Apologetyka - Delurski.pl

advertisement
Spotkanie pierwsze czyli „z czym to się je”
APOLOGETYKA
Co to za twór ta Apologetyka?
 Apologetyka to najkrócej część teologii,
mająca na celu wyjaśnianie wiary i podanie
przyczyn dlaczego wierzymy.
 Apologetyka pochodzi od słowa „apologia”.
Jak tłumaczymy słowo Apologia?
 Apologia pochodzi z 1. listu Św. Piotra 3,15:
„Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za
Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony
wobec każdego, kto domaga się od was
uzasadnienia tej nadziei, która w was jest.”
 Słowo „obrona” jest właśnie tłumaczeniem z
greckiego słowa „apologia”
Bądźmy Apologetami!
 Apologeta to osoba, której celem jest obrona
i tłumaczenie naszej wiary katolikom,
chrześcijanom innych wyznań, innowiercom i
osobom całkowicie niewierzącym.
 Apologeta to autentyczny świadek Chrystusa
 Zacznijmy od siebie
 Działajmy z Duchem Świętym
Apologetami w łączności z KK
 „Upominam was, bracia, w imię Pana naszego
Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni, i by nie było
wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i
jednej myśli. Doniesiono mi bowiem o was, bracia
moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami
spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: Ja jestem
Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja
Chrystusa. Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż
Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię
Pawła zostaliście ochrzczeni? Nie posłał mnie
Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i
to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć
Chrystusowego krzyża.” (Św. Paweł mówi w 1 Kor
1,10-13.17 )
Czy to już ten czas?
 Papież Benedykt XVI na otwarcie kongregacji
generalnej XIII Zwyczajnego Zgromadzenia
Ogólnego Synodu Biskupów, poświęconego
nowej ewangelizacji powiedział:
„Wiara chrześcijańska domaga się żarliwości,
ognia, musi wystrzegać się "letniości",
dyskredytującej chrześcijaństwo.”
Jeżeli Bóg jest z nami…
 „Któż” czyli z kim przyjdzie nam się spotkać:
 Katolicy (herezje, błędy, objawienia prywatne)
 „Tradycjonaliści” ( błędy doktrynalne)
 Protestanci
 Świadkowie Jehowy
 Islamiści
 Ateiści
 Inni (sekty, satanizm, New Age, …)
Jak bronić?
 Ks. Tomasz Jaklewicz dla Gościa Niedzielnego
w artykule „Jak dziś bronić wiary?” napisał:
„Potrzebujemy nowej apologii wiary katolickiej,
czyli spokojnej, inteligentnej, przekonującej
obrony wiary przed dzisiejszymi zarzutami.
Taka
„amunicja”
jest
potrzebna
na duszpasterskim froncie.”
Jak bronić?
 Obalamy błędne poglądy a nie ludzi
 Szacunek dla naszego rozmówcy
 Wyzwalamy a nie pogrążamy
Gadżety Apologety
 Biblia i Tradycja
 Wiara i Rozum
„WIARA I ROZUM (Fides et ratio) są jak dwa skrzydła, na
których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.”
Jan Paweł II
 Bez tego ani rusz:






Modlitwa – absolutna podstawa
Wiedza
Wiara
Nadzieja
Miłość
Autentyczność
„A największa z nich jest Miłość”
Któż…
 Katolicy
 „Tradycjonaliści”
 Protestanci
 Świadkowie Jehowy
 Islamiści
 Ateiści
 Inni (sekty, satanizm, New Age, …)
Któż… katolicy
 Człowiek nie pochodzi od małpy
 Dopuszczalność in vitro
 Nacjonalizm i królowanie Chrystusa na ziemi
 Objawienia prywatne
 Brak wiary w osobowe zło – Szatana
 Uważać na błędy
 Np. Msza Święta niedzielna w sobotę.
Któż…
 Katolicy
 „Tradycjonaliści”
 Protestanci
 Świadkowie Jehowy
 Islamiści
 Ateiści
 Inni (sekty, satanizm, New Age, …)
Któż… tradycjonaliści
 Błędydoktrynalne „Ruchu arcybiskupa
Lefebvre'a” (Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X
 Kwestionowanie Soboru Watykańskiego II
 Odrzucanie autorytetu Papieży Soborowych
 Nieakceptowanie reformy liturgicznej i nauki
soborowej dotyczącej wolności religijnej
 Brak akceptacji dla ekumenizmu
 Odrzucenie Konstytucji duszpasterskiej o
obecności Kościoła w świecie
http://sacerdoshyacinthus.wordpress.com/2012/07/17/cel
ebracja-blizej-doskonalosci/
Któż…
 Katolicy
 „Tradycjonaliści”
 Protestanci
 Świadkowie Jehowy
 Islamiści
 Ateiści
 Inni (sekty, satanizm, New Age, …)
Któż… protestanci
 Sola scriptura (łac.: jedynie pismem)
 Sola fide (łac.: jedynie wiarą)
 Chrzest niemowląt
 Święci
 Matka Boża
 Polecam
 W domu najlepiej... - Scott i Kimberly Hahn
Któż…
 Katolicy
 „Tradycjonaliści”
 Protestanci
 Świadkowie Jehowy
 Islamiści
 Ateiści
 Inni (sekty, satanizm, New Age, …)
Któż… świadkowie Jehowy
 Koniec świata - Armagedon
 Krew
 Obrazy
 Prymat Piotra
 Krzyż
 Bóstwo Jezusa
 Matka Boża
Któż…
 Katolicy
 „Tradycjonaliści”
 Protestanci
 Świadkowie Jehowy
 Islamiści
 Ateiści
 Inni (sekty, satanizm, New Age, …)
Któż… islamiści
 Jezus prorokiem
 Stosunek do niewiernych
 Ścisły monoteizm
 Metody zdobywania wyznawców
 http://www.reformacja.pl/nr-2005-1/chrystus-
czy-mahomet-bogumil-jarmulak.html
Któż…
 Katolicy
 „Tradycjonaliści”
 Protestanci
 Świadkowie Jehowy
 Islamiści
 Ateiści
 Inni (sekty, satanizm, New Age, …)
Któż… ateiści





Nauka przeczy istnieniu Boga
Jezus nie istniał, miał braci, miał żonę
Sprzeczności w Ewangelii
Ateizm, światopogląd czy brak wiary
Błędy logiczne ateizmu:





ad ignorantiam – nie ma dowodów -> nie istnieje
ex silentio – nie wspomniano to nie ma
Argumentum ad hominem – atak personalny
Argumentum ad populum – powołanie się na zbiorowość
…
http://apologetyka.katolik.pl/inne-polemiki/ateizm/160/1083bdy-logiczne-u-racjonalistow-i-ateistow
Któż…
 Katolicy
 „Tradycjonaliści”
 Protestanci
 Świadkowie Jehowy
 Islamiści
 Ateiści
 Inni (sekty, satanizm, New Age, …)
Któż… sekty, satanizm, New Age, …
Obrzeża apologetyki
 Sekty
 Sekty biblijne: manipulacja tekstem biblijnym (wyrywki,
dosłowność, własny przekład)
 Sposoby pozyskiwania członków
 Rozpoznanie
 Satanizm
 New Age




Bioenergioterapia
Filozofia Wschodu
Ezoteryzm
Wróżby
 Chorzy psychicznie! Odpowiedzialność!
Gdzie szukać pomocy?
 Źródła podstawowe
 Biblia
 Katechizm kościoła Katolickiego
 Nauczanie Kościoła
Gdzie szukać pomocy?
 Czasopisma
 Gość Niedzielny
 Egzorcysta
 Książki
 Szukającym drogi - Jacek Salij OP
 Nadzieja poddawana próbom - Jacek Salij OP
 Szatańskie Urojenie, Ateizm i jego pretensje
naukowe - D. Berlinski
 Przewodnik apologetyczny - J. McDowell
Gdzie szukać pomocy?
 Książki, publikacje, kazania
 Przyczyny wiary: Jak rozumieć i wyjaśniać wiarę
katolicką i jak występować w jej obronie (ang.
Reasons to Believe: How to Understand, Explain,
and Defend the Catholic Faith) - Scott i Kimberly
Hahn
 Katolicki pomocnik towarzyski - Sławomir
Zatwardnicki
 W obronie wiary - Włodzimierz Bednarski
 Jak uprawiać apologetykę - K. A. Siemieniewski
(homilia)
Gdzie szukać pomocy? (online)
 Biblia
 http://biblia.apologetyka.com/read
 Katechizm Kościoła Katolickiego
 http://www.katechizm.opoka.org.pl/
 Nauczanie Kościoła „zasoby lokalne”
 http://episkopat.pl/
 Nauczanie papieskie
 http://www.opoka.org.pl/nauczanie/papiez/
Gdzie szukać pomocy? (online)
 Strony apologetyczne
 http://www.apologetyka.katolik.pl
 http://www.trinitarians.info/index.htm
 http://www.effatha.org.pl/
 http://www.apologetyka.com
 http://katolik.us
Technikalia: Jak szukać?
 Google
 Szukanie językiem naturalnym
 Szukanie zaawansowane:
 site:kkbids.episkopat.pl błogosławić może
Ćwiczenia: katolik
 Grzech in vitro
 Problemy:




Dziecko poczęte jest gorsze?
Czy można zabić zarodek?
Czy można zamrozić zarodek?
Co dokładnie oznaczają zapisy
 http://www.katechizm.opoka.org.pl
 site:www.katechizm.opoka.org.pl sztuczne
zapłodnienie
 http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkIII-22.htm
Ćwiczenia: katolik
 Znalezione w sieci:
„Nie doczekasz się więc deklaracji w stylu: "W danej sytuacji
mniejszym złem jest ...". Natomiast możesz wykorzystać
deklaracje w stylu "W danej sytuacji gorszym rozwiązaniem
jest...". I tak dalej. Więc po kolei.
W KRK in-vitro jest złe. Tak w ogóle i tyle.
Jeszcze gorsze jest, jeżeli tworzy się nadprogramowe zarodki.
Jeszcze gorsze jest, jeżeli te zarodki się zamraża.
Jeszcze gorsze jest, jeżeli te zarodki się sprzedaje.
Jeszcze gorsze jest, jeżeli te zarodki się zabija. To jest
najgorsze.”
Czas na pytania
 „Kto pyta nie błądzi”
 „Nie ma głupich pytań, mogą być tylko głupie
odpowiedzi”
Zapraszam do dyskusji
xTomek czuwa 
Download