Prezentacja

advertisement
Ustalenie dla pracowników Urzędu
dodatkowych świadczeń i nagród związanych
z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych
URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Opis zgłaszanego rozwiązania (1)
- Motywacja pracowników do podnoszenia kwalifikacji
zawodowych.
- Dokształcanie długoletnich pracowników z wykształceniem
średnim.
- Podnoszenie poziomu wykształcenia pracowników
przejmujących nowe zadania i na stanowiskach wymagających
branżowych
kwalifikacji.
Opis zgłaszanego rozwiązania (2)
- Wprowadzenie zapisów dotyczących nagród i świadczeń
za podnoszenie kwalifikacji zawodowych do Regulaminu
wynagradzania zarządzeniem Nr 483/OK/09 PMS z
dnia
30 czerwca 2009 r. i zmienionym zarządzeniem Nr
435 /OK/11
PMS z dnia 3 czerwca 2011 r.
- Zasady przyznawania świadczeń i nagród:
a) kto może otrzymać nagrodę lub świadczenie?
b) umowa z pracownikiem regulująca prawa i obowiązki
stron,
c) gratyfikacja pracownika.
Dlaczego jest to ważne rozwiązanie?
- Połączenie aspiracji i potrzeb rozwojowych urzędników
z
zadaniami Urzędu.
- Dostosowanie poziomu wykształcenia pracowników do wymogów
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie
wynagradzania pracowników samorządowych.
- Wzrost poziomu wykształcenia kadry Urzędu.
- Podnoszenie jakości i fachowości świadczonych usług.
Skuteczność zgłaszanego rozwiązania
- Od 2009 r. do 2013 r. 23 urzędników podniosło kwalifikacje, w
tym 7 osób uzupełniło wykształcenie do wyższego - koszt 21.424
złote.
- Pozytywna ocena pracowników dotycząca rozwoju zawodowego.
- Poprawa atmosfery pracy, identyfikacja z Urzędem.
- Zatrzymanie w Urzędzie długoletnich, wykwalifikowanych
pracowników.
- Wzrost satysfakcji klienta z 71 % do 90 % w ostatnich trzech
latach (ankiety w ramach ZSZJ).
Przejrzystość procesu wdrożenia rozwiązania
- Publikacja zarządzeń w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Słupsku i w serwisie wewnętrznym DGA Quality.
- Regulamin wypracowany przy współpracy z pracownikami,
pracodawcą i związkami zawodowymi.
- Jasne zasady przyznawania nagród i dokumentowania
poniesionych kosztów.
Trwałość zgłaszanego rozwiązania
- Funkcjonowanie rozwiązania jest trwałe – zapisy w Regulaminie
wynagradzania wprowadzone do realizacji zarządzeniami
Prezydenta Miasta.
- System funkcjonuje od czerwca 2009 roku.
- Zapis w Regulaminie dotyczący możliwości zawieszenia systemu
na okres 1 roku z powodu braku środków.
Możliwość zastosowania w innych jednostkach
samorządowych
- Uniwersalność rozwiązania.
- Wprowadzenie przejrzystego systemu wymaga precyzyjnego
określenia warunków, trybu i wysokości przyznawanych
świadczeń.
- Relatywnie niskie koszty w stosunku do pozytywnego wymiaru
rozwiązania.
Słupsk, 09.06.2010
Pani
Anna Kowalska
Miło mi, iż mogę pogratulować Pani zdobycia licencji zawodowej w zakresie
zarządzania nieruchomościami, nadanej przez Ministra Infrastruktury.
Profesjonalistę poznać po tym, że im więcej umie, tym bardziej zdaje
sobie sprawę z obszaru, jaki jeszcze powinien opanować... I tak bez końca,
ponieważ dzięki tej przybywającej wiedzy „wie, że nic nie wie”, dlatego idzie dalej
i dalej, tworząc przy okazji zupełnie nową jakość swojej pracy.
Pani dążenie do nieustannego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
jest tego pięknym i godnym podziwu dowodem, w związku z czym przyznaję
Pani nagrodę w wysokości 2.000 zł (dwa tysiące 00/100).
Konsekwencja i upór w samokształceniu, bo myślę, iż tak można
nazwać tę niezwykle silną wolę poszerzania zakresu swoich umiejętności,
przyczynia się do zwiększenia grona wysoko wyspecjalizowanej kadry Urzędu.
Jestem przekonany, że zdobytą wiedzę w pełni wykorzysta Pani
w pracy zawodowej z korzyścią dla obsługiwanych podmiotów, a w
wkonsekwencji – dla Urzędu i siebie.
Proszę zatem jeszcze raz przyjąć moje serdeczne gratulacje, jak
również życzenia dalszego rozwoju zawodowego oraz wszelkiej pomyślności w
życiu osobistym.
Maciej Kobyliński
Prezydent Miasta Słupska
Download