Prezentacja o Diogenesie z Synopy

advertisement
W tej prezentacji chciałbym
przedstawić informacje o
greckim filozofie
Diogenesie z Synopy
Diogenes z Synopy
ur. ok. 413 r. p.n.e. w
Synopie, zm. ok. 323 r.
p.n.e. w Koryncie)
Był greckim filozofem,
przedstawicielem szkoły
cyników (nazwanej od
jego przydomka – Pies) i
uczniem Antystenesa. Był
nauczycielem Kratesa z
Teb.
Jego ojciec, Hikezjos, bankier
który prawdopodobnie kradł
pieniądze, został wraz z
synem skazany na wygnanie z
miasta. Diogenes przeniósł się
do Aten, gdzie wstąpił do
szkoły Antystenesa.
Podczas jednej ze swoich podróży
został wzięty do niewoli przez śródziemnomorskich piratów i
sprzedany jako niewolnik niejakiemu Kseniadesowi,
mieszkańcowi Koryntu.
W Atenach żył według głoszonych przez siebie
zasad - wolności od dóbr materialnych (ubóstwa) i
panujących norm społecznych. Według opisów
Diogenesa Leartiosa chodził w łachmanach,
mieszkał w beczce, a potrzeby fizjologiczne
załatwiał na ulicy. Wierzył, że pomimo oporu ludzi,
należy ich skłonić do głoszonych przez siebie zasad.
Jedną z tych zasad była całkowita niezależność od
otoczenia i samowystarczalność.
Idąc w swych poglądach dalej od
Antystenesa ,Diogenes żądał by
człowiek, którego porównywał z
monetą, był odbijany innym stemplem
niż dotąd, tzn. żądał zastąpienia
kultury przez naturę i odpowiadające
jej życie, podobne do życia ludów
barbarzyńskich i zwierząt. Przede
wszystkim domagał się zniesienia
małżeństwa, wprowadzenia
wspólności kobiet i dzieci, siebie zaś
nazwał pierwszym, na przekór
państwu, które strzeże kultury,
kosmopolitą, obywatelem kosmosu,
czyli świata.
Diogenes był również założycielem
ascezy, która jednak nie miała na celu
osłabienia ciała, lecz jego
wzmocnienie dla prowadzenia życia
pierwotnego; był też głosicielem
cynicznego bezwstydu, w myśl
którego to, co wszyscy robią, można
robić publicznie. Stąd dzisiejsze
znaczenie wyrazu cyniczny.
Legenda:
Pewnego razu opalającego się Diogenesa odwiedził sam Aleksander
Wielki, który powiedział, że spełni jego każde życzenie. Na to Diogenes
odparł, że jego jedynym życzeniem jest, aby Aleksander przesunął się
nieco, bo zasłania mu słońce.
Pomimo swych dziwacznych zachowań i radykalizmu w
głoszeniu pogardy dla rozkoszy życiowych i dóbr
materialnych, stał się jedną z najpopularniejszych postaci
starożytności. Jego imieniem psycholodzy nazwali zaburzenie
osobowości - Zespół Diogenesa
Dziękuję za uwagę
Krzysztof Załęcki 1c
Download