Święto Edukacji Narodowej

advertisement
KALENDARZ IMPREZ
I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH
Nazwa imprezy / uroczystości
szkolnej
Termin
Osoby
odpowiedzialne
16-23.09.2016 r.
Wychowawcy klas
Europejski Dzień Języków
29.09.2016 r.
U. Bernatowicz-Nyga,
M. Obara
Święto Edukacji Narodowej
14.10.2016 r.
M. Sojko, J. Kowalewska
Inscenizacja
z okazji Święta Odzyskania
Niepodległości
11.11.2016 r.
A. Karwowska, B. Kolemko
Dbanie
o cmentarze
Październik
Andrzejki
30.11.2016 r.
W. Werner-Wysocka,
A. Łaguna, P. Magielnicka
Mikołajki
6.06.2016 r.
W. Werner-Wysocka,
M. Strecha, P. Magielnicka
Wigilie klasowe
Grudzień
Wychowawcy klas
Wigilia dla nauczycieli
Grudzień
Katecheci,
Harcerze
28.10.2016 r.
M. Wydra, M. Parat,
A. Karwowska, M. Zamojska,
U. Becz
Udział w ogólnopolskiej akcji
„Sprzątanie Świata”
B. Gojlik, E. Ruszewska
(Jasełka)
Zabawy hallowenowe
Boże Narodzenie w wielu
językach
grudzień
N-le języka niemieckiego
i angielskiego
Bal karnawałowy
Dzień Świętego Patryka
Luty 2017 r.
M. Wydra, M. Parat,
M. Zamojska, U. Becz
Marzec 2017 r.
M. Wydra, M. Parat,
M. Zamojska, U. Becz
T. Polnik, M. Parat
Apel z okazji
Międzynarodowego
Dnia Niepełnosprawnych
Zorganizowanie zajęć dla
dzieci podczas ferii zimowych
Styczeń-luty
T. Polnik, M. Obara,
A. Karwowska
Walentynki
14.02.2017 r.
W. Werner – Wysocka,
P. Magielnicka, E. Sturlis
Dzień Myśli Braterskiej
22.02.2017 r.
T. Polnik, M. Obara
Dzień Kobiet
8.03.2017 r.
Pierwszy Dzień Wiosny
21.03.2017 r.
Wychowawcy klas
kwiecień
I. Malek, A. Pietrołaj,
Konkurs pisanek
wielkanocnych
Święto Szkoły
maj
Dzień rodziny
Maj - czerwiec
Święto Konstytucji
3 Maja. Udział uczniów
i nauczycieli w miejskich
obchodach
Dzień Dziecka - Dzień Sportu
maj
2 czerwca
SU
A. Wojnar-Konopka,
A. Tomaszewska - Skoczeń
Dyrektor szkoły, Rada
Rodziców
Nauczyciele i uczniowie
N-le wych. fizycznego
i wychowawcy
Biwaki, rajdy, wycieczki
klasowe
Czerwiec
Uroczyste zakończenie roku
szkolnego 2016/2017
23.06.2017 r.
Wychowawcy klas
Download