44. służba głoszenia

advertisement
Świadkowie Jehowy i Hare Kryszna
Kilka lat temu, kiedy zobaczyłem pierwszy raz na ulicach Gdańska
wyznawców Kryszny, wydawali mi się oryginalni. Gdy jednak zacząłem im się
„przyglądać” dogłębniej, zauważyłem że ja ich zwyczaje i nauki już znam!
Okazali się oni dla mnie kopią znanych mi Świadków Jehowy. Nazwałem ich
też „Świadkami Jehowy hinduizmu”. Gdy rozmawiałem z nimi na ulicy
reagowali często identycznie jak wyznawcy Jehowy. Początkowo
dobrodusznie, później zaś, gdy zobaczyli że nie podzielam ich poglądów,
reagowali nerwowo, rzucając groźby „kary pośmiertnej” lub już za życia
zniszczenia mnie przez Krysznę. Oczywiście, z racji tej, że obie powyższe
grupy wywodzą się z innych religii i kultur różnią się diametralnie ale pewnych
podobieństw nie da się nie zauważyć. Oto te, które spostrzegłem:
Nazwa: Towarzystwo Świadomości Kryszny
Nazwa: Towarzystwo Biblijne i Traktatowe Strażnica
Charyzmatyczny założyciel A. C. Bhaktivedanta Charyzmatyczny założyciel Charles Taze Russell
Swami Prabhupada (1896-1977)
(1852-1916)
Zarządza obecnie organizacją „Governing Body” Zarządza obecnie organizacją „Governing Body”
(Ciało Zarządzające)
(Ciało Kierownicze)
Powstanie organizacji XX wiek
Powstanie organizacji pod nazwą Świadkowie Jehowy
XX wiek
Swój rodowód wyprowadzają z Ksiąg Wedyjskich
Swój rodowód wyprowadzają z Ksiąg Starego
Testamentu
Organizacja założona w USA
Organizacja założona w USA
Wydają, jako jedynie właściwy, swój przekład Wydają, jako jedynie właściwy, swój przekład Biblii
Bhagavad-Gity
Wydają, początkowo po angielsku, czasopismo „Back Wydają, początkowo po angielsku, czasopismo „The
to Godhead”. Obecnie o zasięgu ogólnoświatowym Watchtower, Announcing Jehovah’s Kingdom”.
(dwutygodnik)
Obecnie o zasięgu ogólnoświatowym (dwutygodnik)
Tylko ich interpretacja Wed jest właściwa
Tylko ich interpretacja Biblii jest właściwa
Są jedyną prawdziwą ścieżką religijną hinduizmu
Są jedyną prawdziwą religią chrześcijaństwa
Akcentują zbawcze znaczenie ciągłego wzywania Akcentują zbawcze znaczenie ciągłego wzywania
imienia Kryszny, co przypomina raczej kult imienia imienia Jehowy, co przypomina raczej kult imienia niż
niż osoby Boga
osoby Boga
Odrzucają hinduistyczną naukę o Trimurti (Wisznu, Odrzucaja chrześcijańską naukę o Trójcy Św. (Bóg
Brahma, Sziwa)
Ojciec, Syn Boży, Duch Św.)
Zajmują się ulicznym kolportażem swych publikacji
Akcentują swą nazwę
Najwyższego Pana
„bhakta”
Nakazują: „Porzuć wszelkie
(„Prawda i piękno” s. 67)
-
rodzaje
Zajmują się ulicznym kolportażem swych publikacji
wielbiciel Akcentują swą nazwę „Świadek Jehowy”
religii...” Nakazują porzucić wszelkie religie, nazywając je
Babilonem Wielkim
Wydają w milionach egzemplarzy książki opatrzone Wydają w milionach egzemplarzy książki opatrzone
ilustracjami przypominającymi „komiksowe” obrazki. ilustracjami przypominającymi „komiksowe” obrazki.
Prawdziwym Bogiem jest tylko Kryszna.
Prawdziwym Bogiem jest tylko Jehowa.
Download