Mini Przewodnik - Polska Niezwykła

advertisement
Trasa wycieczki: Okolice Karpacza
czas trwania: 1 dzień, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: średnia
Opis wycieczki
Trasę rozpoczynamy w Karpaczu Górnym, a dokładnie przy ulicy Na Śnieżkę. Na początek zwiedzamy drewniany
kościółek z XIII wieku o nazwie Wang. W pobliżu kościółka znajduje się wejście do Karkonoskiego Parku
Narodowego. Uiszczamy opłatę za wejście na teren parku i kierujemy się niebieskim szlakiem w stronę Starej
Polany.
Niegdyś na polanie stało schronisko które spłonęło w 1966 roku. Idąc dalej z prawej strony widzimy krawędź
Kotła Wielkiego Stawu. W końcu dochodzimy do Kotła Małego Stawu i do jednego z najstarszych schronisk
karkonoskich pięknie zwanych "Samotnia". Po krótkim odpoczynku w schronisku ruszamy w dalszą drogę.
Podążając pod górę dochodzimy do kolejnego schroniska "Strzecha Akademicka", później cały czas niebieskim
szlakiem dochodzimy do Równi pod Śnieżką. Na skrzyżowaniu szlaków skręcając w prawo schodzimy na szlak
czerwony, kierując się w stronę Kotła Wielkiego Stawu.
Po drodze z góry podziwiamy wspaniały widok na Mały Staw, schroniska Samotnia i Strzecha Akademicka oraz
Śnieżkę. Dalej ukazuje nam się kolejny fantastyczny widok na Kocioł Wielkiego Stawu. Staw mijamy z prawej
strony i podążamy w kierunku formacji skalnej Słonecznik. Przy skałkach zmieniamy szlak z koloru czerwonego
na żółty i kierujemy się do najwyższej grupy skał w Karkonoszach zwanych Pielgrzymy. Po zwiedzeniu ciekawych
formacji skalnych ruszamy w drogę powrotną. Początkowo idziemy żółtym szlakiem, później wkraczamy na szlak
niebieski do Karpacza.
Program wycieczki
2
Karpacz
Świątynia Wang
Wikingowie w Karpaczu? Tak, to możliwe. Wszystko z
powodu niewielkiego, drewnianego zabytku, znanego jako
Świątynia Wang. Ten niezwykły kościółek został
zbudowany w XII w. we wsi Vang w południowej Norwegii.
W 1841 r. tamtejsi parafianie postanowili rozebrać
świątynię i wtedy kupił ją król pruski Fryderyk Wilhelm IV.
Kościółek został przetransportowany drogą morską do
Szczecina, po czym trafił do Berlina. Nie dane mu było tam
jednak zostać. Hrabina Fryderyka von Reden z Bukowca
uprosiła króla, aby świątynia stanęła w Karpaczu. I tak w
1842 r. kościółek dotarł w częściach na Dolny Śląsk i
wkrótce oddano go do użytku tamtejszym ewangelikom.
Częściowo podmokła łąka górska na zboczach Smogorni,
poniżej Wielkiego Stawu, położona na wysokości około
1000-1100 m. Obecnie na Polanie jest zagospodarowane i
zadaszone miejsce odpoczynku dla turystów podążających
na Śnieżkę.
50°45'57"N 15°42'17"E | na mapie:B
Świątynię warto zobaczyć. Wykonana jest z norweskiej
sosny, mocno nasyconej żywicą, która wykazuje niezwykłą
trwałość. Drewniane kolumny i portale świątyni pokryte
zostały pismem runicznym oraz wyjątkowo bogatą
ornamentyką. Można na nich dostrzec rzeźbione głowy
mężnych Wikingów, węże, lwy i smoki.
Według legendy w kościółku znajdują się fragmenty z łodzi
Wikingów, a ślub wzięty w sosnowym wnętrzu ma
przynosić młodej parze szczęście. Nad wszystkim czuwa
duch hrabiny von Reden. Jej marmurowe epitafium
znajduje się w pobliżu bramy prowadzącej na przykościelny
teren.
Ewangelicki kościół Wang pw. Naszego Zbawiciela zwiedza
się w małych grupach w godz. 9.00-18.00 w okresie od 15
kwietnia do 31 października i 9.00-17.00 poza sezonem. W
niedzielę i święta o godz. 10.00 rozpoczynają się
nabożeństwa. Dopiero po ich zakończeniu do świątyni
wpuszczani są turyści (ok. godz. 11.30).
50°46'37"N 15°43'27"E | na mapie:A
Karpacz
Kocioł Małego Stawu
Kocioł Małego Stawu jest drugim co do wielkości kotłem
polodowcowym w Karkonoszach. Znajduje się u podnóża
Smogorni i Równi pod Śnieżką.
Dno kotła położone jest na wysokości 1183 m n.p.m.
Wypełnia je Mały Staw o głębokości około 7 metrów.
Wysokość zboczy kotła sięga 200 metrów. Od
południowego zachodu oddzielony jest skalną grzędą od
Kotła Wielkiego Stawu, od zachodu wcięty w zbocze
Smogorni, od wschodu ograniczony stokiem Zlotówki
opadającej ku północy hali, a od południa swymi
krawędziami sąsiadujący z Równią pod Śnieżką.
Średnica kotła ma około 1000 m. Teren ten jest obszarem
ochrony ścisłej. Zimą do Kotła schodzą liczne lawiny.
Niektóre z nich rozbijają bardzo twardą taflę lodu w Małym
Stawie. W Stawie początek bierze górska rzeka Łomnica.
Tuż obok, na niewielkim wzniesieniu stoi wspaniały
zabytkowy obiekt - schronisko Samotnia.
50°44'56"N 15°42'02"E | na mapie:C
Karpacz
Polana
3
Karpacz
Karpacz
Schronisko Samotnia
Kocioł Wielkiego Stawu
Miłośnikom górskich wędrówek polecamy Samotnię - jedno
z najstarszych i najznamienitszych schronisk w
Karkonoszach i całych polskich górach. Zostało ono
zbudowane w niezwykle malowniczej scenerii - na
wysokości 1195 m n.p.m. nad brzegiem Małego Stawu (w
Kotle Małego Stawu). Przez wielu miejsce to nazywane jest
perłą dolnośląskich schronisk i z pewnością warto je
zobaczyć.
Kocioł Wielkiego Stawu to kocioł polodowcowy, usztuowany
u podnóża Smogorni i Równi pod Śnieżką, na terenie
Karkonoskiego Parku Narodowego. Dno kotła wypełnia
naturalne jezioro górskie Wielki Staw, o głębokości 24,5
metra. Znajduje się ono na wysokości 1224 m n.p.m. a
ściany kotła sięgają 200 metrów.
50°45'29"N 15°41'39"E | na mapie:F
Miejsce zaproponował: LastChild
50°44'56"N 15°42'10"E | na mapie:D
Podgórzyn
Słonecznik
Karpacz
Schronisko Strzecha Akademicka
Schronisko PTTK Strzecha Akademicka położone jest na
terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, na wysokości
1258 m n.p.m. pomiędzy Kotłem Małego Stawu a Białym
Jarem. Schronisko znajduje się przy głównych szlakach
turystycznych prowadzących m.in. na Śnieżkę (1602
n.p.m.) - zarówno letnich, jak i zimowych.
Obok schroniska funkcjonują wyciąg orczykowy i
nartostrada Złotówka.
Słonecznik to formacja skalna w Karkonoszach znajdująca
się na wysokości 1423 m n.p.m., na północnym stoku
Smogorni (1489 m n.p.m.). Skały składają się z kilku silnie
spękanych granitowych ostańców. Jeden z nich nazwany
Diabelskim Kamieniem przypomina wykutą w skale postać
ludzką. Nazwa Słonecznik pochodzi od słońca, którego
pojawienie się nad skałą dla mieszkańcom Kotliny
Jeleniogórskiej oznaczało nadejście południa.
50°45'35"N 15°41'00"E | na mapie:G
50°45'03"N 15°42'30"E | na mapie:E
4
reprodukowana ani przetwarzana w sposób elektroniczny,
mechaniczny, fotograficzny i inny; nie może być użyta do
innej publikacji oraz przechowywana w jakiejkolwiek bazie
danych bez pisemnej zgody Administratora serwisu.
Copyright © 2007 Polska Niezwykła
Wygenerowano:
wtorek 18 lipca 2017 21:17:12
Karpacz
Pielgrzymy w Karkonoszach
Najwyższa grupa skałek w Karkonoszach, zlokalizowana na
wyrównanej powierzchni, na wysokości 1204 m n.p.m. w
północno-wschodnim zboczu Smogarni. Składa się z trzech
równoległych do siebie murów skalnych o długości
dochodzącej do 100 metrów.
Na powierzchni bloków skalnych widoczne są dobrze
wykształcone kociołki wietrzeniowe, często wypełnione
wodą, niekiedy układające się w kaskady połączone
wąskimi rynienkami. Ich miejscowa nazwa - misy ofiarnicze
- wzięła się z legendy o zagłębieniach jako rytualnych
misach, w których składano bóstwom krwawe ofiary.
50°46'05"N 15°41'34"E | na mapie:H
Zdjęcia dodane przez (w kolejności): fot. S. Wolna,
madzikmb, Sanka, LastChild, Sanka, Sanka, Sanka,
[email protected]
Trasa dodana przez: Sanka
Przewodnik wygenerowany w serwisie
www.polskaniezwykla.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Żadna część ani całość Mini przewodnika nie może być
5
Download