Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego a ryzyko zakażenia.

advertisement
ZAPROSZENIE
Zarząd Małopolskiego Stowarzyszenia Komitetów i Zespołów ds. Zakażeń Szpitalnych
serdecznie zaprasza na kolejne szkolenie, które odbędzie się w dniu 29 marca 2017 roku.
Szkolenie organizujemy w hotelu InterHouse w Krakowie przy ulicy Bratysławskiej 2.
Temat szkolenia:
„Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego a ryzyko zakażenia.”
Szczegółowy program szkolenia jest umieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia
w zakładce „AKTUALNOŚCI”.
Szkolenie dedykowane jest dla przewodniczących zespołów kontroli zakażeń szpitalnych,
pielęgniarek epidemiologicznych, lekarzy, mikrobiologów, pielęgniarek, pracowników
Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wszystkich zainteresowanych tym tematem.
Szkolenie jest bezpłatne dla członków Stowarzyszenia, którzy opłacili bieżące składki
członkowskie. Dla osób, które nie są członkami Stowarzyszenia lub nie opłaciły składek
członkowskich, opłata za szkolenie wynosi 80 złotych. Opłatę należy wpłacić na konto
Stowarzyszenia: 45 1240 4432 1111 0000 4723 3344. W tytule przelewu proszę wpisać:
Opłata za szkolenie 15 marca 2017, nazwisko i imię osoby biorącej udział w szkoleniu.
W szkoleniu można wziąć udział tylko po zarejestrowaniu się na stronie internetowej
Stowarzyszenia: www.malopolskie-zakazenia.pl
 osoby już posiadające swoje konto na stronie internetowej Stowarzyszenia wybierają opcję
„Zapisz się” umieszczoną na stronie głównej na dole ekranu,
 osoby nieposiadające własnego konta po wejściu przez zakładkę „LOGOWANIE” zakładają
swoje konto w rubryce „Rejestracja”. Dopiero po otrzymaniu informacji od administratora
potwierdzającej założenie konta, zapisują się na szkolenie wybierając opcję „Zapisz się”
umieszczoną na stronie głównej.
Termin zgłoszenia udziału w szkoleniu upływa 15 marca 2017 roku, liczba miejsc jest
ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o zabranie ze sobą
potwierdzenia wpłaty.
Z poważaniem:
w imieniu Zarządu, Prezes
mgr Małgorzata Krzystek-Purol
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards