Zaproszenie na Kirchentag - Informacje w języku

advertisement
Zaproszenie na Kirchentag - Informacje w języku polskim
Co to jest Kirchentag (Dzień Kościoła)?
Ewangelickie Dni Kościoła w Niemczech to święto Kościoła, miejsce spotkań ponad 100 000 ludzi w
różnym wieku, różnych religii i pochodzenia, którzy chcą rozmawiać na aktualne, ważne i poruszające
tematy. Jest to przestrzeń dialogu społecznego i dyskusji organizowana co dwa lata przez 5 dni.
Centrum i sercem Kirchentagu są jego uczestnicy. Kirchentag to miejsce spotkania, ale również
doświadczenia Kościoła w innym kontekście. Kirchentag inspiruje i wzbogaca o doświadczenia, tak
różne, jak różni są jego uczestnicy.
Średnio 5000 osób to uczestnicy z zagranicy z blisko 80 różnych krajów. To sprawia, że Kirchentag,
jest nie tylko forum ekumenicznym, ale wydarzeniem przyczyniającym się również do zbliżenia i
wzajemnego zrozumienia ludzi z różnych kręgów kulturowych.
Kirchentag jest też młody, blisko połowa uczestników jest poniżej 30 roku życia.
Kirchentag oferuje bogaty program. W przeciągu 5 dni odbywa się ponad 2500 wydarzeń:
kulturalnych, duchowych i społecznych. Począwszy od nabożeństwa inaugurującego dni i
wieczornego spotkania w środę, poprzez warsztaty, wystawy, koncerty, nabożeństwa, godziny
biblijne, wykłady, dyskusje, po nabożeństwo kończące w niedzielę.
Punkty programu są tak różnorodne, jak różnorodne jest życie społeczne i religijne. Pytania o
sprawiedliwość w zglobalizowanym świecie, ochronę stworzenia, godność człowieka. Rozmowy
międzywyznaniowe, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi z polityki, gospodarki, mediów, kościoła,
artystów. Wszyscy są częścią całości i przyczyniają się do wyjątkowości każdego Kirchentagu.
Będąc tam
Kirchentag jest również wydarzeniem współtworzonym przez jego uczestników. Blisko połowa z nich
aktywnie bierze udział w programie, śpiewa w chórach, występuje w sztukach teatralnych, czy też
prezentuje się na stanowiskach na targach możliwości. Organizacja i logistyka tego przedsięwzięcia
nie byłaby też możliwa bez blisko 5.000 wolontariuszy. Bez nich Kirchentag nie mógłby istnieć.
Kto odwiedza Kirchentag, doświadcza, że chrześcijaństwo na świecie jest kolorowe. Zaangażowanie,
kreatywne pomysły ożywiają wiarę i życie chrześcijan. To jest żywa ekumenia. Od początku swego
istnienia Kirchentag jest forum dialogu z organizacjami świeckimi Kościoła rzymskokatolickiego i z
komitetem centralnym niemieckich katolików. Uwieńczeniem tej współpracy są organizowane od 2003
roku ekumeniczne Kirchentagi.
Ale nie tylko chrześcijańskie wspólnoty religijne są obecne na Kirchentagu. Od 1960 lat jest to także
miejsce dialogu międzyreligijnego. Na Kirchentagu poszukuje się punktów wspólnych różnych religii,
nie przemilczając tego, co nas dzieli. Bycie razem religii i kultur nie oznacza, że wszyscy tracą swoją
tożsamość. Tak więc dialog żydowsko-chrześcijański i islamsko-chrześcijanski są stała częścią każdego
Kirchentagu.
Seite: 1/3
36. Deutscher Evangelischer Kirchentag 2017 w Berlinie i Wittenberdze
Kirchentag w Berlinie i Wittenberdze będzie czymś szczególnym, ponieważ będzie to również
jubileusz 500 lat Reformacji.
Liczne główne punkty programu Kirchentagu, takie jak: nabożeństwo na rozpoczęcie, wieczór
spotkań, godziny biblijne i dyskusje społeczno-polityczne będą odbywały się w Berlinie. Pojedyncze
punkty programu będą organizowane gościnnie w Wittenberdze. Wydarzenia w Berlinie m.in. targi
możliwości będą organizowane na terenach targowych oraz w centrum Berlina i Poczdamu. Do
wszystkich miejsc będzie można dotrzeć komunikacją miejską.
Kirchentag w drodze
W tym samym czasie wszystkich tych, którzy do Berlina nie chcą lub nie mogą przyjechać, zapraszają
na program kulturalny, turystyczny oraz duchowy liczne historycznie ważne dla Reformacji miasta w
środkowych Niemczech. Te tzw. „Kirchentagi w drodze” znajdują się na drodze do Wittenbergii gdzie
w niedzielę organizowane jest jubileuszowe nabożeństwo. Będzie. 6 tzw. „Kirchentagów w drodze” w
8 miastach takich, jak: Lipsk, Magdeburg, Erfurt, Jena/Weimar, Dessau-Rosslau i Halle/Eisleben.
Weekend jubileuszowy
Kirchentag i Kirchentagi w drodze organizują wspólnie 27 i 28 maja jubileuszowy weekend w
Wittenberdze. Weekend rozpoczyna się nocą światła z udziałem braci z Taize w sobotę wieczorem.
Aby świętować wschód słońca i wspólne nabożeństwo można przenocować na łące „pod chmurką”,
wyposażając się wcześniej w śpiwór i karimatę. O 12 00 w niedzielę planowane jest uroczyste
nabożeństwo, a na zakończenie duży piknik reformacyjny i koncert, który będzie zachęcał do
zaangażowania się zarówno społecznego, jak i politycznego.
Organizacja i planowanie sprawnego przyjazdu i wyjazdu uczestników tego szczególnego wydarzenia
są w toku. Szczegóły w języku niemieckim znajdują się w zakładce uroczyste nabożeństwo
Festgottesdienst.
Jubileusz Reformacji
W ramach jubileuszu Reformacji, Wittenberga ma do zaoferowania zwiedzanie Światowej Wystawy
Reformacji, która organizowana jest od 20 maja do 10 września br. (Kościół Ewangelicko-Augsburski
w Polsce będzie obecny na wystawie w dniach od 6 do 10 września). Na wystawie w Wittenberdze
prezentować będą swoje spojrzenie na Reformację Kościoły z całego świata, instytucje
międzynarodowe, organizacje, artyści. Atrakcją dla zwiedzających będzie 360 st panorama tworzona
przez Yadegar’a Asisi, która pokaże Wittenbergę w czasach Reformacji. Panorama stanie się jedną ze
stałych atrakcji Wittenbergi, dostępną dla zwiedzających również po zamknięciu wystawy. Przegląd
wydarzeń zw. z jubileuszem w Niemczech, w j.niemieckim dostępny jest tutaj: Website zum
Reformationsjubiläum.
Bilety wstępu
Bilety wstępu dopasowane są do różnych aktywności i miejsc, w których się odbywają poszczególne
wydarzenia. Karta stałego uczestnika Kirchentagu (Dauerkarte) umożliwia wstęp na wszystkie punkty
Seite: 2/3
programu organizowane w Berlinie, wstęp na jeden Kirchentag w drodze, zawiera również darmową
komunikację w ramach miasta Berlin (oferta nie dotyczy przejazdów do poszczególnych miast
Kirchentagu w drodze). Dodatkowo płatny jest też wstęp na Światową Wystawę w Wittenberdze oraz
Panorama Asisi. Wszystkie bilety wstępu wyszczególnione są w zakładce Karten und Preise .
Uczestnicy z Polski mają wyjątkową ofertę cenową dla stałego uczestnika (Dauerkarte) w kwocie 26
EUR (tzw. Förderkarte)
W jaki sposób można się zgłosić:
Najprościej można zrobić to poprzez formularz online na stronie kirchentag.de
W tym celu należy się zarejestrować poprzez „Mein Kirchentag”, następnie możliwe jest zamówienie
biletów wstępu oraz wybranie zakwaterowania, zarówno indywidualnie, jak i dla grupy. Formularz
dostępny jest w języku angielskim i niemieckim. Jeśli potrzebują Państwo pomocy przy rejestracji,
proszę pisać na adres [email protected]
Dostępny formularz pozwala na wprowadzanie zmian oraz modyfikację zgłoszenia i jest bardzo
wygodnym narzędziem przygotowanym przez organizatorów.
Zgłoszenia!
Już teraz można się zgłaszać on line!! Termin zgłoszeń dla uczestników, którzy również potrzebują
zakwaterowania to 1 marca 2017 roku!
Dla osób, mających własne zakwaterowanie to 29 marca 2017 roku!
Ponad 6000 członków orkiestr i śpiewaków współtworzy Kirchentag. Uświetniają warsztaty, oferują
koncerty. W tym roku członkowie orkiestr dętych będą mieli wyjątkową możliwość współtworzyć
uroczyste nabożeństwo w Wittenberdze razem z 15 000 muzyków.
Zgłoszenia dla chórów i orkiestr dętych możliwe do 15 grudnia 2016 roku
Kirchentag bez barier!
Wszyscy powinni mieć możliwość udziału w Kirchentagu. Aby to ułatwić, Kirchentag angażuje się w
znoszenie barier lub też tworzenie alternatywnych możliwości. Organizatorzy troszczą się o to, aby
zapewnić potrzebującym zakwaterowanie bez barier, pomoc w transporcie, program w tzw. łatwym
języku, lub też tłumaczenie na język migowy lub pisemny. Więcej informacji w języku niemieckim na
kirchentag.de/barrierefrei i kirchentag.de/leichtesprache.
„Widzisz mnie” mówi niewolnica Hagar, w 1. Ks. Mojżeszowej do swojego Boga, który jest i
towarzyszy jej w ucieczce. W tym wersecie ukryta jest pewność, nas Chrześcijan, że Bóg nas widzi. W
tej pewności zawarte jest też wezwanie, aby nie odwracać swojego wzroku, być uważnym na ludzi
wokół nas. Prawdziwie widzieć oznacza też relację, nie tylko do tych, którzy są nam bliscy, ale też do
ludzi, którzy inaczej wierzą. Dlatego chcemy w Berlinie i Wittenberdze szczególnie dobrze się
wpatrywać, abyśmy mogli rozpocząć dialog, który będzie wybiegał daleko poza Kirchentag.
Teraz, po prostu zapraszamy do zgłoszenia się na kirchentag.de
Seite: 3/3
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards