Science Keywords - parts of the body Polish

advertisement
SCIENCE KEYWORDS YEAR 10 - POLISH
absorbent
acid
acid rain
adapt
addictive
alloy
algae
alternative
amplify
analogue
antibiotics
antibody
antitoxin
arthritis
atmosphere
atom
bacteria
big bang
biodegradable
blood pressure
blood sugar
bromine water
camouflage
cancer
carbon dioxide
carbon monoxide
cell cloning
change
charge
chemical equation
cholesterol
chromatography
chromosome
combustion
compound
concrete
wchłaniajacy coś
kwas
kwaśny deszcz
zaadoptować się
uzależniajacy
alojowy
porosty
zamienny/zastępczy
wzmacniacz
analogowy
antybiotyki
przeciwciała
przciwtoksyczny
artretyzm
atmosfera
atom
bakterie
wielki wybuch
ulegające naturalnemu rozkladowi
ciśnienie krwi
cukier we krwi
woda bromowa
kamuflaz
rak
dwutlenek węgla
tlenek węgla
klonowanie komórek
zmiana
załadować/naładować
równanie chemiczne
choresterol
chromatografia
chromozom
spalanie paliwa
składnik
beton
conduct
crust
current
decomposite
deforestation
device
diabetes
digital
disease
dissolve
distillation
distortion
effector
efficiency
electric and magnetic field
electrolysis
electromagnetic
electron
emit
emulsifier
energy
e-numbers
enzyme
epidemic
expand
fertility
fibres
fluorescent
formula
fossil
fossil fuel
frequency
galaxies
gene
generator
geothermal energy
gland
global warming
habits
heart disease
przewodzić
skorupa
prąd
rozkład
wycinanie lasów
sprzęt
cukrzyca
numerowy
choroba
rozpuścić
destylacja
znieksztalcenie
reagujacy na impuls np mięsień
wydajność
pole elektromagnetyczne
elektroliza
elektomagnetyczny
electron
emitować, wydzielac
stabilizator emulsji
energia
konserwanty żywnosci
enzym
epidemia
powiekszać się
płodność
włókna
świecące
wzór
skamienialości
paliwo naturalne
częstotliwość
galaktyki
geny
generator
energia geotermiczna
węzly chłonne
ocieplenie
zwyczaje
choroba serca
hormone
hydrocarbons
hydroelectricity
illegal
immune
impulse
infectious
ingest
inhibit
invertebrates
ionisation
ions
input energy
insulator
joule
kilowatt
kinetic energy
lime water
lithosphere
malnourished
mass spectometry
mature
maximise
metabolic rate
methane
microwaves
minimize
monomers
mono-saturated
mortar
mutation
nucleus
neuron
noble gases
obese
ore
oxide layers
painkiller
pandemic
particles
hormony
weglowodany
elektownia wodna
nielegalny
odporny
impuls
zakaźny
niszczyć
zamieszkac
bezkregowce
jonizacja
jony
nakład energii
izolator
dżul
kilowat
energia kinetyczna
woda wapienna
litosfera
niedożywiony
spektometr masowy
dojrzewać
maksymalizować/powiększać
przemiana materii
metan
mikrofale
zminimalizować/zmniejszać
monomery
nienasycone
zaprawa murarska
mutacja
jądro
neuron
gazy szlachetne
kliniczna nadwaga
żyla złoża
warstwy tlenku
środek przeciwbólowy
epidemia
cząsteczki
pathogen
photosymthesis
polymers
pollution
potential energy
power
predator
pressing
prey
quicklime
radiation
radioactive
rays
recycle
reduce
renewable
respire
satellite
saturated
solar energy
steel
stimulus
sulphur
sulphur dioxide
synapse
tectonic plates
telescope
thermal
thermosoftening
tides
toxin
transform
transmitters
transition metals
turbine
ultraviolet
vaccine
variation
virus
visible
komórki chorobotwórcze
fotosynteza
polimery
zanieczyszczenie
energia potencjalna
natężenie
atakujący
naciskanie
ofiara
wapno gaszone
promieniwanie radioaktywne
radioaktywny
promienie
przerób śmieci
zredukować
odnawialne
oddychać
satelita
nasycone
energia słoneczne
stal
stymulant
siarka
dwutlenek siarki
przerwa pomiedzy neuronani
płyty tektoniczne
teleskop
termiczny
zmiękczanie termiczne
przypływy/odpływy
trujący
przeksztalcić
przekaźniki
metale przewodnie
turbina
promienie ultrafioletowe
szczepionka ochronna
warianty
wirus
widoczny
white blood cells
volcanoes
watt
wavelength
waves
białe ciałka krwi
wulkany
wat
długość fali
fale
Download