Sprawdzian wiadomosci i umiejetnosci z zakresu ed polonist kl 3

advertisement
Sprawdzian wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji polonistycznej.
Klasa III – kwiecień
................................................................
Imię i nazwisko
1.
Uzupełnij wyrazy brakującymi literami i dwuznakami.
Planeta Ziemia
Planeta, na kt….rej mieszkamy nazywa się Ziemia. K....tałtem p....ypomina kulę. 7 p.
Na Ziemi ...yją l...dzie, zwie....ęta i rośliny. Więk....ą część naszej planety pokrywaj.…
mo....a i oceany. Ziemię og….ewają promienie słone….ne, które są bardzo pot....ebne
w....ystkim organizmom. Powinniśmy dbać o naszą planet… Ziemię – to nasz wsp...lny dom.
2.
Wypisz z tekstu „Planeta Ziemia” 3 rzeczowniki, 3 czasowniki i 3 przymiotniki.
Rzeczowniki
Czasowniki
…………………………………................... …………………………………...................
…………………………………................... …………………………………...................
…………………………………................... …………………………………...................
3.
Przymiotnik
9 p.
…………………………………...................
…………………………………...................
…………………………………...................
Zapisz podane zdania tak, aby czasowniki były użyte w czasie przeszłym – w zdaniu pierwszym
i w czasie przyszłym – w zdaniu drugim.
2 p.
Marta i Ola rysują i wycinają kwiaty na dekorację.
2 p.
Bartek malował i lakierował swoją rzeźbę.
www.juka.edu.pl
1
4.
Odmień czasowniki przez osoby w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym.
3 p.
czas przeszły
Liczba pojedyncza
Liczba mnoga
1. osoba (ja) ………malowałem…….
1. osoba (my) ………………………………….
2. osoba (ty) ………………………………….
2. osoba (wy) ………………………………….
3. osoba (on) ………………………………….
3. osoba (oni)
(ona) ………………………………….
………………………………….
(one) .………………………………….
(ono) ………………………………….
czas teraźniejszy
3 p.
Liczba pojedyncza
Liczba mnoga
1.
osoba (ja) ………………piszę……………
1. osoba (my) ………………………………….
2.
osoba (ty) ……………………………………
2. osoba (wy) ………………………………….
3.
osoba (on) …………………………………….
3. osoba (oni)
(ona) …………………………………….
……………………………….…
(one) ………………………….……….
(ono) ………………………………….…
3 p.
czas przyszły
Liczba pojedyncza
Liczba mnoga
1. osoba (ja)
….………zaśpiewam……
1. osoba (my) ………………………………….
2. osoba (ty)
…………………………………
2. osoba (wy) ………………………………….
3. osoba (on)
…………………………………
3. osoba (oni)
(ona) …………………………………
………………………….……..
(one) ………………………….……..
(ono) …………………………………
www.juka.edu.pl
2
5.
Uzupełnij wyrazy brakującymi literami.
ż lub rz lub sz
ch lub h
…eźba
mu.…a
poniewa…
powierz….nia
p….czoła
dru….
sk….ydełko
…elenka
nó….ka
o….rona
lep….y
….leb
Ogólna liczba punktów: ______ /41 p.
12 p.
Ocena nauczyciela: ________________
www.juka.edu.pl
3
Sprawdzian umiejętności czytania ze zrozumieniem. Klasa III – kwiecień
……………….............................
Imię i nazwisko
Przeczytaj uważnie opowiadanie „Wiatr i słońce” i wykonaj polecenia.
Wiatr i słońce
…Razu pewnego, w kwietniu, szedł drogą chłop. Był ubrany w płaszcz, a na głowie miał czapkę.
Wtem dmuchnął wiatr i zerwał chłopu czapkę z głowy.
– Słoneczko, słoneczko! – zawołał wiatr do słońca. – Ja potrafię zerwać człowiekowi czapkę, a ty nie…
Jestem od ciebie silniejszy.
– E, co tam czapka! – odkrzyknęło słońce. – Jeśli jesteś ode mnie silniejszy, to zdejmij temu chłopu płaszcz.
– Dobrze! – zgodził się wiatr i… jak nie zadmie!!!
Spędził z nieba wszystkie chmurki, ale chłop tylko zapiął płaszcz i idzie dalej.
– No, to teraz moja kolej – śmieje się z góry słońce i zaczyna grzać.
I co powiecie?... – Nim minęła chwila, chłop tak się spocił, że sam zdjął płaszcz.
– Wietrze, wiaterku! Oto masz nauczkę… na przyszłość się nie przechwalaj!
Anna Szarska
1. W którym miesiącu rozgrywa się akacja opowiadania?
a. marzec
b. kwiecień
c. maj
2. W co ubrany był chłop?
a. w czapkę i kożuch
b. w czapkę i płaszcz
c. w czapkę, szalik i marynarkę
www.juka.edu.pl
1
3. Kto przed kim się przechwalał, że jest silniejszy?
a. słońce przed wiatrem
b. wiatr przed słońcem
c. człowiek przed wiatrem i słońcem
4 p.
4. Kto okazał się silniejszy?
a. wiatr
b. słońce
c. nikt nie wygrał
5. Podkreśl przysłowie, które najlepiej pasuje do opowiadania „Wiatr i słońce”.
1 p.
a. Kwiecień, gdy jest suchy, nie daje otuchy.
b. Początek kwietnia ponury, koniec będzie bez chmury.
c. Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata.
d. Jeśli w kwietniu pszczoły nie latają, to długie chłody się zapowiadają.
6. Do każdego wyrazu dopisz czasownik z opowiadania „Wiatr i słońce”.
wiatr
3 p.
człowiek
słońce
7. Napisz, jaką naukę otrzymał wiatr od słońca.
Ogólna liczba punktów: ______ /11 p.
3 p.
Ocena nauczyciela: ________________
www.juka.edu.pl
2
Sprawdzian wiadomości i umiejętności z edukacji matematycznej.
Klasa III – kwiecień
................................................................
Imię i nazwisko
1. Narysuj odcinek AB o długości 8 cm.
3 p./…
Oblicz, jaką długość ma połowa odcinka AB.
Oblicz, jaką długość będzie miała ćwiartka odcinka AB.
2. Rozwiąż zadania.
► Ola i jej tata uczestniczyli w zajęciach pracowni rzeźbiarskiej. Ola wykonała figurkę aniołka
o wysokości 7 cm. Aniołek taty był 2 razy wyższy. Oblicz, czy aniołek taty zmieści się do pudełka, które
ma 10 cm wysokości?
3 p./...
► Tata i Ola wystawili swoje figurki na szkolnej akcji charytatywnej. Ola za swojego aniołka
zaproponowała cenę 32 zł, a tata zaproponował 40 zł. Oblicz, ile euro kosztują figurki Oli i jej taty
wiedząc, że za 1 euro trzeba zapłacić 4 zł,
Aniołek Oli:
Aniołek taty:
4 p./...
www.juka.edu.pl
1
3. Przeczytaj zadanie, zapisz pytanie, obliczenie i odpowiedź.
4 p./...
Kacper zważył zrobione przez siebie pisanki. Koszyk z pisankami ważył 750 dag. Sam koszyk ważył 50
dag.
Pytanie:
Obliczenie:
Połącz nazwy z ich objaśnieniami.
3 p./...
NETTO
▪ to waga koszyka.
BRUTTO
▪ to waga pisanek.
TARA
▪ to łączna waga koszyka z pisankami.
4. Obwód kwadratu wynosi 8 cm. Oblicz długość jednego boku.
3 p./...
5. Dłuższy bok prostokąta ma 6 cm długości. Drugi bok jest o 3 cm krótszy. Oblicz obwód
3 p./...
tego prostokąta.
6. Obwód trójkąta, którego wszystkie boki są równe wynosi 12 cm. Oblicz długość jednego boku.
3 p./...
www.juka.edu.pl
2
Ogólna liczba punktów: _____ / 26 p.
Ocena nauczyciela: ________________
www.juka.edu.pl
3
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards