produkcji lekarstw
Proces syntezy przy
produkcji leków wymaga dokładnej
kontroli.
3. Kalibracja rejestratora
DIGISTANT 4462 pozwala na zadawanie napięcia lub prądu w cyklu pojedynczym lub z wielokrotnymi powtórzeniami.
Download