Karta produktu

advertisement
!
!
!
!
!
!
Newborn Anne
!
Newborn!Anne!to!realistyczny!manekin!zaprojektowany!do!
nauki! resuscytacji! noworodków! w! pierwszych! minutach!
życia.! Manekin! pozwala! na! doskonalenie! umiejętności!
wykonania! resuscytacji! z! uwzględnieniem! specyfiki!
anatomii!nowonarodzonego!dziecka.!
!
!
!
Zalety!produktu:!!
!
! Skuteczne!właściwości!edukacyjne,!pozwalające!na!!trening!
resuscytacji!oraz!postępowania!neonatologicznego.!
! Realistyczny!anatomicznie!noworodek!pozwalający!na!doskonałą!symulację!!
! Zwarta!konstrukcja!oraz!mobilność!manekina!umożliwiające!organizację!zajęć!i!szkoleń!w!różnych!miejscach!
! Mnogość!zaawansowanych!funkcji!manekina!przy!jednoczesnym!zachowaniu!łatwości!obsługi!!
! Wbudowane!elementy!znane!z!symulatora!SimNewB,!niezbędne!do!zdobywania!umiejętności!w!zakresie!reanimacji!
noworodka!według!wytycznych!Programu!Resuscytacji!Noworodków.!
!
!
Cechy!produktu:!
!
! Anne!Newborn!odzwierciedla!donoszonego,!urodzonego!w!40!tygodniu!ciąży!noworodka!płci!żeńskiej,!który!
wymiarowo!odpowiada!rozwojowi!dla!50!centyla,!mając!3,5!kilograma!wagi!oraz!55!cm!długości!!
! Drogi!oddechowe!zaprojektowane!do!nauki!ich!udrażniania!stosując!wszystkie!techniki!intubacji!włącznie!!
z!zastosowaniem!maski!krtaniowej!i!rurki!krtaniowej!
! Tors!manekina!przystosowany!do!odbarczenia!odmy!opłucnowej!poprzez!wykonanie!nakłucia!
! Pępowina!z!możliwością!ręcznej!symulacji!tętna,!cewnikowania!lub!odcięcia!
! Obie!kończyny!dolne!przystosowane!do!wykonania!wkłucia!doszpikowego.!
!
!
Właściwości!manekina:!
!
! Realistycznie!odtworzona!głowa,!usta,!nos,!gardło,!żołądek!i!symulowane!płuca!
! możliwość!odsysania!jamy!ustnej!i!nosowej!
! możliwość!karmienia!przez!zgłębnik!
! możliwość!płukania!żołądka!
! możliwość!cewnikowania!pępowiny!
! możliwość!wentylacji!resuscytatorem!i!uciskania!klatki!piersiowej!
!
!
!
!
!
!
!
!
220C25050!Newborn!Anne!
!
!
Zestaw!zawiera:!
!
U!Manekin!noworodka!–!pełna!postać!
!
U!Pępowina!
!
U!Zacisk!pępowiny!
!
U!Środek!nawilżający!
!
U!Sztuczna!krew!
!
U!Mydło!w!płynie!
!
U!Majteczki!dziecięce!
!
U!Walizka!transportowa!
!
U!Instrukcja!obsługi!!
!
Materiały!zużywalne:!
250U21050!Środek!nawilżający!
300U00750!Sztuczna!krew!
276U15550!Mydło!w!płynie!
277U00150!Zasypka!
220U00150!Pępowina!(4!szt.)!
220U05650!Zacisk!pępowiny!
!
!
Dodatkowe!akcesoria!!
!
220C03550!Anomaly!Kit!
!
Manekin! Newborn! Anne! został! wzbogacony! o! dodatkowe! akcesoria! uzupełniające,! pozwalające! na! przeprowadzanie! ! szkoleń!
uwzględniających!specjalne!potrzeby!dzieci!rodzących!się!z!wadami!wrodzonymi:!!
! Naczyniak!limfatyczny!
! Zespół!policystycznych!nerek!
! Przepuklina!oponowoUrdzeniowa!
! Rozszczep!wargi!
! Uszkodzenia!skóry!czaszki!będące!wynikiem!porodu!kleszczowego!
! Przepuklina!pępkowa!
!
!
!
Laerdal Medical Poland Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 6
40-241 Katowice
tel. 32 493 70 20
fax 32 493 70 22
[email protected]
Oddział Białystok
tel. 85 874 21 52
[email protected]
Oddział Poznań
tel. 61 899 82 01
[email protected]
Region Gdańsk
tel. 601 29 09 17
[email protected]
www.laerdal.pl
!
Region Warszawa
tel. 721 32 78 80
[email protected]
Region Wrocław
tel. 601 21 83 01
[email protected]
Download