f3-bloker O lrybitnym działaniu przeciwarytmicznym

advertisement
H EXAL ® proponuje
Dawkowanie:
SOTAHEXAL
®
f3-bloker O
lrybitnym działaniu
przeciwarytmicznym
mite - tab!. 80 mg
Na początku leczenia 1 tab!. dziennie, w razie potrzeby
2 razy 1 tab!. dziennie.
2 x 1 tab!. (2 x 80 mg) lub
3 x 1 tab!. ( 3 x 80 mg)
max. 2 x 2 tab!. (2 x 160 mg)
Częstoskurcz komorowy i inne zaburzenia rytmu serca
1 tab!. dziennie (80 mg) lub
2 x 1 tab!. (2 x 80 mg)
1 tab!. dziennie (80 mg) lub
2 x 1 tab!. (2 x 80 mg)
Dawkowanie:
SOTAHEXAL® - tab!. 160 mg
2 x 1/2 tab!. (2 x 80 mg) lub
3 x 1/2 tab!. (3 x 80 mg)
max 2 x 1 tab!. (2 x 160 mg)
Częstoskurcz komorowy i inne zaburzenia rytmu serca
1/2 tab!. dziennie (80 mg) lub
2 x 1/2 tab!. (2 x 80 mg)
1/2 tab!. dziennie (80 mg) lub
2 x 1/2 tab!. (2 x 80 mg)
Biuro:
HEXAL ® Pharma
- POLSKA
Sp. z
Hurtownia leków:
Hurtownia HEXAL® - POLSKA
0.0.
02-981 Warszawa
u!. Augustówka 3
te!. 642 26 26 (wieloliniowy)
fax 642 29 29
tlx 81 6495 hexal pl
Sołahexal®
tabletki 160 mg
Sołahexal® miłe
tabletki 80 mg
Cechy leku
Zalety dla pacjenta
jedyny ~-bloker o wybitnym
działaniu przeciwarytmicznym
lek z wyboru w leczeniu
komorowych zaburzeń rytmu
serca
nowoczesny ~-bloker do
stosowania ogólnego
używany w leczeniu choroby
wieńcowej serca, nadciśnienia
tętniczego i nadczynności
tarczycy
długi okres półtrwania w
surowicy
możliwość podawania leku
1- 2 razy dziennie
tabletki 80 mg i 160 mg
wygodne dawkowanie 1 - 2
razy dziennie (dawka dzienna
80-320 mg)
brak działania błonowego
rzadkie i mało nasilone
działania niepożądane
bardzo korzystna cena
stosunkowo niskie koszty
nawet przy leczeniu
przewlekłym
Lek nieselektywnie blokujący receptory beta-adrenergiczne. Wykazuje
silne działanie przeciwarytmiczne. Zwalnia przyspieszoną czynność
serca. Zmniejsza siłę skurczów mięśnia sercowego. Zmniejsza objętość
minutową serca. Zmniejsza zapotrzebowanie serca na tlen. Długotrwale
obniża ciśnienie tętnicze krwi.
Wskazania:
Komorowe zaburzenia rytmu serca, szczególnie pod postacią częstoskurczu komorowego. Choroba wieńcowa serca, nadciśnienie tętnicze,
nadczynność tarczycy.
Przeciwwskazania:
Ciąża i okres karmienia piersią. Dychawica oskrzelowa i inne spastyczne
choroby układu oddechowego. Niewydolność krążenia, wstrząs, blok
przedsionkowo-komorowy
II i III stopnia, bradykardia poniżej 50 uderzeń/minutę, hipotonia, alkoholizm, nieuregulowana cukrzyca, ostra faza
łuszczycy.
Działania niepożądane:
Bóle i zawroty głowy, uczucie zmęczenia, nudności, mrowienie i uczucie
zimna w kończynach. Rzadko spastyczne zaburzenia oddychania.
Możliwa jest bradykardia, zwłaszcza w przypadku przedawkowania leku.
Czasami zmniejszenie łzawienia, co ma znaczenie u chorych
używających szkieł kontaktowych.
SOTAHEXAL, zwłaszcza na początku leczenia, może upośledzać
zdolność obsługi maszyn i kierowania pojazdami mechanicznymi.
Interakcje z innymi lekami:
Jednoczesne stosowanie sotalolu i blokerów kanału wapniowego (verapamil, diltiazem) może spotęgować działanie hamujące na przewodnictwo w węźle zatokowym i przedsionkowo-komorowym.
Przy leczeniu
antyarytmicznym należy unikać kojarzenia sotalolu z chinidyną i lekami
chinidynopodobnymi
ze względu na niebezpieczeństwo nadmiernego
zwolnienia przewodzenia i znacznego wydłużenia zespołu QRS.
Jednoczesne stosowanie sotalolu i rezepiny, klonidyny, alfa-metyldopy,
guanetydyny i glikozydów nasercowych może spowodować bradykardię
illub zwolnienie przewodzenia w układzie bodźcoprzewodzącym
serca.
Nadmierny spadek ciśnienia tętniczego krwi może wystąpić w wyniku
kojarzenia sotalolu z następującymi lekami: nifedypina, inhibitory monoaminooksydazy, trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, barbiturany, pochodne fenotiazyny, leki moczopędne i naczyniorozszerzające.
Download