Wiedza obywatelska 2z8

advertisement
Wiedza obywatelska (2 z 8) studia stacjonarne – semestr zimowy 2015/2016:
(wykłady realizowane od 13 października do 22 grudnia)
Grupy widoczne w Wirtualnym Dziekanacie w zakładce Mój plan->Moje zajęcia.
Dla kierunków:
●
●
●
●
●
●
●
Zootechnika
Biologia
Turystyka i Rekreacja
Weterynaria
Projektowanie Mebli
Inżynieria
Biotworzyw
Inżynieria Rolnicza
●
●
●
●
●
Ekoenergetyka
Gospodarka
Przestrzenna
Inżynieria Środowiska
Inżynieria i
Gospodarka Wodna
Informatyka i
agroinżynieria
Przedmiot nr 1
Grupa
Dzień,godz.
przedmiot
sala
Filozofia przyrody
$W01
wtorek
15.15-16.45
Historia sztuki
Społeczne aspekty zmian klimatu
Psychologia (społeczna)
Socjologia polityki
Pedagogika czasu wolnego
Żywność w historii, kulturze i
wierzeniach
Bibl. (Biblioteka Główna
ul. Witosa 45 – sala 117)
Chem.Ogól. (ul. Wojska Polskiego 75)
A(A-1), (Biocentrum, ul. Dojazd 11)
B(A-2), (Biocentrum, ul. Dojazd 11)
Szydł. (budynek przy ul. Szydłowskiej 50)
A, (Coll.Max. ul. Wojska Polskiego 28)
D, (Coll.Max. ul. Wojska Polskiego 28)
Przedmiot nr 2
Grupa
Dzień,godz.
przedmiot
Filozofia przyrody
$W02
wtorek
17.15-18.45
Historia sztuki
Społeczne aspekty zmian klimatu
Psychologia (społeczna)
Pedagogika społeczna
Pedagogika czasu wolnego
Żywność w historii, kulturze i
wierzeniach
sala
Bibl. (Biblioteka Główna
ul. Witosa 45 – sala 117)
Chem.Ogól. (ul. Wojska Polskiego 75)
A(A-1), (Biocentrum, ul. Dojazd 11)
B(A-2), (Biocentrum, ul. Dojazd 11)
Szydł. (budynek przy ul. Szydłowskiej 50)
A, (Coll.Max. ul. Wojska Polskiego 28)
D, (Coll.Max. ul. Wojska Polskiego 28)
* osoby, które nie wybrały przedmiotów zostały przypisane automatycznie
** ze względu na małą ilość chętnych, dwa przedmioty (po jednym z każdej oferty) zostały nieuruchomione
Download