Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy oddziały kliniczne

advertisement
Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy oddziały kliniczne będą udostępnione nieodpłatnie
tak jak sala. Jeśli nie- proszę o wskazanie stawki.
Oddziały kliniczne będą udostępnione nieodpłatnie.
Proszę również o sprecyzowanie czy przez formularz asortymentowo- cenowy rozumiecie Państwo
formularz oferty?
Tak.
Nawiązując do zamówienia na przeprowadzenie kursu specjalistycznego dla pielęgniarek i położnych
"Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego" zwracam się do Państwa z pytaniem o
określenie wynagrodzenia dla opiekuna stażu. Czy w związku z bezpłatnym udostępnieniem placówek
stażowych prowadzenie zajęć przez pracownika USK również nie będzie się wiązało z dodatkowymi
kosztami?
Opłata dla opiekuna stażu pozostaje w gestii organizującego szkolenie.
W związku z tym, że odpowiedzi zamieszczone na stronie Państwa Szpitala są dla nas niejasne proszę
o sprecyzowanie;
oddziały kliniczne czyli wejście stażystów na oddział jest nieodpłatne dla Placówki czyli dla Szpitala;
natomiast opłacie podlega staż czyli wynagrodzenie przeznaczone ma być dla opiekunów staży w
wysokości ustalonej indywidualnie przez organizatora?
Kurs jest organizowany tylko i wyłącznie do pracowników naszego Szpitala więc oczywistym jest, że
mają oni nieodpłatne wejście na oddziały kliniczne oraz sale szkoleniową. Opiekun stażu, jeśli
będzie pracownikiem Szpitala powinien otrzymać wynagrodzenie.
Zwracam się z zapytaniem czy wymagacie Państwo aby Organizator ubezpieczył uczestników
szkolenia. Jeżeli tak to w jakim zakresie?
Nie ma takiej potrzeby, ponieważ każdy uczestnik szkolenia jest pracownikiem szpitala i będzie
w miejscu pracy podczas trwania kursu.
Download