Slide 1

advertisement
otwarty system zarządzania budynkami
Warszawa 23.03.2017
Projektowanie systemów nadzoru w oparciu o XBMS
Prezentuje:
mgr. Inż.. Adam Jakubowski
Kompleksowa integracja systemów budynkowych
BMS
Building
Management
System









Oświetlenie
Wentylacja i klimatyzacja
Klimatyzacja precyzyjna
Węzły ciepła i chłodu
Węzły wody użytkowej i ścieków
Technologia uzdatniania wody
Rejestracja zużycia mediów
Siłownie solarne
Hydrofornie
PMS
Power
Management
System







Aparatura w rozdzielnicach
Agregaty prądotwórcze
Zasilanie awaryjne UPS
Siłownie fotowoltaiczne
Liczniki zużycia energii
Analizatory jakości prądu
SZR’y
SMS
Security
Management
System












System Sygnalizacji Włamania i Napadu
System Alarmowania Pożarowego
System Wczesnej Detekcji Dymu
Kontrola Dostępu i Rejestr. Czasu Pracy
Monitoring Wizyjny CCTV
Analiza Obrazu
Lokalizacja Osób i Mienia
System Parkingowy
System Detekcji CO i LPG
Interkomy VoIP (SIP)
Dźwiękowy System Ostrzegania
System Ośw. Awaryjnego i Ewakuacyjnego
Powody dla których warto projektować XBMS:
 System kompleksowy (obejmuje najszerszy zakres podsystemów).
 Łatwy sposób projektowania różnego typu systemów monitoringu.
 W pełni internetowy system czasu rzeczywistego.
 Obsługa szerokiej gamy otwartych standardów komunikacyjnych.
 Możliwość integracji urządzeń oraz automatyki różnych producentów.
 Pełne wsparcie programistyczne dla XBMS w Polsce.
 Możliwość wykonania aplikacji specjalistycznych oraz drajwerów.
 Obsługa uprawnień użytkowników do wszystkich elementów systemu.
 Multimedialne interfejsy wizualizacji w urządzeniach mobilnych.
 Prostsza i szybsza instalacja oraz uruchomienie.
 Łatwiejsza i tańsza diagnostyka oraz serwisowanie.
 Usługi wsparcia technicznego oraz konserwacji systemu.
 Bezpieczny system operacyjny klasy UNIX.
Rodzina serwerów XBMS:
Szacunkowa
skala obiektu
(w pkt. BMS)
Typowy
sprzęt
BMS
SMS
PMS
instalacje
budynkowe
instalacje
bezpieczeństwa
Instalacje zasilania
Do 512 pkt
Synapse HVAC
Synapse SMS
Synapse PMS
HP T620
do 10000 pkt / obiekt
do 190 obiektów
Neuron BMS Server
Neuron SMS Server
Neuron PMS Server
DELL R230 RAID 5
Integracja do 32 serwerów
Neuron w architekturze
hierarchicznej
Astro DS. Server
serwery HP / DELL
DELL R530 RAID 5
Integracja bezpośrednia (małe obiekty):
Przykładowy schemat BMS:
Integracja w oparciu o sieć lokalną Ethernet:
Integracja w oparciu o sieć lokalną Ethernet:
Integracja mieszana:
Integracja globalna (publiczny lub wydzielony APN):
Rozdzielnice XBMS:
Uzupełnieniem systemu monitorowania są rozdzielnice XBMS:
 KSM do monitorowania sygnałów cyfrowych i analogowych
 RSM do monitorowania i sterowania (np. siłownie solarne)
Powody dla których warto projektować rozdzielnice XBMS
 Określenie założeń jest prostsze i bardziej niezawodne.
 Wystarczy ustalić ilość sygnałów oraz ich rodzaj.
 Sygnały cyfrowe i analogowe sprowadzić do rozdzielnic(y)
 Sygnały z rozdzielnic(y) sprowadzić do sieci Ethernet.
 Schemat blokowy systemu BMS staje się coraz prostszy.
 W przypadku bardziej złożonych funkcji wystarczy opisać algorytm.
Uniwersalne rozdzielnice sygnałowe XBMS:
Przykłady typowych instalacji XBMS:
Centralny system BMS, SMS oraz CRS w obiektach różnego typu
(biurowce, hotele, apartamentowce, centra handlowe itp. )
 Centra Przetwarzania Danych (tzw. serwerownie).
 Automatyzacja apartamentu lub pokoju hotelowego.
 Parki wodne lub Aquaparki.
 Szpitale (monitoring zużycia mediów).
 Globalny monitoring obiektów rozproszonych.
 Monitoring specjalistyczny (np. liniowy pomiar temperatury).
 Muzea oraz obiekty zabytkowe.
 Sale konferencyjne.
Integracja rozproszona w Intranecie
Redundancja serwerów
■ Serwery XBMS mogą
pracować w klastrze
redundancji CARP.
■ W przypadku awarii
serwera Master, drugi lub
kolejny, automatycznie
przejmuje jego rolę.
Stacje robocze:




Komputery stacjonarne
Panele dotykowe
Tablety i smartfony
Telefony komórkowe
Drajwery do sieci oraz urządzeń:
 Internetowy system czasu rzeczywistego, wspierający otwarte standardy
komunikacyjne.
SIP (VoIP)
OPC
SNMP
DMX
 Pełne wsparcie programistyczne dla projektu XBMS w Polsce w zakresie
drajwerów do urządzeń posiadających własny udokumentowany protokół.
 Możliwość tworzenia aplikacji specjalistycznych, opartych na danych
zgromadzonych w bazie SQL
 Usługi wsparcia technicznego oraz konserwacji systemu
Graficzne oraz tabelaryczne raporty w HTML, PDF
NetBinder – Wbudowane narzędzie dla inżynierów
■ Kompleksowe narzędzie
do diagnostyki drajwerów.
■ Monitorowanie wartości
parametrów w czasie
rzeczywistym.
XBMS
■ Możliwość tworzenia
powiązań między
parametrami w łatwy i
szybki sposób, przez
Drag&Drop.
■ Możliwość tworzenia
własnego kodu powiązań
w języku iBASIC.
■ Wsparcie dla serwerów
portów wirtualnych w
oparciu o sieć Ethernet.
■ Wbudowane mechanizmy
pracy grupowej.
NetBinder – Łatwe tworzenie powiązań
■ Można powiązać parametry z różnych sieci oraz urządzeń.
■ Dostępne typy powiązań to:
1 ÷ 1,
1 ÷ ∞,
∞ ÷ ∞ (korelacje).
NetBinder – Wbudowany kompilator oraz debugger
■ Wbudowane środowisko
języka iBASIC,
syntaktycznie podobnego
do znanego Visual Basic’a
firmy Microsoft.
■ Funkcje (tzw. triggery) są
uruchamiane w momencie
nadejścia nowej wartości
parametru.
■ Edytor kodu oferuje
generator syntaktyczny
ograniczający konieczność
sięgania do dokumentacji.
■ Edytor posiada
wbudowany debugger,
pozwalający usuwać
potencjalne błędy w kodzie
źródłowym oraz sprawnie
uruchamiać funkcje.
Webowy panel administracyjny serwera
■ Administrowanie
użytkownikami oraz
uprawnieniami.
■ Definiowanie raportów w
języku EXML.
■ Zarządzanie regułami
zapory Firewall.
XBMS
■ Zarządzanie archiwizacją,
eksportem oraz importem
metadanych.
■ Zarządzanie drajwerami
oraz interfejsami
sprzętowymi.
■ Każdy drajwer lub moduł
może instalować własne
formularze do
administracji.
Webowy interfejs administracyjny
■ Wspiera popularne
przeglądarki internetowe
np. Mozilla, Chrome, Edge.
■ Połączenie z interfejsem
za pomocą protokołu SSL.
XBMS
■ Możliwość nadawania
użytkownikom uprawnień
do wszystkich składników
interfejsu
administracyjnego oraz
obiektów monitoringu.
■ Obsługa pakietów
instalacyjnych dla
modułów, drajwerów oraz
aktualizacji.
Multimedialny interfejs monitoringu
■ Monitoring wielu scen z
wielu obiektów w czasie
rzeczywistym w
przeglądarce internetowej.
■ Obsługa wielu stanowisk
roboczych (max. do 64).
XBMS
■ Oddzielny interfejs do
monitoringu alarmów,
współpracujący z obrazami
z kamer CCTV.
Webowy interfejs użytkownika:
 Technologia Client-Server (klient prezentuje dane otrzymane z serwera)
 Dostęp użytkowników do systemu wyłącznie przez przeglądarki internetowe
 Multimedialny interfejs użytkownika w technologii Adobe Flash
 Prezentacja zdarzeń oraz wielkości fizycznych w czasie rzeczywistym
 Obsługa uprawnień użytkowników do scen wizualizacji i obiektów na scenach
 Biblioteka gotowych obiektów wizualizacyjnych VDL
 Wsparcie do HTML5 w fazie przejściowej
Adobe Animate - Środowisko tworzenia scen
Interfejs monitoringu
Interfejs monitoringu alarmów
Moduły aplikacyjne
■ Możliwość tworzenia
oprogramowania
administracyjnego
dostosowanego do potrzeb
klienta.
XBMS
■ Moduły oprogramowania
tworzone są w oparciu o
eQUEST, technologię dla
wbudowanych aplikacji
webowych.
■ Przykładowe moduły to:
o aplikacja do rejestracji
czasu pracy bazująca na
kontroli dostępu ATS,
o aplikacja do zarządzania
użytkownikami centrali
SSWiN oraz nadawania
im uprawnień do stref
Wybrane realizacje:


















Centrum Przetwarzania Danych PGNiG S.A. w Warszawie
Izba Celna w Warszawie
Centrum Przetwarzania Danych KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie
Elektrownia GDF Suez Energia Polska S.A. w Połańcu
Elektrociepłownia „Kraków” S.A.
Centrum Przetwarzania Danych Eurobank S.A. w Warszawie
Centrum Przetwarzania Danych Kredyt Bank S.A w Warszawie
Apartamenty, Mokotowska 59 w Warszawie
Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach
Politechnika Warszawska Laboratorium Automatyki
Politechnika Łódzka Wydział Automatyki
Park Wodny w Ełku
Termy Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim
Pływalnia Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie
Muzeum w Palmirach
Sieć Serwerowni MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.
Sieć Serwerowni PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Sieć serwerowni EXATEL S.A.
 Terminal Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach
 Dworzec Główny Bydgoszcz
Download